CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIN HỌC CĂN BẢN

- TIN HỌC CĂN BẢN - TRÌNH ĐỘ A

- TIN HỌC QUẢN LÝ - TRÌNH ĐỘ B

http://www.trungtamdientutinhoc.vn

  http://www.trungtamdientutinhoc.com

Chương trình đang trong quá trình thử nghiệm và đệ trình lên trung tâm phần mềm thực hiện thương mại hóa để tạo nên sản phẩm chất lượng cao CD, VCD - DVD và dịch vụ có bản quyền tại vùng ĐBSCL.

http://www.youtube.com/trinhquangminh

Basic Informatics:

Giáo viên dùng Netop School để hướng dẫn thực hành:

 

ĐỂ GIAO TIẾP TRÊN TOÀN THẾ GIỚI TẠI CÁC ĐIỂM TRUY CẬP INTERNET CÔNG CỘNG:
Mời các bạn trong và ngoài nước tham khảo hướng dẫn gợi ý, để có thể nghe được giọng nói
thông qua headphone (phone + microphone), thấy được hình ảnh thông qua webcam, PC-PC
hay PC-Phone thông qua các card gọi điện thoại quốc tế có bán tại các điểm truy cập Internet:

1) DÙNG YAHOO MESSENGER:
   
http://messenger.yahoo.com
    http://messenger.yahoo.com/download.php

2) DÙNG SKYPE:
   
http://www.skype.com
    http://www.skype.com/download/skype/windows/downloading/

3) DÙNG GOOGLE TALK:
   
http://www.google.com/talk/

Khi biên soạn chúng tôi cũng đã tham khảo nhiều giáo trình và sử dụng file powerpoint được chia sẽ trên mạng:

Tập tin:  https://sites.google.com/site/chuongtrinhtinhoc/database

http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Phan1-Chuong1.ppt
http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Phan1-Chuong2.ppt
http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Phan1-Chuong3.ppt
http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Phan1-Chuong4.ppt
http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Phan1-Chuong5.ppt
http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Phan1-Chuong6.ppt
http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Phan2-Chuong1.ppt
http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Phan2-Chuong2.ppt
http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Phan2-Chuong3.ppt
http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Phan2-Chuong4.ppt
http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Phan2-Chuong5.ppt
http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Phan2-Chuong6.ppt
http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Phan3-Chuong1.ppt
http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Phan3-Chuong2_Cachamcanban.ppt

 

http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com

http://giaotrinhtinhoccanban.googlepages.com

PhuongPhapHocMonTinHoc.ppt

Một xu thế mới sử dụng văn phòng trực tuyến của Google: http://docs.google.com sẽ là một tính năng hết sức tuyệt với cho việc làm việc trực tuyến toàn cầu:

 VANPHONGTRUCTUYENCUAGOOGLE.pdf

 VANPHONGTRUCTUYENCUAGOOGLE.doc Video Clip.vn

Sử dụng Phần mềm mã nguồn mở:http://csp.vn/cspinfo/?o=2&&modul=2&&ip=ip000497


PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ - OPEN OFFICE:

OpenOffice-CachamcuaCAL.pdf

OpenOffice-DicungMicrosoftOffice.pdf                         

OpenOffice-DicungMicrosoftOffice2.pdf                                 OpenOffice-GioithieuveCAL.pdf

OpenOffice-GioithieuveWriter.pdf                                         OpenOffice-Lamvicvoibang.pdf

OpenOffice-Lamviecvoikytu.pdf                                            OpenOffice-NhungkhacbietkhisudungWri.pdf

OpenOffice-Sudungbieumau.pdf                                           OpenOffice-SukhacnhaugiuacachamEXCEL.pdf

OpenOffice-ThietlapOpenOffice.orgWri.pdf                           OpenOffice-TL_OpenOffice_Writer.pdf

OpenOffice-TuychinhOpenOffice.pdf

PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ - LINUX UBUNTU:

LINUX-ap_dung_iptables_vao_web_serve.pdf                    LINUX-cac_su_co_thuong_gap.pdf

LINUX-CaidatLinuxHC.pdf                                                     LINUX-correspondance_ubuntu_windows_.pdf

LINUX-Get_started_with_Linux_vi.pdf                                  LINUX-gwhere_ndt.pdf

LINUX-Hacao_to_harddisk_compressed.pdf                         LINUX-HocLinux.pdf

LINUX-Huong-dan-cai-dat-xvnkb-va-sta.pdf                         LINUX-LinuxUSB.pdf

LINUX-NV_Install_ubuntu7.04.pdf                                        LINUX-openbox.pdf

LINUX-SudungLinuxHC.pdf                                                   LINUX-ThietlaphethongmangUbuntu.pdf

LINUX-Tieudiem011-LINUX.pdf                                             LINUX-TuHocSuDungLinux.pdf

LINUX-tuong-lai-cho-foss-tai-viet-na.pdf                              LINUX-Ubuntu-01.jpg

LINUX-Ubuntu-02.jpg                                                           LINUX-Ubuntu-03.jpg

LINUX-Ubuntu-04.jpg                                                           LINUX-Ubuntu-05.jpg

LINUX-ubuntu_install_hn.pdf                                               LINUX-vi-install-party-050507.pdf

LINUX-VMware-01.jpg                                                          LINUX-VMware-02.jpg

LINUX-VMware-03.jpg                                                          LINUX-VMware-04.jpg

LINUX-VMware-05.jpg                                                          LINUX-VMware-06.jpg

LINUX-tuong-lai-cho-foss-tai-viet-na.pdf   

Và phần mềm thương mại...

GTTinhoccanban-PhanI.doc GTTinhoccanban-PhanIIGood.doc GTTinhoccanban-PhanIII.doc


PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI - HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS VÀ BỘ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG:

Access2000.pdf                            GIAOTRINHACCESS.doc                               GIAOTRINHTHUCHANHACCESS.doc

FORM-QuanLy_SinhVien.mdb   QUANLYSINHVIEN.mdb   access.pdf  Access2002.CHM  AccessDesigning.pdf

http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/GIAOTRINHTINHOCCANBAN-OFFICE2007.zip 

Chứng chỉ B - Access:

http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Bai3GioithieuMicrosoftAccess.ppt

http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Bai8.ppt

http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/BaigiangCSDLTable.ppt

http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Chuong1.ppt

http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Chuong2.ppt

 http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/Chuong3Query.ppt

http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/DeThiLyThuyetB02-Trang1.jpg

http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/DeThiLyThuyetB02-Trang2.jpg  

http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/DeThiLyThuyetB03-Trang2.jpg

http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/DeThiLyThuyetB04-Trang2.jpg

http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/DeThiLyThuyetB-Trang1.jpg

http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/DeThiLyThuyetB-Trang2.jpg

http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/DeThiLyThuyetB-Trang3.jpg

http://chuongtrinhtinhoc.googlepages.com/DeThiLyThuyetB-Trang4.jpg

 

THAMKHAO-GiaotrinhASP.doc   THAMKHAO-HuongdansudungSQLServer.doc   THAMKHAO-SQLServer.doc

BUOI8.xls BUOI8.xls     BUOI9.xls BUOI9.xls   BUOI10.xls BUOI10.xls   BUOI11.xls BUOI11.xls    BUOI12.xls BUOI12.xls

Sử dụng trình chiếu Powerpoint: Powerpoint Rung Chuong Vang.ppt

BangThuyetTrinh.doc CUOCTHINHANTAIDATVIET.doc CUOCTHINHANTAIDATVIET.doc

BangThuyetTrinh.pdf

PictureofGooglePagesDesign.JPG PictureofGooglePagesUpload.JPG

Bạn có thể dùng trang www.google.com.vn để search tìm thêm,

NĂNG ĐỘNG - TRÍ TUỆ - SÁNG TẠO, THÀNH PHỐ CẦN THƠ HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN !

Cùng chúng tôi hướng tới một nghề nghiệp vững chắc - phát triển bền vững !

Email:  chuongtrinhtinhoc@gmail.com 

 

PS: Hướng dẫn quy trình làm thủ tục đi nước ngoài tại sân bay Tân Sơn Nhất:

      http://www.tsnairport.hochiminhcity.gov.vn/

      http://www.tsnairport.hochiminhcity.gov.vn/vn/default.aspx?cat_id=707&cl1=695