"ยินดีต้อนรับ"

                                                                                  
                                                                       "ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์   รักษาสถาบัน" 
     
                             

 

************************************************************************************************

วิดีโอ YouTube


 

วิดีโอ YouTube


 

สถานีตำรวจภูธรจุน เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ที่มีความเป็นมืออาชีพ(Professional)มีการบริหารจัดการที่ดี 
       (Good Governance) เป็นที่พึ่งและเชื่อถือศรัทธาของประชาชนอย่างแท้จริง
      

                           ๑. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยถือเป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุด
                               ๒. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายพื้นที่ี่รับผิดชอบ 
                               ๓. บริการและอำนวยสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
                               ๔. ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม โดยให้ประชาชน ชุมชน 

                                     และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
                               ๕. อำนวยความยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
                               ๖. ควบคุมและจัดการจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

                                     รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
                               ๗. นำระบบสานสนเทศ และเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการ 

วันที่ & เวลา


           
        
     พ.ต.อ.ธนนท์ เวชชยานนท์
             ผกก.สภ.จุน

 
          ประกาศด่วน 

HOT NEWS        
 
 
 
 
 

 
 
 
"ขออภัยอยู่ระหว่างการปรับปรุง" จากงานECOPCHUN
 

งานมวลชนสัมพันธ์
 • คู่มือ ( PMQA )
 • ระยะเวลาการให้บริการ สภ.จุน
 • บริการดุจญาติ และทำงานว่องไวใส่ใจ ประชาชาชนในกระบวนการให้บริการ 
 •  
 • วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

  ขอขอบคุณ วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

   

   การท่องเที่ยวอำเภอจุน
   
   นพต.รุ่น 45 ลำปางช่วยกรอกข้อมูลด้วยครับ

   
   
   การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย
  และดินโคลนถล่ม เว็บไซต์จังหวัดพะเยา       
   
   
     

  ประวัติตำรวจไทย

  ข้อคิด

 •  
         


         
         
         
         

   

   
    
   

    

  แก้ไขล่าสุด 29 พ.ค. 2558
  งานที่เกี่ยวข้องกับ พงส.
  3. เข้าระบบ 

       วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)

      
   

     ของภาค ๕  


  หมวดบันเทิง

   
  **ฝากลิงค์เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์**
   
  เป็นรายการเพลงตลอด 24 ชั่วโมงจะเปิดอัตโนมัตหากท่านเข้าชมเว็บไซต์สภ.จุนเรา


   

   

     ****ข่าวรับสมัครเกี่ยวกับตำรวจ***

   
  ลองนั่งจิ๊บกาแฟร้อนๆ..นั้งท่าสบายๆ สอดสายตามองไปสวนหญ้าหรือต้นไม้ที่สีเขียวขจี
  มองท้องฟ้าที่สวย...สว่างสดใส...มีเมฆ..อยู่เต็มท้องฟ้า.....ช่่างยิ่งใหญ่นัก................
  ผ่อนคลายบ้างจากการทำงาน...หาเวลาให้รางวัล...กับตัวเองบ้าง..อย่ามั่วแต่.งานๆๆๆ......
  ด้วยความปรารถนาดีจาก จนท.E-COP
  หน้าเว็บย่อย (23): ดูทั้งหมด
  Comments