Tsung Pak Long (Sheung Shui, Hong Kong)

Aug 13, 2007