The Chinese Lunar New Year's Eve (Sheung Shui, Hong Kong)

Feb 18, 2007