การใช้ Action Buttons ในการนำเสนองาน


คลิกเมาท์ที่ AutoShapes>Action Buttons เลือกสัญลักษณ์ที่ต้ิองการใช้


จากตัวอย่าง จะมีไว้สำหรับพลิกหน้าถัดไป จะถามว่าจะ save หรือไม่


เลือกความหมายของสัญลักษณ์ โดยที่โปรแกรมจะเลือกให้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้


คลิกที่ New Silde เพื่อเพิ่มหน้าของงานเลือกแบบและคลิก OK


เลือกสัญลักษณ์มาใส่สามารใช้ได้มากกว่า 1จากในรูปจะเป็นสัญลักษณ์ของ หน้าก่อนนี้กับหน้าถัดไป


จากในรูปจะเป็นสัญลักษณ์ของ ย้อนหน้าก่อนกับหน้าถัดไป


ถ้าต้องการจะจบงานให้ใช้สัญลักษณ์นี้แล้วเลือก End Show


คลิก Silde Show (ที่วงไว้) เพื่อดูผลและลองคลิกสัญลักษณ์ดูว่าได้ผลตามนั้นไหม

อ้างอิง

Comments