หน้าแรก

 แนะนำเว็บ   whanghin.lnw.mn
 
 
 
https://sites.google.com/site/chumchanwahghin/phithi-thbthwn-laea-swn-snam
  พิธีทบทวนและสวนสนาม   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  วันที่ 1  กรกฏาคม  2559    ณ  สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน  โดยมี  นายชำนาญ  สิงห์ใส  ผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ลูกเสือสำรอง       ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้ราชทานการกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อเสร็จพิธี  ได้มีการบำเพ็ญประโยชน์ในการปลูกต้นไม้หน้าบริเวณโรงเรียนด้วย

YouTube Video

ประชุมผู้ปกครอง

 
 

    NEW ชุดนักเรียนระดับมัธยม
https://sites.google.com/site/chumchanwahghin/home/phl-ngan-khru

https://sites.google.com/site/chumchanwahghin/home/phl-ngan-khru
http://amss.utd1.net/

http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://www.thaiteachers.tv/
http://www.thaiteachers.tv/
http://caistudio.info/


RSS Feed

RSS Feed