Chúi Bom Shop‎ > ‎

Hướng dẫn cài đặt mạng LAN

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỊA CHỈ IP

Mỗi máy tính tham gia vào mạng đều cần phải có một địa chỉ IP (hiểu nôm na như mỗi nhà có 1 số) để truyền nhận dữ liệu, truy cập internet (như địa chỉ nhà để liên lạc, gửi thư).  Địa chỉ IP có 2 dạng địa chỉ IP tĩnh và địa chỉ IP động.

  • Địa chỉ IP tĩnh: do quản trị mạng quy định đảm bảo mỗi máy tính trong mạng có một địa chỉ duy nhất.

  • Địa chỉ IP động: do máy chủ cấp phát mỗi khi có một máy tham gia vào mạng.

Để mạng nội bộ hoạt động hiệu quả, tốc độ truyền dữ liệu nhanh hầu hết các mạng LAN đều sử dụng hình thức IP tĩnh.

1. Cài đặt địa chỉ IP

- Đăng nhập vào máy bạn với username là Administrator hoặc username khác có quyền Adminstrators - quyền quản trị tối cao trên mỗi máy.

- Vào Start - Settings - Network Connections. Kích phải trên biểu tượng Local Area Connection. Chọn Properties.

* Lưu ý: Trong trường hợp không xuất hiện biểu tượng Local Area Connection thì máy của bạn không có khả năng kết nối mạng nội bộ được. Có thể máy bị hỏng thiết bị nối mạng (Card mạng) hoặc chưa có phần mềm hỗ trợ HĐH điều khiển card mạng ( tức thiếu driver của card mạng). Khi đó bạn cần đến đĩa CD đi kèm mainboard, trong đĩa này sẽ có driver của card mạng, bạn nên nhờ người có hiểu biết về phần cứng để cài đặt giúp.

- Trong hộp thoại Local Area Connection Properties. Chọn thẻ General. Kích chọn mục Internet Protocal (TCP/IP). Nhấn nút Properties.

- Trong hộp thoại Internet Protocal (TCP/IP) Properties. Kích chọn Use the follwing IP address để nhập địa chỉ IP.

* Địa chỉ IP của bạn do bộ phận CNTT qui định và quản lý nên khi nhập địa chỉ IP bạn phải yêu cầu bộ phận CNTT của cơ quan bạn cung cấp tránh việc bạn sử dụng IP của người khác.

Giải thích các thông số trong địa chỉ IP:

  • Dòng IP address: Mỗi máy trong một nhánh mạng chỉ khác nhau số địa chỉ cuối cùng, thông thường đối với mạng LAN đơn giảng thì 3 số phía trước giống nhau hoàn toàn. Có thể hiểu nôm na 3 số trước như là tên đường phố, số cuối cùng là số nhà.

  • Dòng Subnet mask: Qui định nhánh mạng trong trường hợp mạng phức tạp ví dụ tòa nhà có nhiều khu hành chính ở cách xa nhau, nhiều bộ phận làm việc độc lập nhau....Và có thể hiểu nôm na đây là khu phố.

  • Dòng Default gateway: Cổng kết nối ra bên ngoài, có thể là mạng WAN, mang Internet. Ví dụ trên hình, mạng LAN đang sử dụng moderm kế nối Internet có số hiệu cổng là 10.0.0.138.

  • Dòng Preferred DNS server: Địa chỉ của máy chủ quản lý tên miền Internet, địa chỉ này do nhà cung cấp dịch vụ Internet cung cấp, nên trong cùng mạng LAN thì các máy có địa chỉ này giống nhau.

  • Dòng Alternate DNS Server: Địa chỉ của máy chủ quản lý tên miền Internet phụ, tức trong trường hợp không truy cập vào được vào địa chỉ chính sẽ sử dụng địa chỉ này.

2. Hướng dẫn kết nối với mạng Internet tại gia đình

Nếu bạn có sử dụng Internet ADSL tại gia đình thì cần thay đổi lại địa chỉ IP cho phù hợp để kết nối được Internet. Vào Start - Settings - Network Connection. Kích phải trên Local Area Connection, chọn Properties. Chọn Internet Protocal (TCP/IP) trong danh sách, kích chọn Properties (xem lại ở trên) .

- Kích chọn Obtain and IP address automatically.

- Nếu bạn sử dụng Internet tại gia đình cùng mạng với cơ quan thì để nguyên địa chỉ tại mục DNS server addresss, nếu khác có thể kích chọn Obtain DNS server address automatically hoặc nhập địa chỉ do nhà cung cấp dịch vụ Internet cung cấp.

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI MẠNG LAN

Khi đã thiết lập đúng địa chỉ IP thì máy bạn có thể kết nối Intenret thông qua mạng LAN. Nhưng để sử dụng các dịch vụ trên mạng nội bộ như chia sẻ hoặc truy cập các tài nguyên trên mạng nội bộ, sử dụng máy in dùng chung ... thì bạn cần thực hiện bước kết nối với mạng LAN.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện bước kết nối này rất đơn giản và nhanh chóng.

 

Vào Start - Settings - Network Connections. Kích vào dòng Setup up a home or small office network.

Nhấn Next trong màn hình đầu tiên để tiếp tục

Giải thích:
Wizard là một công cụ của phần mềm hướng dẫn người sử dụng thực hiện một số thao tác nhanh chóng và tự động hóa cao.
Network Setup Wizard trong trường hợp này là công cụ hướng dẫn người sử dụng cài đặt để kết nối với mạng LAN.

 

 

 

Thực hiện các công việc cần thiết trước khi nhấn Next ở màn hình tiếp theo:

- Gắn card mạng, moderm, cắm dây cáp vào máy.
- Bật các máy tính liên quan.
- Kết nối Internet

Bạn chỉ quan tâm đến việc cắm dây cáp vào máy và nhấn Next để chuyển qua bước tiếp theo.

 

Trong trường hợp máy bạn đã kết nối được với Internet (do đã nhập địa chỉ IP) thì hộp thoại tiếp theo (xem hình bên) hỏi bạn có có dùng kết nối hiện tại hay thay đổi một kiểu kết nối khác.

Chọn No, let me choose another way to connect the Internet.

Nhấn Next để tiếp tục.

Trong màn hình tiếp theo yêu cầu bạn chọn một phương thức kết nối Internet, 2 phương thức đầu tiên không phù hợp với mô hình đang sử dụng tại trường. Kích chọn Other và nhấn Next để tiếp tục

... và sẽ xuất hiện 3 phương thức kết nối khác, chọn 1 trong 3 phương thức này đều được và nhấn Next để tiếp tục.

Màn hình tiếp theo yêu cầu bạn nhập tên máy và mô tả.

+ Computer description: là nội dung thể hiện khi người khác truy cập vào My Network Places. Bạn có thể nhập tên tiếng Việt có dấu. Có thể bỏ qua mục này.

+ Computer name: là tên không dấu, tên này phải khác với các tên máy khác đang có trên mạng, nếu bạn nhập trùng với tên đã có thì công cụ cài đặt này sẽ báo lỗi.

Nhập xong nhấn Next để tiếp tục.

Màn hình tiếp theo yêu cầu bạn nhập tên mạng, nhập từ WORKGROUP, nhấn Next.

Hoặc nhập một tên nhóm khác sao cho các máy trong cùng tên workgroup này.

Đánh dấu chọn Turn on file and printer sharing để máy bạn có thể chia sẻ tập tin máy in với máy khác trong mạng, Turn off file and printer sharing để không chia sẻ tập tin và máy in nếu bạn không có.  Nhấn Next để tiếp tục.

Chọn Just finish the wizard; ........ Nhấn Next và nhấn Finish ở màn hình tiếp theo để kết thúc quá trình cài đặt kết nối với mạng LAN.

Lưu ý! hướng dẫn này chỉ thực hiện trên mạng LAN đơn giản, đối với mạng LAN phức tạp bạn phải nhờ Quản trị mạng thực hiện thao tác này.CHIA SẺ TÀI NGUYÊN

Trong mạng LAN mọi máy tính đều có quyền như nhau, bạn có thể chia sẻ các thư mục của mình cho người khác trong mạng. Nhưng để chia sẻ tài nguyên được với các máy khác bạn phải có thao tác kết nối vào mạng LAN.

1. Chia sẻ tài nguyên

- Kích phải trên thư mục cần chia sẻ, chọn Sharing and Security..., đánh dấu chọn Share this folder on the network. Nhập tên thư mục hiển thị trên mạng LAN trong mục Share name, tên này bạn có thể đặt khác tên thư mục thật nếu muốn.

- Để ẩn không cho người dùng truy cập vào máy bạn thấy thư mục đã chia sẻ (ví dụ để hạn chế người biết) bạn thêm ký tự $ vào cuối tên chia sẻ trong mục Share name. Ví dụ bạn nhập Soft$ thì thư mục này đã được chia sẻ nhưng người khác truy cập vào máy bạn sẽ không nhận ra.

- Nhập ghi chú về nội dung của thư mục vào mục Comment (nếu cần).

Những thư mục được chia sẻ thể hiện trong cửa sổ Windows Explorer bằng biểu tượng bàn tay phía dưới biểu tượng thư mục(xem hình)

2. Truy cập tài nguyên trên mạng LAN

2.1 Truy cập từ My Network Places trên Desktop

- Kích đúp vào biểu tượng My Network Places trên Desktop.  Nhấn vào mục View workgroup computers.

- Kích đúp vào tên máy có chia sẻ tài nguyên.

Phương thức truy cập này sử dụng trong trường hợp bạn không nhớ rõ tên máy truy cập, hoặc tên tài nguyên cần truy cập.

 

2.2 Truy cập từ cửa sổ Run

- Nhập \\<Tên máy chia sẻ tài nguyên>[\Thư mục được chia sẻ] vào cửa sổ Run, nhấn Enter. Nếu không nhớ tên thư mục bạn chỉ cần nhập tên máy. Ví dụ \\SMS để truy cập tất cả các thư mục đã được chia sẻ trên máy SMS.

- Cách truy cập này sử dụng khi bạn biết chính xác tên máy chia sẻ tài nguyên trên mạng LAN. Cách này cũng được sử dụng để truy cập các thư mục chia sẻ ẩn. Ví dụ để truy cập vào thư mục Soft đã chia sẻ trên máy CHM_MASTER bạn gõ \\CHM_MASTER\Soft$.

Tham khảo mục lục về ký hiệu <>,[]

3. Quản lý các thư mục được chia sẻ

Trên mỗi máy tính thường có hằng trăm thư mục, đôi lúc bạn không thể biết đang chia sẻ bao nhiêu thư mục vì chúng nằm rãi rác ở các phân vùng ổ đĩa khác nhau, để bảo đảm an toàn dữ liệu trên máy bạn, tránh chia sẻ nhầm các tài liệu cá nhân quan trọng bạn cần phải quản lý và kiểm soát các thư mục đang được chia sẻ.

- Kích phải My Computer trên Desktop, chọn Manage. Trong cửa sổ Computer Management, kích chọn System Tools - Shared Folders - Shares trong ô cửa sổ bên trái, những thư mục đang được chia sẻ trên máy bạn sẽ hiện thị trong ô cửa sổ bên phải.

- Để ngừng chia sẻ, kích phải trên tên thư mục trong ô cửa sổ bên phải, chọn Stop Sharing

 TẠO Ổ ĐĨA ẢO NỐI VỚI TÀI NGUYÊN TRÊN MẠNG LAN

I. Mục đích:

Thông thường để truy cập vào các thư mục chia sẻ trên mạng (thuật ngữ tin học gọi chung là tài nguyên) chúng ta phải qua nhiều bước như truy cập vào máy có chia sẻ tài nguyên, truy cập vào thư mục cha rồi mới đến thư mục con (nếu có) rồi mới đến tài nguyên. Để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất bạn có thể tạo các ổ đĩa ảo để truy cập đến các tài nguyên này một cách nhanh nhất từ ngay màn hình Desktop của máy mình.

Ví dụ để truy cập vào thư mục Tailieu_giangvien trên Server theo cách thông thường bạn phải gõ vào Run \\Server, rồi mới truy cập vào thư mục Tailieu_giangvien. Nhưng nếu chúng ta tạo một ổ đĩa ảo nối với thư mục này với tên ổ là I: thì chúng ta chỉ cần gõ vào cửa sổ Run dòng I: và nhấn Enter hoặc có thể tạo shortcut cho thư mục này ra màn hình Desktop và nhấn đúp vào biểu tượng này trên màn hình Desktop để truy cập vào thư mục Tailieu_giangvien.

II. Tạo ổ ảo

Bước 1:  Truy cập vào thư mục chia sẻ trên mạng mà bạn thường dùng nhất cách thông thường gõ tên máy vào cửa sổ Run và truy cập đến thư mục chia sẻ.

Sau đó chọn và copy toàn bộ đường dẫn đến thư mục chia sẻ trên mạng trong cửa sổ Windows Explorer tại thanh địa chỉ (Address bar)

Bước 2: Từ cửa sổ Windows Explorer bất kỳ đang mở vào menu Tools - Map Network drive

Chọn tên cho ổ đĩa ảo tại mục Drive, bạn có thể chọn các tên ổ đĩa chưa sử dụng là các ký tự từ A - Z.  Dán đường dẫn bạn vừa copy từ thanh địa chỉ vào mục Folder, nếu không nhấn nút Browse để chỉ đến thư mục chia sẻ trên mạng.

Đánh dấu chọn Reconnect at logon để tự kết nối lại tài nguyên khi chúng ta khởi động lại máy lần sau.

III. Sử dụng

Để truy cập vào tài nguyên trên mạng LAN đã được tạo ổ ảo chúng ta có thể sử dụng 1 trong các cách sau:

* Cách 1: Gõ tên ổ ảo vào cửa sổ Run:

* Cách 2: Mở My Computer, kích đúp vào biểu tượng ổ đĩa ảo nối với tài nguyên cần truy cập.

Để nhanh hơn, kích phải trên biểu tượng ổ đĩa ảo chọn Create Shortcut để tạo shortcut ra màn hình Desktop nối với tài nguyên cần truy cập. Khi đó chỉ cần kích đúp vào biểu tượng ổ ảo ngoài màn hình Desktop.
NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG MẠNG LAN

1. Trường hợp đứt hoặc không cắm dây mạng

- Vào Start - Setting - Network Connections. Nếu quan sát thấy biểu tượng Local Area Connection có ký hiệu đánh tréo màu đỏ chứng tỏ bạn chưa cắm dây mạng vào card mạng, hoặc dây mạng bị đứt do yếu tố khách quan, khi đó cần nhờ người có chuyên môn về CNTT giúp bạn kiểm tra đường dây.

2. Trường hợp card mạng bị vô hiệu hóa

- Vào Start - Setting - Network Connections. Nếu quan sát thấy biểu tượng Local Area Connection bị mờ đi chứng tỏ card màn hình đã vô hiệu hóa, khi đó bạn không thể kết nối với mạng LAN được. Nhấn đúp vào biểu tượng Local Area Connection để kích hoạt card mạng hoạt động trở lại.

- Trường hợp này có thể do người sử dụng vô tình kích vào chức năng vô hiệu hóa card mạng hoặc cũng có thể do một phần mềm virus gây ra nếu máy bạn có kết nối Internet.

3. Trường hợp mạng vẫn kết nối nhưng không truyền được dữ liệu

- Vào Start - Setting - Network Connections. Nếu bạn thấy biểu tượng Local Area Connection màu xanh, tức đang ở trạng thái kết nối nhưng lại không truy cập được vào các máy khác trong mạng thì có thể do dây mạng bị hỏng một phần, các điểm tiếp xúc giữa đầu dây mạng và card mạng bị lõng, bụi bám.

Nhấn đúp vào biểu tượng Local Area Connections. Xem 2 thông số SentReceived, nếu 2 bên số này nhảy đều, số thay đổi liên tục thì mạng hoạt động tốt, nếu chỉ có một bên nhảy, một bên đứng thì có thể các điểm tiếp xúc bị bụi bám, đứt dây....

4. Trường hợp hỏi mật khẩu khi truy cập vào máy trong mạng LAN

Khi bạn đã có thao tác kết nối vào mạng LAN mà khi truy cập vào một máy bất kỳ trong mạng đều xuất hiện hộp thoại yêu cầu username và password. Nhập Guest để truy cập vào máy đó, và xem thử có phải bạn đang sử dụng username là Administrator không. Nếu bạn đang sử dụng username này thì mặc định sẽ luôn xuất hiện hộp thoại yêu cầu mật khẩu khi kết nối vào máy khác. Để tránh trường hợp này bạn tạo thêm 1 user có quyền Administrators trên máy mình và đăng nhập với username này. Khi đó bạn sẽ không xuất hiện hộp thoại yêu cầu mật khẩu khi bạn truy cập vào các máy khác trong mạng LAN.

 

                                 
             

                                Comments