Home‎ > ‎

Creëren met Geest - Nederlands

"Als je voort brengt wat in je is, zal wat je voortbrengt je redden.
Als je niet voortbrengt wat in je is, zal wat je niet voort brengt je vernietigen. "

~
Jezus
~

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God.

Gods schepping begon met God/ de Bron die zic
hzelf contempleerde/overweegde. Er was een leegte, en de Bron 'woonde' daar in al zijn potentieel. (Een leegte/zwart gat is nooit echt leeg, maar zwanger van potentie/energie, als een baarmoeder) God dacht over zichzelf na. Men zou kunnen zeggen dat de Bron zijn contemplatie klonk als een lied, een neuriën. Dit neuriën/brommen (Aum) is pure trilling/vibratie (Veel ascenderenden horen dan ook een constant diep pulserend zoemend geluid tijdens hun proces).

Met andere woorden: Het Woord was in feite een geneuriede toon, een lied zo je wilt. Een trilling/vibratie gevuld met intentie...de intentie van de Bron om met zichzelf bekend worden, om zichzelf te verkennen en gekend te zijn, zichzelf te onderzoeken en ervaren in al zijn
potentiële facetten (en die zijn enorm...om niet te zeggen eindeloos).

(Muziek, muziek instrumenten en zang zijn allemaal middelen tot expressie, trillingen, net als verf, kleuren etc. Zelfs geuren en smaken zijn vibratie, ze kunnen een bepaalde emotie oproepen. Woorden en zinnen kunne een bepaald ritme hebben, een bepaalde cadans of melodie. Een getalenteerd schrijver maakt hier bv gebruik van, zodat men meegenomen wordt door de muziek van het verhaal)

Vibratie gevuld met intentie.

Deze trillingen waren Gods woorden, zijn creatieve gedachten ...

Zodoende... werden
werelden gecreëerd. (
hoe lager de frequentie, hoe dichter de massa)

Liefde en vreugde zijn hoge energieën/vibraties. Je weet dit omdat ze je het gevoel kunnen geven alsof je vliegt (Denk bv. aan wanneer je verliefd bent en er vlinders, of
hele straaljagers zelfs, rondvliegen rond in je buik, kriebels).

Angst, woede, schuldgevoel, verdriet, pijn en gebrek zijn lage vibraties die zich in je cellen opslaan en je ziek maken. Lage vibraties kortwieken je vleugels en weerhouden je ervan jezelf te ver
heffen, ze houden je aan de grond zodat je nooit ergens heen kunt reizen en wat van de wereld/het leven zien. (Voodoo was gebaseerd opniets anders dan de kracht van suggestie)

Aldus...woorden hebben een trilling, afhankelijk van de intentie of de emotie die erachter steekt. Dat is waarom je je door sommige woorden goed kunt voelen en onaangenaam door andere. Zoals wanneer iemand zijn woede op je richt bijvoorbeeld, zoiets kan je het zweet doen uitbreken. Op dezelfde manier kun je in een zweetaanval uitbreken wanneer je jezelf over iets schaamt of jezelf op je kop geeft voor iets, kwaad bent op jezelf. Naar buiten en naar binnen gerichte woede, frustratie etc. Het kan de adrenaline flink doen stromen (omdat je ego zich enorm opwindt...De wereld is gevuld met adrenaline-junkies).

Berichten van ons
Hogere Zelf komen ook meestal tot ons door middel van het Woord, in de vorm van een stuk tekst in een boek of artikel dat je tegenkomt, of een liedje dat blijft opduiken enz.

We
weten inmiddels allemaal wel dat gedachten/intenties dingen creëren. Gedachten zijn trillingen/vibraties die we uitzenden in het universum/het Goddelijke, het zijn energieën die gelijke energieën aantrekke
n. Mensen die bang zijn trekken de manifestatie/verwerkelijking van al hun angsten aan.

Donkere en angstige gedachten zijn (bijna) net zo creatief als lichte en vreugdevolle. We hebben de vrije keuze welke we willen ervaren.

Deze planeet is niet, en was nooit, een wereld van leren, maar een wereld van vrije ervaring, expressie en expansie ... je kunt  zo hoog stijgen als je jezelf toestaat.
Wij zijn zo vrij als we onszelf toestaan te zijn.

Onze gedachten creëren niet enkel op deze aarde...nee.
Het vibrationele lied van onze hoofden en harten wordt gehoord tot ver buiten deze wereld...Het resoneert en rimpelt doorheen de gehele schepping. Doordat wij onze ervaring/zelfkennis, en daarmee onze energie, uitbreiden via denken, creëren en ervaren, zo ook groeit het collectief van de hele Schepping. Op deze wijze dienen wij...het geheel...dus God. Niets is ooit van elkaar gescheiden of staat alleen op zichzelf en los van al het andere.

Dus... eerst en vooral: Hoe ga je met jezelf om? Hoe spreek je met/tot jezelf? Welke woorden gebruik je? Maak je vaak gebruik van woorden als: "Ik was zo stom, hoe kon ik dit doen!" of   "Ik hoop dat ik niet ziek wordt of gehandicapt, of
kanker ontwikkel, dat lijkt me verschrikkelijk" of  "Ik hoop dat die rekening niet te hoog uitvalt" of  "Ik hoop dat ik niet ontslagen wordt van mijn werk" of "Mijn buik en kont zijn te dik en ik ben lelijk" of  "Ik word zooo oud en gerimpeld" of  "Ik verpest ook altijd alles" of "Ik heb nooit genoeg tijd "...enz. (Meestal zijn dit soort zinnen en gedragspatronen in het verleden op jou overdragen vanuit je omgeving. Het is een aangeleerde/conditioneerde manier van gedragen/communiceren)

Zoals met alle intenties
het geval is zijn de trillingen van deze woorden creatief. Zie je dat?

Als je in de communicatie met jezelf  jezelf steeds omlaag
haalt, dan creëer je een persoon/systeem wat gedrenkt is in minderwaardigheidsgevoelens en - gedragingen, die gebukt gaat onder allerlei angsten en kwalen. De miljoenen cellen in je lichaam horen elk woord, en doen gewoon waarvoor ze bedoeld zijn: ze geven jou dat wat jij wilt creëren/verwerkelijken, wat het ook is.

In dit (Engelstalige) artikel 
Divine Counterparts and the 11:11 leg ik uit, in eenvoudige bewoordingen, hoe deze schepping ongeveer in zijn werk gaat.

Je hebt een etherisch lichaam, met etherisch DNA, en een fysiek lichaam, met fysiek DNA. Deze lichamen communiceren over en weer. Je woorden/intenties worden opgeslagen in je cellen, als een duidelijke boodschap: Dit is wat we doen/creëren op dit moment. De cellen van je lichaam
communiceren met elkaar door middel van water (je lichaam bestaat voornamelijk uit water, dat is een perfect medium voor het programmeren, opslaan en rondvoeren van informatie) en licht (bio-fotonen, die de oorzaak zijn voor het zogenaamde 'aura'. Pijn, wat van een lage trilling is, kan bijvoorbeeld worden gezien als rood licht).

Jouw hele systeem is in feite een kwantum-systeem. Je fysieke cellen communiceren de trilling die jij kiest naar je etherische DNA. Dit etherische DNA pikt de trilling op en zendt het signaal uit als een magnetisch golf-patroon...die op zijn beurt de fysieke schepping van de gewenste ervaring aantrekt. Het is niet
echt zo simpel en enkelvoudig als dit, er komt natuurlijk achter de schermen meer bij kijken. (In feite moet men zich het etherische lichaam niet als zijnde om ons heen voorstellen, maar meer binnenin ons, en dat lichaam bevat zijn op zijn beurt ook weer vele lagen. Een laag bv. neemt de directe interactie met het fysieke lichaam voor zijn rekening, een andere de communicatie onderling, enz. En ze zijn allemaal met elkaar verweven, ze werken allemaal samen. Ze werken over en door elkaar heen, kwantum dus. Alles bestaat op hetzelfde moment en in dezelfde ruimte, allemaal tegelijk. Afhankelijk van het gekozen perspectief bepaalt de waarnemer de definitie. Bv: Je hebt geld nodig voor een verhuizing en plotselinge vererft iemand uit heel ver grijs verleden je zijn gehele nalatenschap, of iemand  stuurt plots een grote som geld. Een persoon die jij eigenlijk al totaal vergeten was. Dit is hoe verleden, toekomst en heden samen werken. Het potentieel voor de tegenwoordige tijd (wat destijds toekomst was), het nu, werd reeds tot stand gebracht in het verleden. De mogelijkheden/oplossingen zijn allemaal al voorzien, aanwezig in potentie, het hangt alleen af van welke lade jij beslist te openen) Maar ik ga niet helemaal op de technische toer hier. En, zoals met alles: Je hoeft niet alles te weten en begrijpen wat er achter de schermen gebeurt om volledig gebruik te kunnen maken van je creatieve vermogens.

(Je DNA draagt ook de codes/potentie/mogelijk
heden in zich tot het maken van bepaalde ervaringen zoals bijvoorbeeld (erfelijke) ziekten. Deze codes dateren uit de ervaringen/creaties van de voorouderlijke bloedlijn. De herinnering aan de ongemakken/ziektes/gedragingen die zij creëerden liggen opgeslagen in het erfelijke DNA Het hangt gewoon van jou af of deze codes al dan niet worden geactiveerd en je deze erfelijke afwijking ervaart. Je kunt ze activeren of neutraliseren en deze implantaten verwijderen ~ Een mens in balans en vrede met zichzelf en de wereld om zich heen is in principe immuun, in een constante staat van homeostase ~)

Leer je vrede (neutraliteit) ten alle tijde te bewaren. (Er is meer dan voldoende informatie op deze website aanwezig over hoe men kan dat bereiken, zoals Chronicles Nederlands - Kronieken). Accepteer wat is. Ontspan jezelf erin! Dit nu draagt alles in zich wat geschikt voor jou is op dit moment. Jij hebt de situatie waarin je zit gecreëerd, dus eigen hem je toe!. Neem er de volle verantwoordelijkheid voor! Wentel de verantwoording niet af op de buitenwereld. Dit is jouw leven en jouw creatie! Vraag om vrede over de kwestie ('Vraag en het wordt gegeven') en zie met je geestesoog hoe je bij voorkeur zou willen dat de situatie was. Laat het dan los en vertrouw erop dat de juiste oplossing zichzelf aan je zal openbaren op het juiste moment, zich aandienende in perfecte goddelijke timing. (Zeg het zelfs hardop: 'Ik accepteer dit als mijn creatie, het is van mij, ik heb dit zelf gecreëerd, ik neem er de volle verantwoordelijkheid voor, ik vergeef mezelf en hou van mezelf, en nu verander ik deze situatie in iets dat mij eert, dank u')

De bottom line: de vibraties je via je gedachten/intenties uitzendt zijn magnetische golf-patronen die exact dat aantrekken wat past bij de trilling jij uitzendt. Met andere woorden: je krijgt wat je geeft. (Dit kan ook gewoon betekenen dat als je een zakelijk/bedrijfs-/
handels- georiënteerd individu bent, de manifestaties vaak tot je zullen komen in de vorm van een zakelijke/bedrijfsgerichte situatie/kans...vibratie werkt op alle vlakken. Je creëert wat je bent, waar je over gaat...Net zoals je anderen bejegent zoals je zelf bent).

Woorden en letters zijn tonen/kleuren/trillingen (Zo ook geometrieën en cijfers). Creëren is net als het componeren van een muziekstuk of
het schilderen van een voorstelling. Je componeert trillingen tot materie. Het zendt een melodie uit (zelfs je hartslag en ademhaling zijn ook een trilling/ritme/vibratie). Wees je dus bewust van wat je componeert.

Dus wanneer je met jezelf communiceert doe je er goed aan doen jezelf (en de situatie) te benaderen met liefdevolle, verzachtende en bemoedigende woorden: "Ik ben geweldig", "Ik ben nooit ziek",  "ik
heb altijd zeeën van tijd om te realiseren wat ik wil "," Ik ben zo mooi `,` Dit lichaam is perfect, het doet altijd precies wat ik nodig heb ", " ik ben zo lief ", " Ik deed het zo goed als ik kon, ik deed het heel goed , ik doe het altijd goed " of " Ik kan dit wel, ik krijg dit wel voor elkaar' of' 'Het komt wel goed, het komt altijd goed ', enz. Zeg het zelfs hardop, dit vergroot de kracht van het Woord nog meer. Je kunt ook met jezelf spreken alsof je een liefhebbende moeder bent die haar kind bemoedigende woorden toespreekt: "je hebt het prima gedaan" enz. Als je wel je/een kind kunt troosten dan waarom niet jezelf? Spray wat van je favoriete parfum op of wat dan ook. Voel je goed over jezelf!

Zelfs als je in
het begin geen woord gelooft van wat je tegen jezelf zegt, blijf het steeds weer herhalen. Uiteindelijk zal de trilling van deze woorden doorsijpelen in je cellen en je hele systeem zal dienovereenkomstig reageren en ontspannen. (En de taal waarin ze worden gesproken doet er niet toe. Verschillende talen hebben verschillende woorden voor een en hetzelfde ding. Het zijn niet  eens werkelijk de woorden/letters zelf, maar de implicatie/bedoeling erachter die ertoe doen, de betekenis die die woorden hebben, en de intentie of (creatieve) trillingen achter/in hen).

Als je zulke
liefdevolle woorden spreekt en/of denkt tot jezelf.... hoort je hele wezen het...etherisch en fysiek...het is een vorm van liefdevolle communicatie die je cellen verheft en die ze laat golven en zingen in vrede en liefde, zij wentelen zich in de warmte ervan...vreugde...het zijn de liefdevolle trillingen in de woorden die resoneren doorheen je hele wezen...(op dezelfde wijze worden ook alle schadelijke vibes opgepikt, zoals gevoelens en gedachten van schuld, pijn enz. .. Ze resulteren in onbalans....ziekte, strijd enz.). Bijvoorbeeld: Alleen al de gedachte aan hete seks brengt je lichaam onmiddellijk in een staat van seksuele opwinding en paraatheid :).

Dit werkt zelfs op een nog dieper level: Soms wanneer je een 'juiste' intuïtie of gedachte ontvangt, reageert je lichaam met een bepaald gevoel, een sensatie, als een soort adrenaline-stoot. Deze sensatie dient ertoe om de gepastheid/juistheid van de gedachte/intuïtie extra te onderstrepen. Wanneer je er zo eentje
hebt: luister ernaar! (zoals je met al je intuïties zou moeten doen in feite). Deze adrenaline-golf is simpelweg een extra benadrukkend signaal door Geest, via het lichaam.

Zelfs je huisdieren passen zich aan aan jouw vibratie/realiteit. Of je nu humeurig, moe of opgewekt bent, dan is je huisdier
het ook. Ze worden door jou beïnvloedt. In een realiteit van ziekte (door de mens gecreëerd) worden dieren en planten ook ziek. Dat is de programmering.

Zelfs planten groeien beter wanneer ze worden blootgesteld aan de prachtige trillingen/klanken van klassieke (of tenminste harmonieuze, melodieuze) muziek. Ze worden gezonder, zijn beter bestand tegen insecten en ziekten en groeien sneller en weelderiger, met
ook hogere voedingswaarden (De echte wijze manier van planten kweken is kijken wat de Aarde zelf in een bepaald gebied wil laten groeien in plaats van haar jouw wil op te leggen. Werk met haar mee, zij weet al hoe). Ook dieren gedijen beter op deze manier, en hen toegestaan wordt vrij in de velden en weiden te dartelen, vrijgesteld aan zon en wind. Hetzelfde geldt voor ons als mens: liefdevolle intenties, vrolijke muziek, lachen, zingen...het verheft allemaal onze geest (Betekent dit dat men nooit meer boos of verdrietig zal of mag zijn?...NEE...onze emoties zijn ons kompas, daar navigeren we op en we hebben ze met reden, ze drukken uit wat we ervaren).

Lees ver
heffende opvrolijkende teksten & berichten wanneer je je down voelt (Zij het van enige gechannelde entiteit of mens. Feitelijk herkend men de zuiverheid van een bepaalde boodschap door de mate/het niveau van optimistische, bemoedigende informatie en verheffing die zij draagt. hoe vrolijker en liefdevoller de boodschap, hoe authentieker en liefdevoller de bron. Blijf weg van bronnen die overal samenzweringen en onheil zien en je opdragen bepaalde dingen te doen). Luister naar vrolijke muziek en zing luidkeels mee. Je zult de vibratie en intentie die geïmpliceerd ligt in de boodschap/muziek in je wezen integreren.

(Als kind fantaseerde ik fijne verhalen voor het slapen gaan ... ze hielpen me te ontspannen en in slaap te vallen...In feite doe ik soms nog...Het ligt in mijn aard dit te doen, net zoals de ascentie en
het creëren en alle wijsheid die erachter schuilgaat mijn aard was/is...Ik deed zelfs dutjes of ging vroeg naar bed omdat ik zo alleen kon zijn in mijn hoofd met mijn fantasieën, in mijn eigen kleine wereld, het gaf me vrede en hoop...en een tijdje vrijaf van wat er zich buiten afspeelde, een wereld die ik niet begreep ... Vele jaren lang was slaap was mijn enige toevlucht...fantaseren...en slapen...Het was dit middel wat me in staat stelde te overleven. Het waren ook mijn "fantasieën" of visioenen die mij door het hele proces van ascensie heen sleepten...Verheffende, hoopvolle beelden in mijn hoofd...iets om naartoe te werken...om voor te leven en vol te houden. En aan het begin van mijn ascensie-proces schreef ik kaartjes vol met bemoedigende en stimuleren boodschappen en zinnetjes aan mezelf en hing ze doorheen het hele huis, op elke deur, raam en muur die ik regelmatige passeerde...ik droeg ze zelfs bij me in mijn portemonnee en tas om ze te kunnen lezen wanneer dat nodig was! En het hielp! )

Verwen jezelf naar het beste van je vermogen/wat je situatie
op het moment toelaat. Doe veel leuke dingen, lach veel. Zelfs in de meest uitzichtloze omstandigheden zijn er altijd een paar eenvoudige, kleine vreugden te vinden (zoals voor mij het wandelen hier in de bergen en bossen van de Alpen, het is compleet kosteloos en de Alpen zijn voor mij de absolute Tuin van Eden, een paradijs wat mijn huis helemaal omgeeft. Een gratis schatkamer rondom! Tel je zegeningen, hoe klein ze ook mogen zijn momenteel). Blijf in het moment, maak het beste van NU en denk niet aan wat er al dan niet morgen gebeurt. Morgen is nog niet eens geboren en kan sowieso totaal anders komen dan dat je had verwacht...afhankelijk van JOU.

Ondermijnende woorden beperken je, ze
houden je gevangen. Beperkende gedachten creëren beperkte levens en rigide, gesloten opvattingen.

Vrezen of piekeren over iets is het creëren/tot leven brengen van exact dat ding/die dingen waar je bang voor bent/je aandacht en dus al energie op richt. Waar jij je op richt/focust groeit en komt tot leven. Jij ademt leven in alles wat is.

Je buitenwereld, jouw fysieke werkelijkheid/realiteit moet zich aanpassen aan jouw vibratie. Neem dus de verantwoordelijkheid voor je creaties en je vibratie! Trek je leven naar je toe.

Daarbij: Wanneer je een bepaalde energie, een definitie, plaatst/plakt op een bepaalde situatie of persoon, zet je de energie muurvast, ze wordt rigide. Iets wat eenmaal is gelabeld en gedefinieerd kan niks anders meer zijn, omdat je van tevoren al vast
hebt gelegd en bepaald wat het is en zou worden. Hoe minder je definieert/labelt (inclusief jezelf) hoe meer er mogelijk wordt/blijft. Hoe minder vooraf bepaalde opvattingen/energieën je hecht aan een bepaalde persoon of gebeurtenis/situatie, hoe meer ruimte er open/vrij blijft en des te meer mogelijkheden er ook open en bereikbaar blijven. Dus hou het vrij! (Een dichtgemetselde gang kun je ook niet doorheen lopen)

Als je bang bent en bezorgd en boos en wat dan ook, creëer je een situatie die niet meer
iets anders kan worden. In deze gevallen zit je jezelf in de weg en heb je alle paden afgesloten. De goddelijkheid binnenin kan zo niets voor je doen/betekenen, het kan je niet iets beters brengen, want jij hebt de situatie gedefinieerd en zo de creatie bepaald. Jij hebt de weg geblokkeerd. Wanneer je  het probleem loslaat en het overdraagt/uit handen geeft aan je goddelijkheid, erop vertrouwend dat de best mogelijke oplossing zich op het juiste moment zal aandienen, dan zal zo ook geschieden. "Uw wil geschiede". Het is niet aan jou te bepalen/weten wat de best mogelijke oplossing is, dat weet de God binnenin wel.

(Bijvoorbeeld: Men kan geen zuivere telepathie/helderziendheid/
helderhorendeid etc. ervaren wanneer men een al vooraf bepaalde mening/oordeel heeft over alles. Jouw opvattingen kleuren/filteren de informatie die je ontvangt. Jouw al vooraf bepaalde opinie/oordeel staat in de weg van het neutraal, zuiver, duidelijk en authentiek voelen/ontvangen)

In de oude energie werd gecreëerd door mensen die gekleurd waren met ervaringen van polariteit en scheiding. Deze mensen leven in de angst-matrix en voelen de noodzaak alles te controleren. Hun ego is degene die beslist
wat het wil, vanuit overlevings-angst. Hun ego bepaald/terroriseert/controleert hun hart.

Het ego is als een verwend,
dreinend kind wat verslaafd is aan materiële dingen en zegt: `Ik wil, ik wil, ik wil '. Het is een innerlijke terrorist/saboteur. Deze manier van scheppen werkt niet. Meestal zeggen deze mensen: 'Het creëren door gedachte en intentie werkt niet, ik heb het geprobeerd."  Ze zien niet dat hun manier van vragen niet vanuit het ware hart en vanuit onthechting/los zijn van het materiële komt.

Deze mensen doen meestal ook veel aan gecontroleerd visualiseren. Ze gaan elke ochtend en avond voor een bepaald aantal minuten zitten om driftig te visualiseren. Dat is dus controle, dat is niet loslaten, laten gaan, vertrouwen en onthechten
.

Creëren moet recht vanuit het hart komen, een waar verlangen/be
hoefte uitdrukken. (en inderdaad, ook angst kan recht vanuit het hart komen als je jezelf toestaat door het ego geregeerd te worden). Creatie komt niet voort uit strategische overwegingen of gewone hebzucht. Een mens die weet dat hij ​​God binnenin draagt weet dat er geen overlevings-kwesties zijn. Je overleven/bestaan op de planeet was al verzekerd van op de dag dat je geboren werd. Denk je nou echt dat God zijn kinderen neer zou zetten op een plaats waar ze geen kans hadden om in hun eigen behoeften te voorzien, enkel om ze te zien lijden, verwelken en sterven? Wat zou daar de lol van zijn? Wie zou daar nu plezier in hebben? Wat zou het nut, de zin daarvan zijn? Vrezen en daarom alles onder controle te willen hebben brengt je het tegenovergestelde van wat je wenst.

Overvloed is je natuurlijke staat van zijn. Zo ook gezondheid.

Zeg het hardop: "Overvloed is mijn natuurlijke staat van zijn en alles stroomt moeiteloos naar me toe. In al mijn behoeften is altijd voorzien. Overvloed is mijn standaard instelling". Ga
het nu voelen.

God is als een kind dat zoveel spelletjes wil spelen als het maar kan, zo veel plezier wil
hebben als maar mogelijk is, en precies het naadje van de kous wil ontdekken en onderzoeken'.

Iemand die is geboren van de Heilige Geest, die weet
heeft en zichzelf volledig bewust is van het Hogere Goddelijke Zelf binnenin, die weet ook dat hij/zij kan alles creëren wat ze maar wil. Als je zeker weet dat je iets kunt dan hoeft je je er ook geen zorgen over te maken of je er verder mee bezig te houden toch? Dat is de onthechting, het los-zijn. Zekerheid en vertrouwen zonder zelf-twijfel.

Onthechting/neutraliteit is de sleutel tot de schepping. Zodra je weet dat je God bent, maak je je er niet langer druk over of je dromen wel zullen uitkomen...je weet dat ze dat zullen doen...Zo kun je dus je visioen/droom/fantasie makkelijk loslaten en
het universum inslingeren...Laat gaan en laat God. En God levert de dingen sowieso altijd af op een veel perfecter en passender wijze dan wij onszelf ooit hadden kunnen voorstellen.

De goddelijke mens weet ook dat hij/zij veel grootser is dan
het materiële/fysieke. Zij/hij weet dat ze een spiritueel wezen is met een fysieke (menselijke) ervaring, niet een mens met een spirituele ervaring. Deze goddelijke mens weet dat zij de materie definieert en de materie niet haar. In plaats van haar wensen en verlangens aan te passen aan wat fysiek zichtbaar ter beschikking staat, weet ze dat wat ter beschikking staat zich aanpast aan haar wensen en verlangens.

Vrij fantaseren, wat niet hetzelfde is als visualiseren, is leven blazen in al je dromen. Je kunt alles
leven inademen van je hartje begeert, zonder beperking...Je kunt niet falen, je bent God.

Fantaseren komt uit het hart. Daarom moet men zijn 'eigen hart leren kennen. Laat je
hart je geest vrijelijk meevoeren naar waarheen ze maar wil gaan, laat haar ongehinderd en ongecontroleerd vrij rondwandelen en vloeien.

In de Nieuwe Energie doet men niets meer voor het geld maar voor de vreugde. Wanneer je je vreugde volgt, zal al het andere daaruit volgen. Voor
het volgen van je vreugde moet je een sterke basis van Zelf-vertrouwen en Zelf-bekrachtiging bouwen (Zoals hierboven vermeld: spreek bemoedigende woorden tot jezelf, onder andere). Maar vooral...het creëren in de Nieuwe Energie is snel. Terwijl we het nog denken verschijnt het zowat al...En vaak door gewoon een hele nonchalante neutrale gedachte, of zelfs minder dan dat. Geen zin om in dingen te blijven rondhangen omdat we weten dat alles wat we willen het onze is...in feite is het er reeds.

Houdt je creatieve gedachten zo veel mogelijk vrij. Bedoelende: Wordt niet te specifiek. Op deze manier
heeft het universum vrij spel je de best mogelijke oplossing te brengen, meestal veel beter en volmaakter dan je ooit zelf had kunnen bedenken. Vertrouw erop dat God je de best mogelijke oplossingen brengt, die zelfs ook meteen voor situaties in de toekomst geschikt zijn die je nu nog niet eens niet eens kan bevroeden (Toen ik verhuisde naar mijn appartement in Oostenrijk had ik geen idee dat ik op de rand van het ascensieproces stond, en dat ik iemand nodig zou hebben om voor me te zorgen. Mijn hospita vervulde die functie. Mijn hele nieuwe omgeving bleek al tot in detail op het komende ascentie-proces te zijn aangepast/voorbereid, al voordat ik zelfs ooit maar van het woord gehoord had).

Fantaseer het eindresultaat en
hou je niet bezig/bemoei je niet met het hoe of wanneer, laat dat gewoon fijn aan het goddelijke over want dat is Gods afdeling. Het systeem van God is groots en perfect in elkaar verweven. Haal gewoon je schouders erover op alsof de manifestatie van je dromen totaal onbelangrijk is, wat tenslotte ook zo is, het is enkel maar een hoop materie, dus het doet er niet toe en is dus onbelangrijk (Typisch hoe mensen één woord hebben gemaakt voor 'materie' en 'belangrijk'. Onbelangrijke dingen zijn 'immaterieel' en dingen die ze belangrijk vinden zijn 'materieel'. Terwijl het in feite andersom is: de belangrijke dingen die er echt iets toe doen, zijn liefde en vreugde, niet-fysieke zaken. Materie doet er niet toe, het komt en gaat. De liefde blijft, eeuwig.) Hoe meer afstand je kunt nemen, jezelf kunt distantiëren/los kunt maken, des te makkelijker kan de manifestatie binnen vloeien. Dus blijf neutraal ten opzichte van of, hoe en wanneer je verlangens zich zullen manifesteren. Het maakt allemaal niet uit.

Volg de subtiele duwtjes van je Geest/
Hogere Zelf. Voorbeeld: Misschien woon je in een gebied dat jou niet ondersteund op dit moment. Je bent bv. niet in staat om er een passende baan te vinden die jou voldoende (financieel) ondersteunt of iets dergelijks. Misschien blijf je er steeds maar werkeloos. Het kan zomaar zijn dat je er beter aan doet daar weg te gaan en te verhuizen naar een gebied dat je wel de ondersteuning biedt (op gebied van werk en anderszins). Het kan gewoon beter voor je zijn, om watvoor reden dan ook, naar een andere geografisch gebied te trekken dat op dit ogenblik beter bij jou past (Ook elke plaats op aarde draagt ​​zijn eigen energie-signatuur/vibratie en een andere plek kan gewoon meer geschikt zijn voor/aansluiten bij jouw vibratie).

Iemand die nog niet in zijn hart-centrum is aanbelandt kan een prachtig groot en mooi verlangen/droom koesteren...en kan deze ook absoluut creëren...maar sinds de Nieuwe Energie op de Aarde rondwaart en stevig voet gevat heeft, zullen waarschijnlijk eerst alle innerlijke-ego-blokken die ​​tussen droom en het ontvangen ervan staan moeten worden weggeruimd. Deze persoon heeft eerst nog wat over zichzelf te leren. Dus ook al kan er eerst nog een leerelement aanwezig zijn, weet dat je alles waardig bent. We zijn allemaal perfect in onze imperfecties om elkaar van de gewilde ervaring(en) te kunnen voorzien. Dat is het samenspel.

En onthoudt dit: Je hoeft niet eerst iets te presteren om te kunnen ontvangen! Er hoeft geen tegenprestatie tegenover te staan (Zoals eerst een boek schrijven en dan daar een fortuin mee maken. Dat fortuin kan sowieso gecreëerd worden en naar je toe komen, zonder dat jij er iets voor hoeft te doen).

Nieuwe en hoger vibrerende werkelijkheden kunnen niet binnen komen wanneer alle ruimte wordt ingenomen door oude energie rommel...dus het kan zomaar gebeuren dat
het oude eerst wegvalt/weggenomen wordt...om ruimte te creëren voor het nieuwe, zodat dat een plek heeft om te landen. Dit is niet iets om te vrezen...Wees niet bang en laat het allemaal maar gewoon gaan zonder er enige betekenis aan te hechten. Jijzelf doet dit tenslotte; je Hogere Zelf staat aan het roer. Je kunt denken:"Ja maar, dit heb ik niet gevraagd" ...maar meestal is de weg naar je dromen geplaveid met expansie-momenten en omweggetjes waarvan jijzelf op dat ogenblik de wijsheid en perfectie niet kunt zien. Volg de kruimeltjes, ze zullen je brengen waarheen je moet. (Je zou bv om je droompartner gevraagd kunnen hebben en door een heel ander iemand mee uit worden gevraagd naar een feestje...het zou zomaar kunnen dat je, indien je met die niet-droompartner mee gaat naar dat feest je daar je wél-droompartner tegenkomt. Wijs niet bij voorbaat al iets af, je weet nooit waar het toe kan leiden, volg je gevoel. Geen voor-oordelen)

Mensen zouden moeten ophouden
zich zo schuldig te voelen over hun wensen en verlangens, en eigenlijk over alles. Hou er gewoon mee op je schuldig te voelen, dan open je het pad voor je creaties om binnen te komen. Oordeel niet over jezelf en je gedachten, gevoelens en verlangens. In feite zijn het je wensen en verlangens die je hier gebracht hebben, ze zijn je essentie. We houden nooit op met dromen en verlangen. Er komen altijd nieuwe bij, is de ene vervuld dient de andere zich aan. Dromen doen je je goed voelen, en je hebt het recht je goed te voelen.

Je zou je dromen niet
hebben als het niet de bedoeling was dat je ze zou (be)leven...Het is tijd om alle oude conditionering en het patroon-denken te laten gaan. Gods Koninkrijk is is van jou!...Verlangens creëren werelden.

Het is een feit dat wij degenen zijn die niet enkel onze eigen werkelijkheid creëren.. we zijn ook degenen die hem in stand en bijeen houden...als onze focus of energie al sterk ergens anders op gericht is, is er geen energie voorhanden om de oude werkelijkheid overeind te
houden en dus vergaat deze tot stof, ze valt letterlijk uit elkaar, breekt uiteen...

Voorbeeld
: Als iemand een ​​nieuwe winkel opende, maar mensen zouden het bestaan ​​ervan
niet erkennen...dus niemand zou er heen gaan om te kopen...kan die winkel dan bestaan?...nee, onmogelijk....Als wij er niet heen gaan, kan het niet zijn...Door je energie (of geld) in iets te stoppen krijgt het bestaansrecht....Wanneer we onze energie ergens niet in stoppen, of eraan onttrekken en in iets anders steken, houdt het in de steek gelatene simpelweg op te bestaan...

En dat is de bottom line voor het weefsel waarvan realiteiten zijn gemaakt....ons bewustzijn en onze energieën/trillingen zijn de belangrijkste component die de realiteit bijeen
houden en in elkaar weven...zonder dat is er niets....Dan kan het gewoon niet zijn...

(Wat ook de reden is waarom nu, nu de 'kritische massa' tot verandering is bereikt, en vele, vele mensen op het pad van ascensie naar de Nieuwe Energie-matrix overstappen, er steeds minder energie is voor de handhaving van de oude wereld/realiteits-structuur....een steeds toenemend aantal zielen trekt zijn bewustzijn uit die matrix terug, zodat
het weefsel/kleed van oude werkelijkheid begint te ontrafelen en uiteen te vallen...Sommigen proberen verwoed om de boel bijeen te houden, maar dat zal steeds moeilijker worden omdat er gewoonweg steeds minder brandstof voor die motor overblijft, daar er steeds meer bewustzijn aan onttrokken wordt...Mensen die in de oude werkelijkheid begrijpen niet waarom hun wereld uit elkaar valt...dit is dus de reden ...en ook de reden dat onze moeder aarde kreunt, steunt, schreeuwt en schud... we evolueren samen...is dat niet een grootse, prachtige en magische gebeurtenis?...Ernaar kijkend van bovenaf, vanuit een hoger perspectief bezien?...De lichten in het ene gebouw/netwerk sterven langzaam uit, terwijl nieuwe en helderder lichten in een andere server online komen...)

Wij zijn
het frame dat alle vezels en draden van het werkelijkheids-tapijt samenweven en -houden....

(Weet je waarom mensen magische films zoals kerst-, fantasy-films en Harry Potter zo geweldig vinden? Omdat ze zich diep in hun kern, in hun zielen, herinneren dat een dergelijke eenheid en magie eens de
hunne was, en hun natuurlijke staat van zijn vertegenwoordigd. Er is herkenning. Wij zijn Magie!)

Creatie kan tot stand komen op verschillende manieren:
  • Soms door een diepe oprechte emotie (wanneer je vrije fantaseert voel je ook oe et be-leven van je droom in de werkelijkheid zou zijn. Ook dit is het versturen van een trilling) ~ Op een avond stevig in de greep van mijn ascentie-proces, lag ik op mijn bank in een vlaag van uiterste wanhoop. Ik was uitgeput en voelde me verschrikkelijk. Mijn lichaam deed pijn en ik was gewoonweg niet in staat mezelf naar de keuken te slepen en mezelf wat te eten te maken. Dus ik zat te huilen en te jammeren:  'hoe moet ik nou zo ook nog koken en eten en voor mezelf zorgen?' Op exact dat moment ging de deurbel, en daar stond de bovenbuur, een vrouw die ik nauwelijks kende. In haar handen hield ze een pan met hete aardappel-goulash, ze had een restje over en kwam die mij aanbieden. Ik aanvaardde met diepe dankbaarheid...en behoorlijke verbijstering ook  moet ik zeggen. Dit was voor mij een duidelijk signaal dat er altijd een oogje op me werd gehouden en dat er voor me gezorgd en op me gepast werd ~
  • Een neutrale of terloopse, nonchalante gedachte. Ik keek eens op TV naar de real-life soap van een Belgische voetballer, een keeper (Jean-Marie Pfaff). Onder het kijken dacht ik bij mezelf: 'Zou die man nou net zo authentiek en aardig zijn in het echte leven als dat hij in dit programma is?' Een paar weken was ik 'toevallig' op een Belgische luchthaven omdat ik naar Nederland moest vliegen voor mijn zieke moeder. Plotseling begint een man achter mij tegen me te praten. Ik draai me om...Wat denk je? Inderdaad, Jean-Marie Pfaff! We praatten een tijdje en hij was inderdaad net zo authentiek en aardig in het echte leven als op TV. Deze kunnen ook bewust geplaatst zijn: Een keer wandelde ik in het najaar hier door de bergen en overal rook het heerlijk naar wilde appeltjes...zalig zoet. Toen stuurde ik bewust de neutrale gedachte weg: "ik wil graag ergens fruit aangeboden krijgen"...Een paar meter verderop zat een heel oud dametje voor haar huisje appeltjes te schillen en ze nodigde me uit even bij haar te komen zitten voor een praatje, wat ik deed. Een eenzame, oude maar desondanks montere vrouw was het. Ze kletste honderduit (ze was nl. heel erg doof) en vulde meteen een zak appels voor me op om mee te nemen naar huis. We hadden elkaar een groot plezier gedaan.
  • Minder dan een gedachte, door gewoon te zijn. Gewoon door je echte dagelijkse leven vanuit je hart te leven (Deze komt warm aanbevolen: gewoon door te zijn). Je kunt vreugdevol aan het werk zijn in je tuin, als dat iets is wat je blij maakt, zonder je van je gedachten bewust te zijn. Terwijl je om je heen kijkt denk je bij jezelf: 'Hmm, dat stuk land zou geweldig zijn voor het kweken van kruiden, maar het moet eerst worden omgespit en geruimd'. Voor je het weet duikt er misschien iemand op die zijn hulp in de tuin aanbiedt, vanuit het niets. Of nog beter: je wordt wakker de volgende dag en merkt dat het werk al gedaan wordt/is door een behulpzame buurman, partner, kind of wat dan ook. Alles is mogelijk. Er zijn geen grenzen aan wat je kunt creëren. Door je ware en authentieke Zelf te zijn, vanuit het hart, en dat te doen wat jou vreugde geeft, zal het leven in een eenvoudig en moeiteloos ritme komen, alles stroomt dan vanzelf. (Ik krijg vaak onverwachte kortingen op de dingen die ik van plan was te kopen bijvoorbeeld ... meestal ontvang ik spullen helemaal gratis...Toen ik een nieuwe agenda nodig had kreeg ik er gratis een in de bus van een bedrijf in bureau-artikelen die op deze wijze monsters uitdeelde...Of ik krijg net een donatie ergens vandaan op exact het moment dat ik het echt kan gebruiken. In de Nieuwe Energie leef je in het moment dus worden ook je behoeftes in elk passend moment voldaan, wanneer je het daadwerkelijk nodig hebt en niet al van tevoren. Zo heeft een van die donaties eens op het nippertje voorkomen dat ik voor het gerecht gesleept werd vanwege een rekening die ik niet kon betalen...Dit was tijdens mijn ascentie en in die die tijd wordt men, opzettelijk, zwaar op de proef gesteld en getest zodat men vertrouwen en afstand kan leren.) Dus volg je vreugde. Als het goed/juist voelt dan is het ook goed. Je emoties zijn je kompas of thermometer, ze vertellen je de richting waarin je je bevindt en hoe warm/koud je bent. Door in je  vreugde/hart te blijven ben je je authentieke Zelf zonder je te verbergen of schamen. Je doet dat waarvan je houdt, waar je hart ligt, je liefde (voor jezelf). En vanuit authenticiteit beginnen dingen spontaan stromen, helemaal vanzelf. (Ik heb nooit een geheim gemaakt van het proces waar ik doorheen ging en wat mijn overtuigingen waren als mensen vroegen wat ik toch deed tegenwoordig, ook al was ik me bewust hoe de buitenwereld algemeen over zulke 'bovennatuurlijke' zaken denkt (Ze vroegen het toch? :) Als je niet echt geïnteresseerd bent in het antwoord, stel de vraag dan gewoon niet.) Ik deel gewoon altijd open en eerlijk mijn verhaal...als mensen ernaar vragen. Net zo vaak als mensen verbaasd zijn met het antwoord, tonen ze ook interesse (met sommige mensen voel ik dat ik kan delen en met anderen niet)...en nodigen me spontaan uit en/of ondersteunen me op veel verschillende manieren. Dit komt omdat ik niets verstop en authentiek ben waardoor ik automatisch ook ondersteuning toelaat).
  • Geïnspireerde Actie. Soms verschijnt een gedachte of idee tot het nemen van één of andere vorm van actie spontaan in je hoofd (zoals het versturen van een e-mail, sms of brief aan iemand die je niet eens kent). Alleen al de gedachte aan het doen van dit ding, deze actie, voelt spannend en juist. Het doet je hart sneller slaan, je bloed bruisen en geluks-bubbeltjes in je opborrelen. Het maakt je al blij alleen maar door eraan te denken. Doe het dan! Ga niet het niet teveel zitten rationaliseren (natuurlijk moeten we altijd ons verstand erbij houden). Dit soort inspiraties komen van de Geest, het God-Zelf en je doet er goed aan ze te volgen, je hebt ze met reden. Deze actie, ook al lijkt hij misschien verre van alles wat je dacht te creëren te liggen, kan het pad blijken dat uiteindelijk tot de gewenste uitkomst voert. Heb geen vooroordelen/aannames over hoe de vervulling van je dromen tot stand moet/zal komen, houdt alle wegen vrij en open. Alles is mogelijk en de manifestatie van je verlangens kan tot stand komen op een totaal onverwachte manier, een die je zelf nooit zou hebben bedacht, waar je zelfs nooit op was gekomen. In feite gaat het meestal op die manier. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.
  • Het plaatsen van Intentie. Ik dacht dat ik nooit deze website kon bouwen. Ik dacht dat websites bouwen saai was en gewoon niet leuk en dat ik er zeker niet toe in staat was. Toen betrapte ik mezelf op mijn beperkende gedachten en veranderde mijn manier van denken. Ik zei tegen mezelf: 'Natuurlijk kan ik een website bouwen, simpel zat!. En dus deed ik het gewoon, en met gemak ook mag ik zeggen. Dit scenario geldt voor vrijwel alles. Als je eet, of vooraf, kun je je intentie op de voeding leggen, dat het je perfect mag voeden op de wijze die jou lichaam nodig heeft (In feite is dit waar bidden voor het eten oorspronkelijk voor bedoelt was. Dankbaar zijn voor het voedsel dat je hebt. Zelfs als je niet beschikt over veel voedsel of weinig variatie aan voedsel hebt, kun je je intentie erop leggen dat het je mag dienen zoals jouw lichaam dat nodig heeft en dan zal het dat doen. Jezus deed het met 5 broden en 3 vissen). Je kunt je intentie gebruiken om water te programmeren een bepaald iets voor je te doen...elk medium kan op die manier gebruikt worden om intentie op te plaatsen, maar puur water is bijzonder geschikt.
In feite:

Is elke vorm van materie een medium waarop men intentie kan plaatsen. Technologie is niets anders dan materie waarop een bepaalde intentie werd geplaatst. De uitvinder/bouwer die de wens had/heeft een ​​dergelijk apparaat te bouwen had/heeft zijn bedoeling (=intentie) ervoor al klaar. Mensen zouden geen machines kunnen bouwen als zij niet de intentie hadden om dit te doen. Ze hebben altijd een duidelijke visie/idee van wat een machine in staat zou moeten zijn om te doen.

Je lichaam begrijpt al wat de bedoeling is van een bepaald geneesmiddel of supplement zonder dat je het zelfs maar hoeft in te nemen. Het enkel maar in je hand houden van het middel zou al genoeg zijn voor je lichaam/cellen om de trilling/bedoeling op te pikken die aan dat middel werd gegeven om het beoogde doel/resultaat te bereiken. (Sommige van de nieuwe kinderen die nu geboren worden kennen de inhoud van een boek al door
het alleen maar vast te houden of er een hand op te leggen).

Mensen die een ledemaat verloren hebben zouden deze daadwerkelijk weer terug aan kunnen laten groeien. De zogenaamde  'fantoompijn', het gevoel alsof het been of de arm, enz. er nog steeds zit, komt voort uit het feit dat alhoewel het fysieke onderdeel dan weg mag zijn, het etherische er nog steeds is. Men kan het lichaam vragen om zichzelf terug naar zijn oorspronkelijke status te regenereren (En ja, dit geldt ook voor het verliezen van gewicht, verjonging en nog veel meer. 'Overgewicht' in het algemeen komt voort uit de millennia waarin
het lichaam steeds opnieuw met het concept van 'gebrek'  en 'tekort' geprogrammeerd werd. Zodat het lichaam zich organiseerde op een wijze waarin het in tijden van overvloed energie ging opslaan voor de verwachte tijden van schaarste (De mens creëerde onbewust zijn eigen 'tekort'). Zo intelligent zijn onze lichamen. Dingen zijn zoals jij ze verwacht. Mensen hebben eeuwenlang hun lichamen met bepaalde energieën geprogrammeerd/geïmplanteerd, die nog steeds opgeslagen liggen in de erfelijke bloedlijn/DNA, zoals bepaalde erfelijke/genetische aandoeningen/ziekten/kwalen. Wat ooit geprogrammeerd is kan ook gedeprogrammeerd worden en opnieuw bepaald. Alles wat je hoeft te doen is het aan je lichaam/cellen te communiceren.). De blauwdruk voor het perfecte functionerend lichaam is er nog steeds in het etherische en je kunt haar opnieuw installeren naar wens. Als je weet dat je dat kunt, dan kun je het ook. Als je denkt dat je dat niet kunt, dan kun je het niet.

Ik had een paar leuke ervaringen waarin ik
een concrete manier zat te bedenken/vsualiseren om die grote zwarte spinnen buiten de deur van mijn appartement te houden. Buiten vindt ik ze prima, maar ik wil ze niet wil in mijn huis omdat ze altijd onverwachts opduiken, en dat geeft me de kriebels, dan schrik ik me altijd wezenloos. Na een tijdje besefte ik dat ik geen spinnen meer in mijn huis had gehad (en ze waren er bijna elke week). Zonder me er bewust van te zijn, was louter het denken over een manier om hen buiten te houden al voldoende om precies dat te bereiken. Nu visualiseer ik, daar de zomer in aantocht is, een methode/truc om, wanneer ik mijn deuren en ramen openzet, alle insecten buiten te houden, alsof ik een gaasje voor mijn ramen en deuren heb. Een onzichtbare lijn/schild wat zij niet kunnen passeren, zonder dat ikzelf aan de slag moet met het plaatsen van een hor ofzo. Of iets  visualiseren als een smal waterkanaaltje rond mijn huis, wat de kleine kruipertjes niet kunnen oversteken (Deze methode gebruikt men daadwerkelijk in Zuid-Amerika). Op deze manier hoef ik niet achter eventuele beestjes aan te jagen en/of hen te doden. Denk je eens in wat je allemaal kunt doen en teweeg brengen met je creatieve gedachten. De mogelijkheden zijn legio, oneindig! (Veel mensen weten dat als ze het beeld van een beschermende bel om zich heen visualiseren, dit hen kan beschermen tegen ongewenste energieën. De nieuwe mens is geëvolueerd tot het punt waarop hij/zij zulke tools niet nodig heeft omdat het zijn natuurlijke staat van zijn is...Er is sowieso werkelijk niets te vrezen en waartegen je jezelf moet beschermen. De Nieuwe Mens neutraliseert automatisch alle energieën waarmee ze in aanraking komt. Niets verstoord haar balans).

Alle materiële dingen zijn in feite placebo's. We hebben ze niet wezenlijk nodig om eenzelfde resultaat te bereiken.

Wat mechanisch gecreëerd kan worden, dmv machines en technologie, kan ook met alleen de kracht van de Geest bereikt worden (Zoals gen-technologie
/genetische manipulatie - of het nou voor planten, dieren of mensen is-. Maar...waarom iets 'repareren' wat niet kapot is? Gods creatie is al perfect in balans...wat overigens niet wil zeggen dat genetische manipulatie 'fout' is...wij zijn God weet je nog?)

Mensen geloven dat bepaalde kruiden, kristallen of medicijnen de oorzaak zijn voor dit of dat effect (Als onderzoekers 'onderzoek' plegen naar chemische stoffen, enz, zijn ze al bezig met het plaatsen van hun intentie op het materiaal terwijl of zelfs voordat ze
het onderzoeken...Materie past zich aan het oog van de aanschouwer. De onderzoekers waren al van plan om een ​​bepaalde chemische stof te vinden die een specifiek effect teweeg kan brengen. of een 'oorzaak' te vinden die verantwoordelijk is voor een bepaalde ziekte of re-actie. Ze plaatsen al de intentie om een 'geneesmiddel' te vinden voordat ze hun onderzoek begonnen. Maar gewend als ze zijn de oorzaak buiten zichzelf te zoeken...Mensen die in overeenstemming zijn met artsen/genezers dat een medicijn of kruid zal hen genezen, zullen inderdaad genezen. Mensen die geloven in de bijwerkingen zullen bijwerkingen ervaren. Mensen zijn er heel goed in hun ziekten in stand te houden. Dit is waarom sommige mensen baat hebben bij bepaalde behandelingen en anderen niet. Het hangt allemaal af van hun geloof-systemen/-overtuigingen). Wat jij gelooft is waar.

Op een bepaald punt in de geschiedenis waren er mensen die enige vorm van schade/verwonding/ziekte leden en ze besloten om wat plantensap of - brij op
hun wonde te leggen of op te drinken, onbewust de intentie/vraag tot heling op die plant plaatsend en ze genazen. Hieruit volgde automatisch dat de plant verantwoordelijk werd gehouden voor de genezing (Mensen waren er zo aan gewend alles buiten zichzelf te plaatsen en 'oorzaken' -buiten zichzelf om- te zoeken. Het oorzaak-en-gevolg-denken). Hetzelfde scenario geldt voor kristallen/edelstenen en andere remedies/middelen (evenals planeten/astrologie en 'genezers'. Bepaalde gebeurtenissen grepen plaats net op het moment dat de planeten op een bepaalde manier uitgelijnd waren, en voilá, mensen interpreteerden het alsof die planeten die energie/gebeurtenis had veroorzaakt. Wat overigens niet wil zeggen dat men zulke geloofs-overtuigingen niet zinvol aan kan wenden). Het is allemaal gebaseerd op intentie. Dus wanneer iemand naar je toe komt en zegt: 'Dit kristal of kruid doet dit en dat' of  'ik kan je genezen' en jij gaat daarmee akkoord en geloofd haar...dan werkt het ook, simpel. Waar heeft deze persoon de 'kennis' vandaan dat een kristal of kruid die werking had? Wie leerde haar dat? Voor sommige mensen is het gebruik van een genezer als medium gemakkelijker dan hun eigen vermogen te aanvaarden en vertrouwen, daar is ook op zich niets 'mis' mee...Sommige genezers zijn zeer getalenteerd in het helpen van mensen hun blokkades te doorbreken en op te ruimen.

Er bestaan ook geen verslavingen, alleen
het geloof erin. Niemand is werkelijk verslaafd, ook hun lichaam is dat niet....enkel de gedachte (=intentie) dat zijzelf en hun lichaam niet zonder kunnen maakt dat het zo is. De mens creëert zijn eigen illusies...dus ook verslavingen.

Planten, dieren
en planeten hebben allemaal bepaalde unieke kwaliteiten om de natuur en kosmos in evenwicht te houden. Ze zijn allemaal essentiële aspecten voor het behoud van de natuurlijke balans ('Giftige ' planten en dieren dragen
die toxines als unieke eigenschappen/tools om zichzelf door in stand te houden...en andere unieke soorten zijn op hun beurt immuun voor deze gifstoffen, en de enige soorten die zichzelf in leven kunnen houden door het consumeren van deze 'giftige' stoffen, en dus ook geen concurrenten hebben voor hun voedselbron. Het dient allemaal een diepere zin tot evenwicht). Als je wel kunt accepteren en vertrouwen op het feit dat wanneer je jezelf snijdt je lichaam die snede zal genezen, waarom zou je dan niet datzelfde lichaam vertrouwen om zogenaamde 'giffen' of 'toxines' te neutraliseren? Wat een dier doodt hoeft niet noodzakelijkerwijs ook dodelijk te zijn voor een mens. De mens dient niet het natuurlijke evenwicht, maar ze maakt wel deel daarvan uit, daar het enige wat het natuurlijke evenwicht der dingen wijzigt of destabiliseert in feite de menselijke Goden zijn, zij beïnvloeden alles om hen heen. (Equinoxen, verduisteringen, retrogrades en zonnewendes enz. dienen enkel ​​om de natuurlijke balans in stand te houden op Aarde, haar natuur. De mens is vrij zijn van die invloeden indien zij daarvoor kiest. Tenzij ze natuurlijk beslist om zich te beperken tot oude geloofs-structuren. Zelfs de planeten in ons zonne-systeem (Zon=sol=soul=ziel. De grote centrale zon, of de Bron, is onze ziel), en ook andere hemellichamen van invloed, passen zich aan aan wat de algemene menselijke scheppende energie van het moment is. Deze organen brengen alleen dat in waar de mensheid om heeft  'gevraagd', wat het dan ook is dat de mensheid ondersteunt in het thema en de behoefte van het moment, zichzelf aanpassend aan het collectieve bewustzijn. Nieuwe thema's vragen om nieuwe afstemmingen/uitlijningen, nieuwe energieën, nieuwe soorten en nieuwe eigenschappen...Daarom sterft het oude ook uit/af).

Er zijn ook geen "goede" of "slechte" voedingsmiddelen. Er is enkel voedsel dat doet wat jij gelooft dat het zal doen. Voedsel is energie in de vorm van bevroren/gestold licht. (Zelfs chemische stoffen zijn niets anders dan gedefinieerd licht, in gassen en vaste vorm).
Het zijn niet de oefeningen, meditaties, voorwerpen en rituelen die iets 'veroorzaken'. Vertrouw op je lichaam. je lichaam zal doen wat jij ervan wil. Geef je lichaam waarom het vraagt, zonder het plaatsen van een oordeel (= bepaalde intentie) op wat je eet (integendeel, plaats er zinvolle bedoelingen op. Plaats de intentie van dankbaarheid op je eten en dat het je heel goed mag voeden)...Je lichaam is in staat alle binnenkomende virussen en 'toxines' (chemie) te neutraliseren, door ze gewoon te ontrafelen en terug in neutraal licht om te zetten. Zo geweldig is je goddelijke lichaam! Begrijp nu waarom je lichaam het waard is en behoefte heeft aan jouw liefde? Jouw lijf is een volmaakt en verbazingwekkend goddelijk gereedschap dat je jezelf hebt geschonken! Vertrouw erop!

Stop met het beoordelen van je eigen gedachten. Je gedachten gaan de hele dag door, er is geen noodzaak krampachtig te proberen ze te besturen. Ook al had je een ondermijnende gedachte, als je jezelf er eenmaal op betrapt
hebt en hem hebt vervangen (=tegenwicht bieden) door een bemoedigende gedachte, is het effect van de bemoedigende gedachte 100 keer krachtiger dan de donkere gedachten die je had. Het gaat om bewust-zijn!

Er wordt van je gevraagd om (uiteindelijk) alles los te laten en te laten gaan: je aanroepingen, methoden, rituelen, kruiden, kristallen, supplementen, technieken, mantra's, meditaties, enz.
Het zijn slechts mediums en je hebt ze niet nodig. Je hebt het niet nodig om te vertrouwen op die dingen omdat, zoals altijd, jij de oorzaak bent, dus vertrouw op JOU.

(
Het aanroepen van enig wezen is slechts het weggeven van je kracht aan iets buiten jezelf, en het zijn toch sowieso altijd je eigen hogere aspecten die antwoorden en niemand anders. De Engelen-rijken weten hoe jou respectvol en liefdevol aan het oplossen van je eigen problemen over te laten, dat is tenslotte het hele thema op deze aarde! Mensen die zeggen dat engelen hen kwamen redden zijn zich gewoon onbewust van het feit dat het niemand anders dan zijzelf waren die zichzelf te hulp schoten in hogere vorm.)

Volg je eigen integriteit. Als je voelt dat je
het nodig hebt om een ​​dokter/healer/facilitator te bezoeken, doe dat dan (voor velen is het gewoon makkelijker om hun vertrouwen in een arts en de traditionele geneeskunde/healing te stellen. Als het aansluit bij jouw vibratie, als jij een match bent voor lager vibrerende modaliteiten, dan gebruik ze! Laat niemand je iets anders wijsmaken, vertrouw op je instinct, Eer alle smaken van de waarheid en maak gebruik van alle faciliteiten die tot je beschikking staan. Voel wat voor jou geschikt is.)

Als je het gevoel
hebt dat meditatie en technieken, kaarten en kristallen en kruiden het medium zijn wat jij op dit moment nodig hebt, als je je daar momenteel prettig bij voelt, dan gebruik ze. Maar weet wat waar is: dat het altijd JIJ bent die achter de schermen de touwtjes in handen hebt. (Tarotkaarten en pendels zijn niks anders dan een medium voor intuïtie...Zo ook kinesiologie, methodes waarbij de Geest via het lichaam een behoefte/richting duidelijk maakt. Allemaal tools voor intuïtie)

Je kunt je intentie plaatsen op een kristal (kristallen zijn uitzonderlijk geschikt voor het opslaan en uitvoeren van informatie, net als water overigens), een glas water, een stuk brood, kruiden of wat dan ook.

Al
het hierboven genoemde, van chemisch tot plantaardig tot steen of metaal, is niets anders dan een hoopje moleculen (licht/energie in vorm van materie) die gedefinieerd/bepaald zijn door intentie.

Bruiloften waren oorspronkelijk bedoeld als een evenement waarbij mensen zich verzamelden in collectief bewustzijn, om hun liefdevolle intenties en wensen op het trouwende koppel te plaatsen (Net als Doornroosje's goede fee). Dit is een zeer krachtig en ondersteunend iets om te doen. Er is absoluut niets 'mis' met of 'tegen' het huwelijk. (Men zou kunnen zeggen dat het huwelijk een ouderwets oud-energie-ding is, en op de oude manier is
het dat ook inderdaad, omdat het gebaseerd is op allerlei belachelijke verwachtingen, regels en verplichtingen. Zeer beperkend voor beide partijen. Het Nieuwe Energie Huwelijk gaat echter over wederzijdse inzet, een engagement tot wederzijdse evolutie en groei, exploratie en ontwikkeling. Een liefdevolle overeenkomst en verbintenis om het leven, of een deel daarvan, samen te beleven, en te zien wat er kan worden meegenomen van de gezamenlijke ervaringen. Geen verplichtingen of regels, maar de eenvoudige volledige wederzijdse inzet, aanvaarding en wil om dit ding samen te verkennen en elkaar te stimuleren in groei en ontwikkeling. Daarom heet het ook trouwen, omdat je elkaar dit toevertrouwd, dit gezamenlijke avontuur. Je vertrouwd jezelf aan elkaar toe, tot het aangaan van de gezamenlijke ervaring tot liefdevolle exploratie. (Immers, de Ascentie was ook niets anders dan een diep aangegane verbintenis en overeenkomst van de Lichtstrijders om liefdevol alle werelden te dienen in expansie). En ja, als men zich dusdanig met elkaar verbindt, dan een eert men ook de exclusiviteit ervan, deze koestert men omdat het een unieke overeenkomst is gebaseerd op diepe wederzijdse Liefde en Tederheid. Mentale discipline over het fysieke en totale openheid en eerlijkheid. Mensen die balans in zichzelf hebben en een getemd ego, zullen hiermee in het geheel geen problemen hebben, het komt van nature & moeiteloos. Je aan bepaalde afspraken houden die alle partijen ten goede komen is in het geheel niet moeilijk. (Wetenschappers blijven mensen en hun gedragingen maar vergelijken met dat van (zoog)dieren...maar tenslotte...mensen zijn geen dieren...noch is het nodig dat ze zich als zodanig gedragen). Zoiets prachtig moois gaat men met hart en ziel aan, niet halfslachtig.

Anyway...bruiloften kunnen evolueren in gelegenheden waarop men zich liefdevol om een koppel
heen verzameld om ze neutrale liefde/ondersteuning/zegeningen te zenden. Een feest van eenheid en liefde. Bijeenkomen in collectief bewustzijn/liefde. Het plaatsen van Collectief Gerichte Intentie. Erom vragend ​​dat het echt-paar samen een vervullende vreugdevolle ervaring moge hebben, geschikt voor hun eigen unieke bedoelingen.

Schepping is inter-dimensionaal. Het is een spel van uitlijnen/passend maken van vibraties/trillingen.

'Als binnen, zo buiten'
  • Over het sturen van liefde, licht en 'healing': Als je de behoefte voelt om je liefdevolle licht ergens heen te sturen dan stuur het zonder definitie, dat wil zeggen: Stuur geen intenties zoals "Ik wens dat je de loterij wint" of "Ik wou dit of dat ", zij het of het om een ​​heel land of een persoon(en) gaat. Stuur neutraal licht/energie, geen details, definities en bepalingen van hoe je zou willen dat hun problemen werden opgelost. Zo blijven alle opties open en kunnen ze hun eigen passende oplossingen voor het probleem vinden/creëren. Jij weet niet wat de juiste oplossing is, jij weet niet wat zij nodig hebben en welk spel zij spelen. Alleen het goddelijke kent de absolute perfecte oplossing. Dus laat ze de vrijheid en plak niet jou opvatting erop. Definieer niet hoe, wanneer of zelfs of de oplossing voor hen zou moeten komen, houdt het neutraal en vrij van je eigen energie-imprints. (Het is hetzelfde als wanneer iemand lekker aan het schilderen is, met veel kleuren in de weer, en er dan ineens iemand anders langs komt, achter die persoon gaat staan, plotseling het penseel uit haar handen rukt en over alles heen begint te schilderen wat de ander zelf gecreëerd had, omdat het 2e individu wat net komt kijken en niet de bedoeling achter het beeld snapt, denkt dat zijn manier in een betere afbeelding resulteert). Stuur niemand jouw genezing tenzij ze je erom vragen. Genezing staat misschien wel helemaal niet in hun zielsplan. Jij bepaald  niet andermans ervaringen, dat is niet jouw functie of plek. Jij kunt misscien van mening zijn dat deze persoon geeeld dient te worden maar dat is niet aan jou om te bepalen. Vraag: 'Als het in overeenstemming is met het hoogste goed en overeengekomen dan....'. (En hun hoogste goed kan best zijn om het lijden van hun keuze te ondergaan...en voor jou om dat gewoon mee aan te zien. Wanneer ze zelf klaar zijn met de ziekte of wat dan ook de kwestie is, zullen ze deze zelf laten gaan... door middel van genezing, of de dood incl....We zijn allemaal soevereine wezens en perfect in staat om onszelf en ons leven te helen)
  • Matsuru Emoto heeft al aangetoond dat verontreinigde/vervuilde gebieden kunnen worden gereinigd door middel van intentie/collectieve gedachte. Als je de aandrang voelt om zoiets te doen dan doe het, met respect voor en inachtneming van de goddelijke orde der dingen. Niets is ooit 'fout' of 'mis' en er is een goddelijke oplossing en diepere reden voor alles. Het is altijd een zinvol om rekening te houden met het hoogste goed voor alle betrokken partijen. Maar Moeder Aarde assisteren met het reinigen van haar natuur is een mooi iets... en het werkt! Milieu-reiniging kan worden bereikt door simpelweg te denken aan (=intentie) de zuivering/reiniging van het te reinigen milieu-aspect. De (collectieve) intentie kan worden gebruikt voor het reinigen van allerlei, van radio-activiteit en olievlekken tot chemische stoffen (in gas- of vaste vorm). De Nieuwe Energie mens is in wezen immuun voor al deze verontreinigingen, maar eert haar leefruimte en creaties en verlangt dus ook te leven in een schone, zuivere en eerlijke omgeving. Zodat de buitenwereld inderdaad een match voor en een uitdrukking is van zijn binnenwereld van zuiverheid en balans.
  • Collectieve Intentie/gedachte kan zelfs ingezet worden om het weer te beïnvloeden. Wanneer een zware storm een zeer bevolkt gebied nadert, zou collectieve intentie hem in een minder verwoestende richting kunnen sturen ... tenzij natuurlijk het desbetreffende gebied behoefte heeft aan een dergelijke diepe reiniging door een zware storm, deze nodig heeft voor expansie/ervaring. Ook dat kan dus het geval zijn, vooral in deze tijden van overgang. Zoals ik reeds ergens heb genoemd: vraag bij de intentie die je stuurt altijd om de perfecte goddelijke orde der dingen te eren. Sommige stormen moeten plaatsvinden, op dezelfde manier dat een aantal mensen het nodig heeft ziekte te ervaren etc. en zijn niet 'genezen' dienen te worden (Totdat ze zelf compleet zijn met de ziekte/kwaal en klaar zijn voor genezing, kunnen ze niet worden genezen. Ze zullen pas daarna genezing toelaten. Ondersteun andere zielen in wat zij willen, niet in wat jij voor hen wilt, want dat is niet aan jou). Men kan ook opzettelijk die gebieden kalmeren die gevoelig zijn voor vulkaanuitbarstingen en aard- en zeebevingen enz...Rekening houdend met de perfecte goddelijke orde der dingen. Eer en respecteer deze ten alle tijde.

En zoals ik al vele malen eerder
heb vermeld op deze website: Geef je energie/kracht niet weg aan de buitenwereld en uiterlijke omstandigheden of mensen (zelfs al zijn ze van jouw eigen maaksel). Reageer niet op wat de buitenwereld dicteert, het is allemaal een illusie. (Reclames dienen ertoe in jou een behoefte/reactie/verlangen te wekken wat jij eigenlijk zelf helemaal niet hebt/koestert.). Wees je bewust van alle geloof-structuren waarmee de buitenwereld je probeert te voeden. Laat anderen niet voor jou bepalen wat waarheid is, van welke planeet of wereld ze ook afkomstig mogen zijn. Kies/bepaal zelf hoe jij wilt dat de dingen zijn. Kies je eigen werkelijkheid en waarheid, kies bewust je (non-) reacties. Verhef jezelf boven alle droesem. (Gewoon omdat iemand zegt dat mollig zijn lelijk is betekent nog niet dat je het daarmee eens moet zijn en erin mee moet gaan. Enkel omdat iemand beweert dat je niet geliefd bent, omdat je er niet uitziet als een topmodel of watvoor reden dan ook, betekent nog niet dat ze gelijk hebben. Jij kunt en mag van jezelf houden ongeacht hoe je eruit ziet of wat voor werk je doet en hoe 'slim' je bent. Je wordt alleen al prachtig mooi door gewoon te geloven/weten dat je dat bent. Hou hoe dan ook van jezelf, en de buitenwereld zal je erin volgen. Je bent het waardig en verdient liefde. Je bent prachtig, uniek en geliefd, je bent een goddelijke soeverein wezen van een ongelooflijke schoonheid!). Houdt je kracht bij/voor jezelf (zelfbekrachtiging i.p.v. slachtofferschap). Stop met het eindeloos energie pompen in/bevestigen van wat ongewenst is maar bevestig jezelf, wetende dat je alles kunt creëren wat je wilt. Elke oplossing is mogelijk! Jij creëert(de) de uiterlijke omstandigheden zodat ze pasten/passen bij jouw binnenkant. Hoe meer je van jezelf houdt en aan jezelf geeft, hoe meer je de deur opent voor fijne, vreugdevolle dingen. Open jezelf voor ontvangen. Dicteer je eigen leven! Sta niet toe ​​dat anderen voor jou beslissen wat aanvaardbaar en mogelijk is en wat niet (op het gebied van uiterlijk, gedrag etc) Hou van jou. Je bent een prachtig oneindig en onmetelijk wezen van goddelijkheid, je bent hoe dan ook geliefd en mooi! En weet dat ongeacht de situatie die je hebt gecreëerd, je de kracht/ het vermogen bezit om het te veranderen! Of het nu gaat om de revenuen van een natuurramp of anderszins.

Ten eerste: Als we ons geweldige lichaam liefhebben als
het wonder wat het is, ongeacht hoe ze eruit ziet, kunnen we haar veranderen...dus laat je gehechtheid aan de illusionaire buitenkant varen en vertel jezelf hoe mooi je bent ...Jij bent niet je uiterlijke verschijning. Hou van jezelf, heb jezelf en je creaties lief tot ze tot leven komen! Men moet eerst en vooral leren het Zelf te kennen en aan het Zelf te geven. Leer te ontvangen en jezelf vreugde/vervulling/plezier te geven (incl. seksueel genot)

Ten tweede: Ware Liefde komt vanuit de ziel (niet vanuit het ego, zoals in de oude wereld) ... en Ware Liefde kan
het niet schelen hoe men eruit ziet ....

3de en laatste ... Als men niet van je kan
houden om wie je bent, kun je beter maar helemaal niet bemind worden ... Je verdient  Ware Liefde, niets minder...Allereerst moet men liefde voor het Zelf opvatten en leren om gewoon te leven ter wille van het Zelf en de vervulling van enkel het Zelf. Je bent een prachtig leven waard, zelfs als niemand anders van je zou houden of je de moeite waard vindt om van te houden. Je kunt jezelf desondanks waardig en de moeite waard vinden. Dus leer eerst om alleen te leven voor je eigen waardering, uitsluitend voldoening en vervulling te vinden met en in jezelf. De perfect passende liefhebbende partner zal dan vanzelf volgen. Is jouw innerlijke wereld op orde, dan wordt jouw uiterlijke wereld dat ook.

Stop er gewoon mee steeds zo
hard te proberen/pushen. Ontspan en laat gaan, geef op. Vrede begint vanbinnen, met jou!

Begrens God (= jezelf) niet, alles is mogelijk!

Jij programmeert alle energie om je
heen, van je lichaam tot je omgeving. Jij bent je eigen universum.

En hoewel ik hierboven een aantal toelichtingen en voorbeelden gaf...het zijn geen rigide regels en zeer zeker zijn het geen methodes, God verhoede. Sommige mensen blijven maar naar gedachte-creatie verwijzen als 'de wet van aantrekking' en dergelijke. Iemand noemde zelfs 'de wet van tegenstellingen'. En er schijnen heel veel zulke wetten en regels rond vliegen.

Er zijn geen wetten
, er zijn alleen bepaalde principes waar men al dan niet mee kan werken, vrije keuze. Je bent vrij om je boven uit en buiten
hen allen om te bewegen. Denk je echt dat een beetje God het nodig heeft wetten te maken voor zichzelf? En zichzelf zo op te sluiten?

In diezelfde zin zijn er ook geen 'chakra's' en dergelijke. Dit zijn typisch menselijke voorbeelden van alles te willen  compartimentaliseren. (Er zijn ook vele definities in gebruik worden voor kinderen en sommige volwassenen. Kinderen krijgen het label 'autistisch' of  'AD
HD'...Of mensen zijn hetzij Kristallen en regenbogen of Indigo's en blue rays en wat al niet. Al deze namen plaatsen een etiket op mensen, bestempelen ze en zetten ze in een hokje. Waarom zou alles moeten worden beperkt tot een bepaald hokje, een gevangenis? Stop gewoon met etiketjes plakken , compartimentaliseren, definiëren en opsluiten! Er zijn myriaden wezens verspreid over het hele universum....Enkel omdat de gemiddelde mens bepaalde gedragingen van andere wezens of medemensen niet kan begrijpen, betekent dat nog niet dat deze wezens echt anders zijn dan jij. Plakken zij op hun beurt een etiket en benaming op anderen die zich anders gedragen dan zijzelf? Noemt een interdimensionele ziel zoals een zogenaamde 'autist' jou bv. een 'platte' omdat je (nog) geen multi-dimensionale blik bezit zoals h
ijzelf? Nee! Wordt jij altijd 'snurker' genoemd alleen maar omdat je 's nachts snurkt? Of 'pieser' omdat je veel plast? Zou één van deze benamingen weergeven wie jij echt bent? Alle menselijk gedrag is even uniek (ab)normaal.)

Dus tot slot: Verlaat het pad van definities en etiketten, doelen en (lots)bestemmingen. Verlaat het pad van betekenis en doel-einden. Er zijn er geen, Ze bestaan niet. God is altijd en eeuwig in een staat van wording. God heeft geen plan of bestemming, maar is gewoon, in het eeuwige nu, ervarend, dromend...Het gaat allemaal om vreugdevolle creatie in elk nu-moment.

De gedachte (= zaad) = mannelijk, zo ook de (geïnspireerd) actie. De intuïtie en het geduld om los te laten en te wachten tot het gevraagde/verlangde arriveert is vrouwelijk (zoals een zwangerschap).

Maak plezier, ongeacht wat er in de buitenwereld gaande is, zorg ervoor dat je innerlijke wereld vrolijk, zorgenvrij en vredig is. Alleen omdat andere mensen
in andere delen van de stad/wereld hebben besloten om te vechten, te doden en elkaar te folteren, wil niet zeggen niet dat jij ook je leven moet laten vergallen door al deze kommer en kwel. Vreugde is nodig om een ​​tegenwicht te bieden aan de duisternis. Laat niemand je wijsmaken dat jij niet gelukkig mag en kunt zijn, alleen maar omdat zij dat niet zijn.

Ik draag elke eigenschap van al die groepen: kristallen, regenbogen, octarines, indigo's en blue ra
ys. Ik ben ze dus gewoon allemaal. Degenen met hokjesgeest zouden zeggen dat dat niet kan, en dat kristallen, indigo's, octarines, blue rays, regenbogen en wat al niet, enkel geboren werden/worden van dat bepaalde jaar tot dat jaar en dat men óf het een óf het ander is, maar niet allemaal. Dat zijn dus alleen maar nog meer rigide en beperkende overtuigingen en er is geen enkele reden om daarin te blijven steken. Ik ben ze allemaal...en geen van hen. Niets is ooit rigide en apart van elkaar in hokjes te passen, alles loopt in elkaar over en overlapt elkaar op een kwantum manier. We zijn simpelweg allemaal unieke wezens.

Ik definieer mezelf niet, Ik
ben vrij!


Ikzelf leef zonder verzekeringen, zonder spaarrekening ofwel: geen 'vangnetten' van welke aard ook. Noch heb ik een baan. Verspreiding van het bewust-zijn is mijn huidige 'job' en daarin giet ik mijn
hele hart en ziel...Het schenkt mij grote vreugde en voldoening om mijn mede-menselijke goden te ondersteunen in het komen tot volledig bewustzijn en bloei. Ik leef puur en alleen op manifestatie/creatie. Ik heb altijd alles wat ik nodig heb, het wordt altijd op een of andere manier bij me afgeleverd, het vindt altijd zijn weg naar mij toe.

Zeg ik hiermee dat je stante pede alles moet laten vallen en hetzelfde doen als ik? NEE. Jij moet doen wat bij jouw integriteit past. Wanneer je niet in jezelf de mate van vertrouwen
hebt die nodig is om op deze manier te leven, dan zal het niet voor je werken. Je moet doen wat goed voelt en bij jou past.

Voor mij voelt
de oude wereld zeer ver weg,
het staat allemaal heel ver van me af. (Op dezelfde manier ongeveer waarop de moderne mens vreemd zou kijken wanneer ze een neanderthaler met speer zouden zien jagen in de struiken achter de supermarkt ... zoiets...Een soort van primitief en gedateerd. Als het kijken naar een hele oude film, terugkijken naar antieke relikwieën. Denkend: "o ja, zo deden ze dat toen...in die tijd."), zeer surrealistisch. Zoals het kijken naar een toneelspel op een podium, nep ...Want tenslotte is die buitenwereld van machteloosheid, slachtofferschap en drama niet de ware wereld! Het is nep, een illusie, maar het houdt zielen bezig in hun ervaring (Immers: als er geen ziekte-ervaringen waren konden er ook geen dokter-ervaringen gemaakt worden enz). Grappig he, voor de buitenwereld leef ik in lala-land, en voor mij is de buitenwereld lala-land :). (Ik kan zelfs niet normaal een film kijken, want ik kan gewoonweg zien hoe de acteurs acteren, hoe ze het faken, hoewel ik mezelf hiervan ook los kan maken en dus gedachteloos van elke film kan genieten...Datzelfde ervaar ik ook met mensen, ik weet waar ze over gaan, en registreer het wanneer ze onoprecht en oneerlijk zijn. Zeker wanneer ze niet in één lijn leven met wie ze vanbinnen zijn of wanneer dat wat ze zeggen/doen niet overeenstemt met wat ze vanbinnen voelen. Mijn immer groeiende telepathische vermogens versterken dat nog.).

Mijn verleden en toekomst zijn naadloos met elkaar versmolten tot het heden.

Ik wacht op niets, ik leef niet voor een betere dag...Ik ben levend & leef... NU!


Vergeet niet het verhaal over Dorothy en de tovenaar van Oz.
Dorothy, de vogelverschrikker, de leeuw en de blikken man.
Ze gingen allemaal op zoek naar de Grote Tovenaar van Oz in de Smaragden Stad, waarvan zij geloofden dat
hij hun problemen kon oplossen...terwijl zij de oplossingen en eigenschappen die ze zochten steeds al binnenin zich droegen. Zijzelf droegen de sleutel tot hun heelheid en geluk. Dorothy kon naar huis terugkeren door er slechts aan te denken en vanuit de wens, de vogelverschrikker bezat de hersenen al die hij dacht dat hij miste, de leeuw bezat al de moed die hij wilde, en de blikken man bezat reeds het hart waaraan hij dacht dat het hem ontbrak. Ze gingen allemaal op zoek naar de oplossing buiten zichzelf...de Grote Tovenaar ... maar alle oplossingen komen altijd van binnenuit. Jij bent de Grote Tovenaar!
De link hieronder voert naar enkele artikelen in het Engels die een tijd geleden al ontstaan zijn en, voor nu in ieder geval, teveel werk zijn om te vertalen.

Extra on Creation