Home‎ > ‎

Chronicles Nederlands - Kronieken

De volgende artikelen kort samengevat:

"
God, onze Vader, verwacht van ons volmaakte manifestaties te worden van Zijn idee van de perfecte mens. Dit idee van de perfecte mens is geïmgeplanteerd in elk individu en is de innerlijke spirituele motivatie voor
de groei en ontwikkeling van het lichaam, en voor alle voorwaarden en omstandigheden waarin hij leeft. Dit wordt de Zoon van God of Christus genoemd en is in ieder individu aanwezig als het zaad/idee, of het patroon voor groei en ontwikkeling. "~ Jezus ~


En die God/Christus...dragen we allemaal binnenin...Het koninkrijk Gods is binnen in je. ~ Jezus ~

"Voorwaar,Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als kinderen, zult gij niet ingaan in het koninkrijk der hemelen. "~Jezus ~

Overstijg al je angsten en twijfels...en LEEF...als de God die je bent...Neutraliseer de polariteit binnenin...door het maken van  hogere keuzes...Kies Vertrouwen over angst, zoals een kind zijn ouders vertrouwt. Vertrouw de God binnenin de zorg toe voor al je behoeften en verlangens...Laat alles los wat je geleerd is over re-activiteit/assertiviteit en opofferingen, vergeet alles wat je dacht dat je was...laat je conditionering gaan...Verander je persectief. Door het veranderen van jezelf, zul je de wereld veranderen.

"Het koninkrijk der hemelen is verspreid over heel de aarde, alleen de mensen zien het niet." ~ Jezus ~

"Als degenen die leiden tegen u zeggen,"Kijk, het Koninkrijk Gods is in de hemel, "dan zullen de vogels er het eerst komen.
Als ze zeggen: "Het is in de oceaan," dan is de vis er als eerste. Maar het Koninkrijk van God is binnenin je en buitenom je.
Zodra je jezelf leert kennen, zul je gekend zijn.
En zul je weten dat jij/jullie
het kind/de kinderen van de levende Vader bent/zijn."~ Jezus ~


Calamiteit en lijden zijn de dualiteits-mens zijn 'weg naar heelheid ... Door middel van polariteit/contrast bereikt men eenheid en heelheid binnenin door het winnen aan kennis/inzicht van/in het Zelf...Door te krijgen wat men niet wil kan men bepalen wat men dan wél wil. Door binnenin heel te worden, wordt men ook heel vanbuiten (De materiële/fysieke realiteit/werkelijkheid om je heen, je omgeving,  zal zich aanpassen aan wie je vanbinnen bent zodat vanbuiten overeenstemt en in lijn is met vanbinnen...balans)...Herenig de mannelijke (= (re)actief, materieel / fysiek, rationeel,...) en vrouwelijke (= rustgevend, etherisch, intuïtief,...) stromingen binnen...door middel van het overwinnen van de re-actviteit van het ego-pijnlichaam...Dit bereikt men via mentale discipline...De mentale discipline (=mannelijk) om vertrouwen (=vrouwelijk) te verkiezen boven angst, vergeving over wraak, Zelf-bekrachtiging over slachtofferschap en Liefde over haat...Te vertrouwen in iets wat niet met het blote oog gezien kan worden, maar er niettemin wél is.

"Je kunt niet God dienen én materialisme...Want wat zeer gewaardeerd is door de mensheid, is een gruwel in de ogen van God." ~ Jezus ~

Wees geen slaaf van materiële dingen...jij bent de Schepper God die alle materie tot leven brengt ​​(vanuit onthechting)...Jij bepaald het materiële/fysieke, zij bepaald jou niet! Het is allemaal een zelf-gecreëerde illusie! Jij bent God...en je bent veel grootser dan wat met het blote oog gezien en door je handen aangeraakt kan worden...Jezelf laten verworden tot slaaf van het materiële/fysieke en jezelf erdoor te laten regeren is feitelijk ver beneden je waardigheid. (Maar alle ervaringen zoals gekozen door de goddelijke mens dmv vrije wil zijn geoorloofd in zijn zoektocht naar de God binnenin. God heeft geen oordeel over de ervaringen die de mens voor zichzelf verkiest).

"Hij die heerst over zijn geest heeft een grotere overwinning behaald dan het nemen van een stad." ~ Jezus ~

Gedachteloze re-activiteit naar dingen van buitenaf (naar personen en/of omstandigheden), zijn afkomstig van het ego-pijnlichaam. Dit is de roes, het houdt mensen dronken en ellendig..Tem je ego...en vrede is van jou...Stop met het eindeloze wegschenken van je Goddelijke energie aan de buitenwereld...Jezelf toestaan te worden geregeerd door je ego-re-activiteit en de illusie van de uiterlijke omstandigheden is beneden je waardigheid, je bent veel grootser dan dat.

"Ik stond te midden van de wereld, en geïncarneerd verscheen ik hen. Ik vond ze allemaal dronken, ik vond niemand onder hen dorstig. En mijn ziel was bedroefd voor de zonen van de mensen, want ze zijn blind in hun hart en zien niet dat leeg zijn zij in de wereld gekomen en leeg zijn zij bestemd om terug te keren uit de wereld. Echter, nu zijn ze dronken - wanneer ze hun wijn hebben afgeschud, dan zullen zij nadenken "~ Jezus.~

"Vrede. Wees stil." ~ Jezus
~


Overwin de stem van het ego-gekwetter binnenin, die spreekt van zorgen, problemen en angst en maan hem tot stilte. Vrees niet.Er is niets te vrezen, je bent God.

"Laat degene onder u die zonder zonde is de eerste werpen." ~ Jezus
~

Ieder mens is een ander uniek aspect van de ene God...En dus: een ander aspect van jou... Zo meedogenloos als je bent ten opzichte van anderen..zo onverzoenlijk en kritisch ben je naar jezelf...Zeg anderen niet hoe te zijn of wat te doen, dat is niet jouw plek...Eenieder is prachtig uniek en heeft een goddelijke recht om te zijn...Richt liever je aandacht op de aanpassing en het perfectioneren van jezelf in lijn met de Geest binnenin...je energie is daar veel beter op zijn plaats...Keer de andere wang toe.

Vertrouw op jezelf, vergeef jezelf en hou van jezelf...Als je dat eenmaal hebt bereikt, dan zal de liefde en het mededogen voor anderen automatisch volgen...

"Als je de twee één maakt, en wanneer je het innerlijke zoals de uiterlijke maakt en het buitenste als het binnenste en het boven zoals beneden, en als je het mannelijke en het vrouwelijke maakt tot één enkele, dan zult gij het ​​koninkrijk betreden."~ Jezus ~

Je bent God...is er niets te vrezen...Alles is altijd in perfecte Goddelijke Orde...


Laat ieder zijn eigen lijden...Betekenis: je mag meeleven maar niet meelijden met andermans pijn...Behandel hen als de God die ze zijn, een soeverein wezen wat die specifieke ervaring zelf koos en creëerde vanuit vrije wil, dus respecteer hun keuze...Beloon woede niet met woede, pijn niet met pijn en haat niet met haat, maar eindig de cyclus...Niet reageren, je reacties onder controle krijgen, leidt tot neutraliteit...dat is vrede. Toon compassie voor het pad wat elk individu verkiest te lopen maar laat je niet meeslepen in hun drama...Hun pijn is hun pijn, niet de jouwe. Zij moeten er wat mee, jij niet. Help je medemens als je je daartoe geïnspireerd voelt, maar probeer niemand te "redden"...daar is geen reden toe...Iedereen is altijd op de juiste plaats op het juiste moment voor de ervaring die ze hebben verkozen te ondergaan, als-de Schepper God die ze zijn. Niemand is ooit slachtoffer of hulpeloos...laat eenieder de vrijheid en mogelijkheid zijn eigen oplossingen te vinden, hun eigen Zelf...Dit is het goddelijk recht van elk individu, om zijn eigen persoonlijke zoektocht/queeste op deze aarde te creëren...Dit is de weg van de Christus...dus respecteer dit...zowel in jezelf als in de ander.

Weet dat er geen enkel oordeel is, nergens in het Goddelijke of het hele universum, over wat de Goddelijke mens wenst en verkiest te ervaren...De menselijke goden zijn geschapen naar het beeld van God, en daarom hebben ze de volledige vrije keuze te creëren en te ontdekken wat het ook is dat ze kiezen...Ze kunnen zo diep in hun duisternis duiken als dat ze zelf willen...of boven dit alles uitstijgen, de polariteit van licht-donker binnenin neutraliseren/in balans brengen en leven in innerlijke vrede...Dat is de goddelijke (creatieve) vrijheid.


"Als je voort brengt wat in je is, zal dat wat je voortbrengt je redden. Als je niet voortbrengt wat in je is, zal dat wat je niet voort brengt je vernietigen. "~ Jezus ~

"Als je je blootgeeft zonder schaamte, en je kleren aflegt en ze onder je voeten vertrappeld net als kinderen, dan zul je de zoonvan de ene levende zien en zul je niet bang zijn" ~ Jezus
~

Wees authentiek in elk aspect van je leven/zijn. Laat je uiterlijke werkelijkheid reflecteren/weergeven wie je vanbinnen bent. Laat jezelf zien zoals je bent zonder angst, schaamte of schuld. Probeer niet te onderdrukken wie je bent en wat binnenin je leeft. Negeer en veronachtzaam niet de dromen en verlangens die binnenin je kolken en schreeuwen om vrijgelaten en geleefd te worden. Als je je dromen en visies voor leven onderdrukt en negeert zullen ze eeuwig frictie/wrijving in jezelf en met je omgeving teweegbrengen...en een gevoel van ongeluk, ontevredenheid en onvervuldheid achterlaten. Ze zijn je creatieve bloedsomloop, ze willen geleefd worden dus ga niet aan ze voorbij.
Jouw dromen zijn de jouwe met reden, je wordt verondersteld ze te creëren en te be-leven, dus breng voort wat in je is! Het zal je immense vreugde, vervulling en voldoening geven omdat het je natuurlijke goddelijke essentie weergeeft...Leef volledige in lijn met de Christus-Geest binnen...de essentie van wie je bent...geleid door je intuïtie, die de stem van God is...En je zult deze energie ook uitstralen naar de buitenwereld, een energie die de wereld zal veranderen.

Wees de waarachtigheid van wie je bent in volle glorie en oorspronkelijke onschuld!

Volg je hart...

Abraham werd uitgedaagd zijn enige zoon te offeren, zijn meest geliefde ding in de hele wereld. Abraham vertrouwde erop dat als God het van hem vroeg het wel het juiste moest zijn...ook al kon hij nog niet het hoe en waarom ervan inzien. God heeft altijd een weg bereid, vanuit
het menselijk perspectief is men echter niet in staat zo ver vooruit te kijken en God/het Hogere Zelf/de Geest wel. Hoe meer je kunt loslaten en jezelf overgeven aan het onzich
tbare en je innerlijke stem, hoe makkelijker het leven wordt. God wil niet dat iemand lijdt of afziet...God voorziet enkel in de middelen zodat de mens kan zien...God zegt: Vertrouw me! Geef je over aan mij, ik zorg voor je,  laat los en vertrouw op/in me!...Laat los en laat God.
De zin van het leven, de Menselijke ervaring:

Op het gevaar af mezelf steeds weer te
herhalen:

Laat me beginnen met te zeggen:
Het leven heeft absoluut geen zin, doel of betekenis. Het heeft geen bestemming of pre-destinatie...God beschikt niet over een voorbestemd plan. Eigenlijk zijn we hier allemaal gewoon puur voor de lol :)

Geweldig...nu we dat uit de weg
hebben geruimd:

Dus, zoals ik al tal van keren
heb gezegd op deze website: God (= WIJ) had/heeft de wens om zichzelf te ervaren en ontdekken. Aldus werd(en) planeet Aarde, en vele andere werelden met haar, gecreëerd.

Het Aarde-rijk is ec
hter wel een soort van bijzonder. Het is de enige wereld waar men een vrije wil/keuze heeft om vrij te ervaren en creëren wat men wil, ongeacht of deze creaties hun basis hebben in het licht of in het donker. Deze wereld, en de mens die erin leeft, is gemaakt naar het evenbeeld van God. In feite betekent dat: de goddelijke mens draagt ​​alle kenmerken van God, inh
oudende: onbeperkte creatieve mogelijkheden.

Daarnaast dienen de Aarde en de Mensheid ook om de
energieën/vibraties in alle sferen van de schepping uit te breiden. Deze Aarde is de enige die dat kan. Betekenis: hier op aarde gebruiken we niet alleen onze lichamen/materie om onszelf te ervaren/uit te drukken, maar terwijl we dat doen veranderen we ook energie door middel van het fysieke lichaam. De mens zet (scheppings-)energie om via zijn lichaam. Op Aarde worden energieën getransmuteerd. Aldus komen nieuwe energieën tot leven. Deze resoneren vervolgens, allemaal in een unieke en passende manier voor elke wereld, doorheen het hele universum/de kosmos (zoals een steen die in het water terechtkomt uitwaaierende ringen produceert. Ook zulke kringen/golven zijn een vorm van energie). Elke wereld neemt die energieën op zoals zij ze kunnen gebruiken. Het verandert en breidt Al-Dat-Is voor altijd. Dat is waarom de Aarde en de Mensheid zo diep geëerd en geliefd zijn doorheen alle sferen van de gehele Creatie. Wij dienen het Collectief van de gehele Creatie op een heel diepgaande en liefdevolle wijze. Iedereen is gebaat bij het spel wat op Aarde plaatsvindt.

(De Strijders van
het Licht die gedurende de afgelopen paar decennia op Aarde incarneerden, stammen uit vele rijken/werelden doorheen de gehele kosmos, werelden met en zonder vorm. Planeten/sterren, maar ook werelden van zuiver collectief bewustzijn/energie. Die Lichtstrijders dienen niet om slechts de energieën van de Aarde te transmuteren, maar weerklinken/zenden deze nieuwe vibratie tevens terug naar huis, zodat hun hele thuis-wereld komt te profiteren van de voordelen. De Lichtstrijders dienen als radio-ontvangers die niet enkel energieën gevuld met collectieve intentie vanuit de kosmos ontvangen, deze opnemen in hun lichaam en vervolgens ankeren in de Aarde. Ze dienen ook om deze nieuw verworven energieën uit te zenden naar huis...en uiteraard doorheen de hele wereld.)

De Aarde, en de spellen die de mensen spelen op het aardse toneel, voorzien de hele schepping van verse, nieuwe vibraties/energieën. Alle werelden dienen elkaar op de een of andere manier, niets is ooit gescheiden of staat los van elkaar. Wij zijn een geheel, alles
heeft een bepaalde interactie met elkaar. (Het menselijk lichaam is tenslotte ook niets anders dan water en energie). Elk individueel mens is ook een deel (orgaan, ledemaat of cel) van het gehele ENE menselijke lichaam/collectief. Ze hebben allemaal een onderlinge interactie om te komen tot evolutie, ontwikkeling en ervaring. Van micro- tot macrowereld...alles is met elkaar verbonden, in en om elkaar heen.

(De Aarde slaat ook alle energieën/
herinneringen op in haar netwerken/energielijnen van allen die ooit op haar hebben gewoond en dus ook alle energieën die ooit op haar gecreëerd en aldus in haar geankerd werden. Dit is waarnaar sommigen verwijzen als 'Karma'. Iedere ziel die naar de Aarde komt wordt beïnvloed door het aarde-karma, dat is de energie waarin ze terecht komen en die aan hen trekt (Door religieuze doctrines mis-geïnterpreteerd als erfzonde, waarvoor men het doopsel in gebruik aannam). Men moet stevige mentale discipline hebben om niet meegezogen te worden in de energie van zogenaamd karma. Alhoewel degenen die reïncarneerden op Aarde de herinneringen aan vorige levens opgeslagen hebben in hun zielen, is dit niet Karma. Het zijn de energieën van de Aarde die een bepaalde manier van zijn in mensen doet ontwaken. Dit kan een reactie op vorige levens zijn voor deze gereïncarneerde zielen. Niet alle mensen zijn re-ïncarnaties. Sommigen, zoals ik, zijn hier voor de allereerste keer, als first-timers. Voor mij was dit Aarde- 'Karma als een dikke verstikkende deken. Ik assisteerde bij het schoonvegen van die oude lei. Men zou kunnen zeggen dat de ziel is als de harde schijf die de informatie opslaat van alle eerdere ervaringen, met inbegrip van de energetische blauwdruk waarmee men wordt geboren. De blauwdruk is als de software die de voorwaarden of de gereedschappen schept die men in zijn leven wil aanwenden. God/het Hogere Zelf stuurt het hele spul en zit aan het roer).

Weet dat ieder mens een uniek aspect is van de ENE zelfde God...en dus: een ander aspect van JOU.

Allereerst
impliceert het feit dat je God bent ook dat jij alles om je heen creëert en gecreëerd hebt.

Vrije wil leidt tot het feit dat alle menselijke goden het recht en de vrijheid
hebben om elke ervaring die ze willen zelf te kiezen. De menselijke gedachten (= de trilling/vibratie van het woord) creëren alles wat ze contempleren. Gedachten worden vertaald naar de fysieke ervaring van het bedachte, door het aantrekken van de materiële manifestatie van de trilling die de gedachte uitzond.

Dus...mensen zijn vrij in hun geest...ze kunnen (be)denken wat ze maar willen...en op die manier verkrijgen ze ook datgene wat ze contempleren.

Een mens met veel angstige gedachten zal
de fysieke ervaring/het fysieke/materiële ondergaan aantrekken van al zijn angsten. Een mens die gedachten van vreugde en overvloed in ere houdt manifesteert de fysieke ervaring dezes.

In het oude thema van themapark Aarde, het thema dat nog steeds wordt uitgeoefend door de meerderheid van de menselijke zielen die momenteel aanwezig zijn op Aarde, was het spel 'expansie door middel van contrast'
(het thema van expansie door middel van contrast - of lijden en gebrek- is de tegenpool van evolutie d.m.v. vreugde en overvloed-). Ofwel: het vinden van het pad naar eenheid en vrede binnenin d.m.v. het ervaren van scheiding, of het contrast van holisme, vrede, gezondheid, overvloed en vreugde. Dit was/is de zoektocht/queeste. De gepolariseerde/gescheiden mens creëert vanuit contrast (door het ervaren van het tegenovergestelde van wat men als aangenaam ervaart, wordt men gestimuleerd om dat te vragen/te creëren wat wél aangenaam is en in lijn met de unieke natuur van het individu. Op deze manier onderzoekt men en leert men zichzelf, zijn emoties en geestelijke vermogens kennen en zo ervaart/verkend men uiteraard ook het lichaam en het materiële). De mens die in de matrix van de (illusie van) scheiding leefde wist niet dat hij God was en dus ook niet dat hij alles om hem heen en in hem zelf heeft geschapen.

Momenteel is de Aarde in transitie/overgang naar een ander thema of server. Het nieuwe thema behelsd expansie/evolutie/ontwikkeling door middel van
het ervaren van holisme (=heelheid/eenheid) en creatie binnen dat veld. Dit type creatie ontstaat vanuit eenheid met de Geest (=het Hoger Zelf of de God binnenin). Dit type mens is zich ten volle bewust van zijn soevereiniteit en de God binnenin. Ook wel Christus- of Crystal bewustzijn genoemd.

Dus...hoe ga je hiermee om? Hoe
bereikt men vrede en eenheid binnenin terwijl de wereld uit elkaar lijkt te vallen...en je eigen leven ook...en de mensen lijden en doen naar en/of zijn boos of welke soort van pijn dan ook die tentoongesteld wordt.

 • Wanneer mensen hun woede of erger op je richten...kaats hun pijn niet naar hen terug door ook boos e.d. te worden. Wat ze ook zeggen over je, achter je rug of in je gezicht, het toont meer wie zij zijn en de pijn die zij bij zich dragen dan dat het iets zegt over jou. Dus niet reageren, blijf neutraal (keer de andere wang toe). Het is niet nodig, men hoeft niet akkoord gaan met of te lijden onder de pijn die zij proberen aan jou op te leggen/op jou over te dragen. Wat een ander zegt, denkt of doet heeft met jou niks te maken. Koester ook geen gevoelens van wraak of vergelding, dat is gewoonweg niet nodig en het dient nergens toe. Re-ageren is het weggeven van je kracht aan hen, het zomaar verschenken. Energie die eenmaal verschonken is dient de ander tot doel maar jouzelf niet, weg is weg. Ga je geloven wat zij zeggen over jou? Want zij weten niets over jou, dat kunnen ze niet, alleen jij kunt dat. Dat deel van jou dat de drang heeft om gedachteloos te re-ageren op wat mensen zeggen/doen is je EGO-pijnlichaam. Het heeft de neiging om te schreeuwen in onmiddellijke pijn, de pijn van de andere partij meteen vanuit eigen pijn naar hen terug reflecterend . (Dit betekent niet dat die mensen 'slecht' zijn en jij 'goed' bent. Non-re-activiteit/neutraliteit betekent gewoon dat je hebt geleerd  je ego-impulsen te beheersen en zij (nog) niet. Het toont alleen aan dat zij nog steeds geregeerd worden door de energie van het oude aarde-thema en jij niet meer. Veroordeel niemand vanwege de pijn die ze bij zich dragen en de ervaringen die ze daarom hebben, dat is hun ze een goddelijk recht. Het is hun (voor)recht om alle energieën/ervaringen te verkennen die ze kiezen.) Ook waar: wat jij voelt en denkt behoort jou toe en niemand anders. Niet nodig te bediscussiëren of te bekritiseren, het is van jou en alleen jij moet er wat mee, niemand anders. Het is tenslotte jouw gevoel/gedachte...en iedereen is uniek in zijn processen.
 • Lelijk uithalen naar de buitenwereld en andere mensen betekend weglopen van je eigen binnenwereld. Het leidt je af van alles wat echt en waar is. Wanneer je steeds maar druk bezig bent met oordelen, etiketjes opplakken en anderen te vertellen wie jij veronderstelt dat zij zijn, verspil je je energie..en wie jijzelf bent ontgaat je.
 • Ga anderen niet vertellen hoe te zijn of wat te doen. Ze zijn unieke individuen, net als jij, en jij weet niet wat goed is voor hen. Jij weet niet wat zij nodig hebben, alleen zij kunnen dat voor zichzelf uitvinden, dat is hun zoektocht. Andersom is ook waar: Zij weten niet wat jij nodig hebt en wat goed voor jou is, dus laat je door anderen niet onzeker maken en/of uit balans brengen. Kies de hoogst mogelijke manier voor jezelf, eer jezelf op die manier...en eer anderen door hen hun vrije keuze te laten...Denk niet dat je weet wat geschikt is voor een ander. Het is niet aan jou dat te beslissen. Het gaat er niet om het eens dan wel oneens te zijn met anderen...het gaat erom je eigen waarheid te vinden en te volgen. Jouw oneens-zijn is jouw probleem, het zet je aan tot het zoeken naar en vinden van je eigen waarheid.
 • Iedereen zit anders in elkaar, verwerkt dingen anders en ontwikkeld zich dus ook anders, dit is voor ieder mens compleet uniek (Daarom schiet het onderwijs wat nu gegeven wordt, waarin eenzelfde pak voor iedereen moet passen, behoorlijk naast zijn doel en zijn er zoveel jongelui die erin vastlopen). Sommigen gaan snel, anderen langzaam...of zelfs helemaal niet. Iedereen heeft zijn eigen manier en zijn eigen motivaties...En iedereen is in een andere fase van ontwikkeling. Men doorloopt vele stadia (op weg naar eenheid en vrede) en allemaal zijn ze van betekenis en waarde (Zelfs boekjes zoals 'de secret' en die schrijfsels van Eckhart Tolle, Neale Donald Walsch, de Dalai Lama en Deepak Chopra e.d. en zelfs oude metafysici, auteurs en filosofen als Walt Whitman, Neville Goddard, Rudolf Steiner, etc. dien(d)en een doel op het collectieve pad naar hogere bewustwording. Ook al zijn het an sich geen Nieuwe Energie werken en komen ze zeer zeker niet van geascendeerde zielen. Alle stadia die de mensheid doorliep tot nu toe maakten hem meer bewust). Ook tijdens het ascentie-proces gaan sommigen sneller en dragen een groter deel v/d collectieve last, en integreren de binnenkomende energieën op een veel hogere/diepere manier. Iedereen op de wijze die uniek bij hem/haar past volgens de afspraken die ze hebben gemaakt. Wat overigens niet wil zeggen dat het pad van diegenen met de zwaarste last op enigerlei wijze zwaarder was dan dat van anderen, er zijn geen gradaties in lijden en alles is relatief. We zijn allemaal gelijk(en), echter niet hetzelfde. Onze rijkdom ligt in de verscheidenheid. En sommigen zijn simpelweg meer ervaren en wijze zielen. het is raadzaam je aan deze personen op te trekken, echter niet om ze blindelings te volgen en je leven aan op te hangen maar om je te laten inspireren. Dat is waarvoor ze hier zijn.
 • Men mag zeker compassie voelen voor anderen en wat ze zichzelf aandoen, maar het is onnodig (zelfs ongewenst) om met hen mee te lijden of hen te 'redden'. Jij hebt jouw eigen zoektocht, zij hebben de hunne (zij het het ervaren van een andere seksuele geaardheid, een handicap, een ziekte, een natuurramp, enz.) Wanneer je hoort van mensen in rampgebieden, weet dan dat ze exact daar zijn voor hun eigen redenen. Als je compassie voor hen voelt en je hebt de persoonlijke (financiële) ruimte of een speciaal talent wat kan helpen, doe het dan als je je daartoe genoopt/geïnspireerd voelt (let op: je eigen behoeften komen altijd op de eerste plaats! Jezelf opofferen is nergens voor nodig!) Maar neem hun last (=het zelf verkozen kruis) niet van hen over...want dat ondermijnt zowel jou als hen, het voorkomt dat ze de verantwoordelijkheid voor hun last zelf op zich nemen en een eigen uitweg/oplossing creëren. Dus personaliseer andermans pijn niet, ze is niet van jou.
 • Alles is altijd in Perfecte Goddelijke Orde. Soms lijken de dingen misschien chaotisch, maar ze zijn dat eigenlijk nooit. Mensen zijn altijd op de juiste tijd en op de juiste plaats. Zelfs in geval van een ramp, op zielsniveau weet iedereen precies wat ze doen. Elke uitdaging biedt ook een mogelijkheid erboven uit te stijgen. Het Hogere Zelf kent en voorziet/overziet de mogelijkheden tot het gebeuren van een ramp over de gehele wereld, dus als je innerlijke stem of een gevoel binnenin je zegt is dat je beter niet ergens heen kunt gaan of juist beter kunt verhuizen of weggaan uit een bepaald gebied/dorp/stad/land, doe het dan. (Ook als je ergens geen geld of ondersteuning kunt verkrijgen en op een andere plek wel, dan kan dat een seintje zijn van je Geest dat je ergens anders hoort te zijn op dat moment). Volg je instinct/intuïtie, dat is tenslotte waarvoor ze dienen. (Ik las ooit een verhaal over de Titanic, hoe een van de passagiers moest racen om op tijd bij de Titanic te zijn voor vertrek, maar er gewoonweg niet in slaagde er te geraken. Dan weer blokkeerde iets de weg, dan begaf de auto het en zelfs de (stoom)trein viel zonder steenkool. Die persoon miste de Titanic en deze voer weg zonder haar. Toen deze persoon naderhand vernam wat er was gebeurd met de Titanic op haar eerste reis, begreep ze dat ze door goddelijke handen was beschermd. Herinner je dit verhaal wanneer Geest je tekenen en boodschappen/hints/tekenen stuurt om ergens heen te gaan of juist niet heen te gaan). God is overal, je moet het alleen net even zien en horen...dus bewust leven en toelaten.
 • Je ziet het overal rondom gebeuren in tv-shows wat al niet: Alle aandacht/focus is naar buiten gericht, naar de buitenwereld. 'Stars' en 'celebrities' worden ofwel verafgood en ge-idoliseerd (eigenlijk aanbeden) ofwel ernstig bekritiseerd, bespot, beoordeeld en dergelijke. Mensen in publieke functies (zoals o.a. ook politici) worden hetzij aanbeden of veroordeeld. Stop met het naar buiten richten en geven van al je aandacht/energie aan de buitenwereld. Hierdoor verkrijgt zij jouw energie maar jij bent hem kwijt. Andermans leven is andermans leven, ze heeft niets te maken met jou of iemand anders. Er zijn veel 'nieuws' programma's op tv en het internet en overal rondom en allemaal praten ze en praten en praten nog meer, maar er wordt niks gezegd. Ze bevatten gewoonlijk een hele hoop drama en mensen hun speculaties, meningen en oordelen over dat of zelfs potentieel toekomstig drama. Drama, drama, drama, het herhaalt zich steeds weer. Ieder drupje drama wordt eruit geperst en gerecycled. Zelfs dramatische gebeurtenissen van honderden jaren geleden worden nog steeds her-kauwt/herdacht. Oorlogen en 'slachtoffers' worden steeds herinnerd in allerlei ceremonies en programma's. De zielen die destijds aanwezig waren in die dramatische gebeurtenissen zijn al lang vertrokken! Ze zijn ofwel naar huis (=de 'hemel') gegaan en zitten daar te relaxen en genieten of ze kwamen in de tussentijd allang terug in veel verschillende levens en gedaantes. Ze hebben er helemaal geen behoefte aan dat iedereen zich hun tragedie herinneren of herdenkt. Het heeft geen enkele zin, voor niemand niet...en het leidt er alleen maar toe dat het de vibratie van de mensen die herdenken drastisch omlaag brengt, door het steeds weer oprakelen en her-beleven van oude trauma's. Ze blazen ze zo steeds weer nieuw leven in. Het houdt die energie vast. (Het is iets totaal anders om je degenen die zijn overgegaan te herinneren in dankbaarheid, liefde en eer vanwege wie ze voor je waren). Andere programma's, websites, tijdschriften e.d, hebben jury's en be-oordelers. Idols, X-factor, Project Runway, enz. oordeel, oordeel, oordeel. Programma's over te dik zijn en afvallen of te mager zijn, over plastische chirurgie, ziektes  etc.. Allemaal laten ze zien hoe slecht een persoon wordt verondersteld zich te voelen over zichzelf en de wereld om hem heen, en hoe bang hij verondersteld wordt te zijn. (Ook reclames scheppen een valse behoefte/beeld die jij eigenlijk niet hebt, een illusie. Op deze manier programmeren zij jou, ze implanteren een manier van zijn/behoefte in jou). De klodders DRAMA vliegen je om de oren! Als je echt uit een op polariteit gebaseerd leven wil komen en vrede wilt wees je dan om te beginnen bewust van waar je je mee bezig houdt, wat je allemaal ziet/hoort en hoe die energieën je beïnvloeden. Wees je bewust van de energieën die de hele dag naar je worden uitgezonden en op je worden overgedragen vanuit vele verschillende richtingen. Wees je bewust van en bepaal zelf waaraan je jezelf (en je kinderen) blootstelt. Een realiteit waaraan niemand aandacht besteedt, die niemand in stand houdt door er energie aan te schenken, kan zichzelf niet handhaven (Een winkel waar niemand heen gaat zal niet overleven)...dus plaats je focus elders, op vreugde, schoonheid en liefde. In het begin is dit iets waaraan je voortdurend moet werken en je bewust van moet zijn, uiteindelijk wordt het een levenswijze, een natuurlijke manier/staat van zijn, en gaat het automatisch, geïntegreerd. Als een getrainde spier. Het vraagt een om-denken. Een verplaatsing van het zwaartepunt van je energie.
 • Als dingen en/of mensen om je heen wegvallen op watvoor manier dan ook, laat ze dan gaan, laat ze gewoon los. Houdt niet krampachtig aan ze vast uit angst. Bepaalde dingen moeten soms wegvallen om ruimte voor nieuwe te creëren. Dus laat gaan wat wil gaan. Ja, je kan absoluut leven zonder die relatie, dat huis, die auto, die baan, die spaarrekening en die stad/dat dorp en familie of vrienden. Sommige mensen om je heen verdwijnen door 'dood' te gaan. De dood is slechts een overgang naar een andere manier van leven/zijn, dus je zult ze misschien een tijdje missen, hoewel ze nooit weg zijn, maar duik niet in het drama; je kunt absoluut ook leven zonder hen! Zij zijn niet de reden voor of de zin van jouw bestaan! Ga niet hopeloos bij de pakken neerzitten. Het is je goddelijke recht om los te laten, i.p.v. je aan alles vast te klampen zoals je is geleerd. Alles komt/is sowieso in orde en je zult het echt wel redden, zolang je enkel maar vertrouwen hebt. Houdt in gedachten dat de situatie waarin je achterblijft een unieke kans biedt om door te ontwikkelen. Er is een leer-element aanwezig, het biedt je de mogelijkheid tot inzicht te komen, het draagt een boodschap in zich. Er wordt je een mogelijkheid geboden jezelf boven alles te verheffen...Het biedt je een opening tot verandering en evolutie...De mensen/situaties/dingen die wegvielen geven je die unieke kans. Eer hen daarvoor door te profiteren van de mogelijkheid die ze je zo liefdevol hebben geboden. Laat deze daad van liefde voor jou niet zinloos en ongebruikt voorbij en verloren gaan door je te verstoppen in je grot en eindeloos opnieuw het verlies te herkauwen. In plaats van jezelf vast te zetten in verdriet en drama, kijk naar wat je eruit kunt leren of eruit geleerd hebt, zie het liefdevolle geschenk tot groei! Wees blij en dankbaar. Laat het allemaal versterven, laat het gaan, laat los zonder angst of zorgen. Het is een reiniging. Iets veel groters wacht aan de horizon! Neem je leven in eigen hand, neem je kracht terug en weet dat slachtofferschap en zelfmedelijden vergif is voor je wezen!
 • Dit is zeker ook van toepassing op familieleden/gezinsleden en vriendschappen...alle relaties. Ze zijn/waren vooral in je leven zodat je kon groeien en je persoonlijkheid tot heelheid kon/kunt verkennen. Je hebt geen enkele verplichting om bij hen, om hen heen of zelfs maar in hun leven te blijven/zijn of om ze in jouw leven toe te laten. Je bent aan niemand iets verplicht. Je kunt dus je schuldgevoelens loslaten. Kies JOU! Je kunt er simpelweg voor kiezen van mensen te houden op een afstand indien ze geen vreugdevolle aanvulling op je leven zijn. Ook zij zullen leren van die ervaring.
 • Als God je zijn hand biedt dan neem hem aan! Gods steun komt naar je toe in de vorm van mensen (= God), dus als je wasmachine kapot is en iemand biedt aan om je was te doen, of nog beter: een wasmachine voor je te kopen, dan neem het aanbod gewoon aan! (Toen mijn wasmachine kapot ging in een tijd dat ik geen cent te makken had, leerde ik (ondersteuning) te ontvangen. Mijn huisbazin bood aan mijn was voor me te doen en ik aanvaardde met dank.) Als je geen geld hebt en iemand wil je wat geven (zonder verplichtingen of tegenprestatie), dan accepteer het gewoon! Het Goddelijke spreekt en komt tot je in vele vormen, dus duw geen ervan weg vanuit oude opvattingen van schuld of omdat je denkt dat ze raar zijn of wat dan ook. Steun kan afkomstig zijn uit de meest onverwachte hoeken en bronnen. Dus, zeg gewoon: "dank u" en leef zorgeloos verder. Dankbaarheid is van een hoge vibratie.
 • Klamp je niet uit angst en zorgen vast aan mensen, groepen of organisaties (deze hebben meestal allerlei doctrines, dogma's, lidmaatschappen en regels die meer onvrijheden scheppen dan wat anders) en laat het oplossen van jouw leven niet aan hen over. Geen goeroe, therapeut, leefgemeenschap, celebrity of politicus of niemand anders kan jou geven wat je nodig hebt, of doen of weten wat nodig is. Alleen jij kunt dat. Loop niet weg van het probleem door jezelf te verliezen in seks, voedsel, alcohol, drugs, agressie of wat dan ook. Dat is gewoonweg niet nodig. Voor elk probleem is er ook een oplossing, dat is de goddelijke balans. ((Hatelijke radicale) organisaties zijn vaak vol onzekere, bange en gewonde mensen...zo ook kerken, tempels en moskeeën. De mens heeft er al millennia een gewoonte van gemaakt samen te klitten, zo voelen ze zich veilig in hun 'roedel'). Oordeel niet over mensen die wel lid zijn van dergelijke organisaties, het is hun eigen unieke manier om naar het goddelijke te zoeken. Hang niets aan, wees geen hersenloze, willoze volger en hang je leven nergens aan op. Het zijn de volgers die de leider maken.
 • Evangeliseer niets, wacht gewoon tot mensen komen en om jouw inzichten vragen, maar ga je nooit ergens mee bemoeien. Je kunt wat je weet gewoon openbaar maken en ter kennisgeving vrijgeven, zoals ik ook doe met deze website, en vervolgens zal het goddelijke ervoor zorgen dat ze jouw boodschap vinden, ze zullen van nature aangetrokken worden door/tot je boodschap (zoals zwaartekracht/aantrekkingskracht planeten in een baan om de zon brengt en houdt) als het inderdaad is wat ze moeten en willen weten. Wat gelijk is in vibratie trekt elkaar aan...en jouw boodschap kan net een antwoord bieden op iets wat zij zich vragen.
 • Veel ouders van nu hebben te maken met een ander type kind. Kinderen van nu zijn niet de kinderen van 30 jaar geleden. Deze kinderen zijn ook soevereine goddelijke wezens met een specifiek karakter wat ze hier kwamen beleven/uitdrukken. De 'nieuwe  kinderen' worden meer bewust geboren, met een duidelijk besef van de innere God. Het idee dat kinderen worden geboren als een 'schone lei' of 'tabula rasa' is gewoonweg niet de waarheid, het zijn ervaren zielen met voorgevormde karakters en ervaringen. Ook zij kwamen hier met een algemeen idee van wat ze hier wilden ervaren, een pre-dispositie die ze creëerden ze voor de geboorte. Jij kunt je kind niet 'bederven' (Het is al 'bedorven' geboren , grapje! :)). Ouders moeten stoppen met zich zo ongerust te maken over alles en zo bang en krampachtig te zijn in de omgang met hun kinderen, met verkrampt te willen doen wat 'het juiste' en het 'beste' is, bang om 'fouten' te maken. Er zijn geen 'fouten'. Jouw kind koos jou/jullie als zijn ouders met een reden, omdat ze wisten dat je hen zou ondersteunen in de ervaringen die ze zoeken/nastreven, soms door hen het contrast te bieden dat ze nodig hebben. Je kunt bepaalde manieren/energiën in hen tot leven wekken (Die waren in potentie al aanwezig!). Ja, je kind zal soms ongelukkig zijn, daar is niets mis mee, dat is hoe zij (en wij allemaal) zichzelf leren ontdekken en ontwikkelen. Een kind in een ego-krijsaanval, omdat het zijn zin wil hebben, kan het beste met rust worden gelaten om af te koelen en daarna pas een beetje mee te praten. Vraag hen wat er gaande was daarnet, de antwoorden zouden je we eens kunnen verrassen. Laat uw kinderen de ruimte om hun eigen 'fouten' te maken, door vallen en opstaan te leren. Voedt je kinderen op in het besef dat de oplossingen niet van buitenaf worden aangedragen door iemand anders, zoals een ouder die dingen voor hen oplost, maar dat alle oplossingen van binnenuit komen. Laat uw kinderen de vrijheid hun eigen oplossingen te vinden. Geef ze 2 of 3 situaties om uit te kiezen, biedt hen een zekere mate van vrijheid, een aantal opties, zodat ze voelen dat ze een keuze hebben en hen niet wordt verteld/opgedragen/bevolen wat te doen. Niemand van ons wordt graag gecommandeerd, een kind dus ook niet. We hebben het is niet in ons om blindelings orders op te volgen (Maar verval ook niet in eindeloze discussies met je kind, de situatie moet ook leefbaar blijven voor jullie als ouders. Ze moeten jouw ruimte ook respecteren, net zoals jij die van hen respecteert. Wees duidelijk over jezelf en wat je van hen wil. Kinderen hebben meer behoefte aan duidelijkheid en eerlijkheid dan wat dan ook. Dit geldt ook voor het trekken van een duidelijke lijn in het zand, een grens en deze niet overschrijden. Consequent zijn zodat ze weten wat ze aan je hebben. Niet straffen maar simpelweg passend gedrag erkennen. Discipline bijbrengen is niet hetzelfde als straffen. Zelfde als met alles: waaraan je je energie geeft persisteert. Kinderen begrijpen, en verlangen, duidelijkheid en GRENZEN, dus hou je eraan. Geef niet toe aan het razen en huilen van het ego van het kind, zodra deze begrepen heeft dat alle tranen en schreeuwen niet het beoogde effect bereiken zal het kind kalmeren. Dus blijf neutraal (ik spreek hierbij niet van zuigelingen, dat moge duidelijk wezen). De meeste problemen in opvoeding komen voort uit het feit dat de ouders niet blij zijn met zichzelf...en als je niet blij bent met jezelf en je leven hoe kun je dat dan overbrengen aan je kind? Je draagt jouw energie over aan het kind in feite.) Toon je kinderen de verantwoordelijkheid die zij hebben voor hoe ze zich voelen over dingen en hoe ze ermee omgaan en zo hun eigen realiteit scheppen. Biedt troost als ze daarom vragen, maar ga ze niet verstikken in je 'liefde' en adoreer je kinderen niet zo. Sommige van deze 'nieuwe kinderen' kunnen het lastig hebben met het organiseren van dingen, dingen in de 'juiste' volgorde doen of om op tijd te zijn en dergelijke. Dit is omdat ze een andere manier van interactie met 'tijd' hebben. Ze zijn afkomstig uit tijdloze sferen en hebben dus nauwelijks een begrip van 'tijd' en 'orde' daar in de quantum-wereld alles simultaan/gelijktijdig plaatsvindt en bestaat. Ze hebben wellicht behoefte aan wat ondersteuning in deze gebieden. Je kunt daarbij denken aan spelletjes en trucs om hen te helpen zichzelf te redden op dit gebied. Velen zijn ouders voor dergelijke bijzondere zielen (die met de nu aanwezige nieuwe energie op Aarde geboren kunnen worden, daar de Aarde nu op een veel hoger trillingsniveau is gebracht) met de achterliggende reden dat deze ouders kunnen inspringen om te assisteren in de herziening en transformatie van het onderwijs/ de schoolsystemen, ter ondersteuning van hun kinderen. De nieuwe wereld, en zijn nieuwe mensen/kinderen, heeft behoefte aan heel verschillende en andere soorten van onderwijs/scholing/opvoeding. Dus ook dit dient een doel. Laat systemen gewoon vallen en als ze moeten veranderen, handhaaf ze niet uit angst of onzekerheid (of vanwege financiële toestanden). Laat los en gaan wat de behoefte heeft te gaan (Beschavingen alsmede rassen en soorten zijn gekomen en gegaan door de millennia heen, dit is gewoon de goddelijke natuurlijke weg der dingen, het is de in- en uitademing van God). Verandering is een constante in het universum. Leer je kinderen de waarheid over de eenheid en gelijkheid van alle mensen (en rassen, zowel op deze planeet als alle andere werelden), over wie ze zijn en waar de Aarde en de mensheid allemaal over gaan en toe dienen. Leer ze over de magie. Enz.
 • Verlies en lijden zijn geen straffen van God, zijn ze zelf-opgelegd/-veroorzaakt/-gecreëerd door de menselijke goden...en ze werken op elkaar in/spelen samen in hun setting/toneel. Wat overeenkomt in vibratie/energie/opzet trekt elkaar aan. Hou je niet bezig met morgen en met wat misschien wel, misschien niet zal gebeuren, je leeft NU. Wat op dit ogenblik geschikt voor je is, vanuit je eigen gemaakte keuzes tot creatie in het verleden, is er al. Er zijn geen ongelukjes en toevalligheden. In dit moment kun je alle creaties voor de toekomst veranderen d.m.v. het veranderen van je perspectief op dingen, aldus het veranderen van je vibratie/energie. Accepteer en maak het beste van het NU. Jij bent de sleutel tot jouw geluk.
 • Het is logisch dat in de wereld van scheiding/polariteit mensen elkaar verkeerd begrijpen. Het ego-pijnlichaam brabbelt en schreeuwt een end weg uit angst voor haar teloorgang. Het ego (de saboteur) is eigenlijk heel animalistisch in die zin dat het wordt gedreven door een diepe angst voor niet-overleven, zodat zij be-strijdt en doodt. Het overlevingsinstinct. Dus, wat gehoord wordt is niet noodzakelijkerwijs een nauwkeurige interpretatie van wat er gezegd wordt, want het wordt ontvangen en geïnterpreteerd door middel van bepaalde ego-filters (ook jij filtert de informatie die je opneemt door filters van jouw eigen trauma's en pijn, Zaak is je pijn te neutraliseren door het ego te temmen, het gewoonweg tegen te spreken door je eigen mentale stem, alles te pareren wat het ego als zogenaamde waarheid aanneemt. Jijzelf bepaald wat waarheid is. Eigenlijk gewoon de stem van het angstige oordelende ego de strot omdraaien). Mensen zullen elkaars woorden mis-interpreteren en verdraaien tot ze een match zijn voor hun eigen vibratie en een duidelijke weerspiegeling van wie zij zijn. (Op soortgelijke wijze worden 'Ufo's' weg-gerationaliseerd als zijnde weer-anomalieën of militaire tests. Andere 'onverklaarbare fenomenen' krijgen dezelfde behandeling: wat niet verklaard kan worden volgens de regerende geloof-systemen wordt gewoon aangepast. Wanneer archeologen informatie/artefacten vinden die ze niet kunnen duiden/uitleggen, omdat het iets geheel nieuws is (zoals Atlantische/Lemurische overblijfselen) en compleet de vloer aanveegt met alles wat ze dachten/aannamen te weten, niet passend binnen hun referentiekader, dan passen ze de uitleg gewoon aan aan hun idee van wat mogelijk zou moeten zijn. Aldus gepresenteerd als waarheid..Mensen passen informatie aan zodat het hun eigen geloofsovertuigingen/-structuren weerspiegelt, hun idee van realiteit. Op die manier blijft alles in hun eigen veilige zone...Of sommige 'verontrustende' informatie wordt gewoon verstopt/onderdrukt en van de massa weggehouden onder het mom: wat niet weet dat niet deert...zo kunnen er ook geen lastige vragen gesteld worden).Accepteer gewoon dat jullie allemaal een andere taal spreken, volgens je eigen cultuur, opvoeding, conditionering en dergelijke. Dit is de toren van Babel. Alles wordt persoonlijk (=ego) genomen. Weet dat er vele verschillende niveaus van vibratie aanwezig zijn op deze aarde op dit moment en ze spreken allemaal een andere taal. Probeer niet om de ander te begrijpen, maar zorg dat je eerst jezelf begrijpt, de rest zal uiteindelijk daaruit voortvloeien. Op een dag zullen ze allemaal samen te komen en dezelfde taal spreken van liefde en eenheid.
 • Wanneer je in een situatie zit waarin alles uit elkaar valt, en je ervaart één of meerdere grote verliezen...en je hebt geen geld en zit totaal aan de grond...en je hebt boze deurwaarders achter je aan die dreigen je voor de rechter te slepen (Ze willen dat je hen vreest omdat het hen (hun ego) controle over jou geeft!)...en je (of je partner enz) hebt ook nog kanker en je man / vrouw verliet je (voor een ander)....en je hond stierf...en je ouders/vrienden/kind(eren) gingen dood of trokken zich van je terug...Vraag dan gewoon om vrede over alles. Het allerwijste en eenvoudigste meest zinvolle ding/remedie om eerst te doen is simpelweg het goddelijke vragen om vrede over welke kwestie dan ook. Zeg het hardop: "Geef me/Ik wil vrede over/in deze situatie"! Distantieer je van de situatie door te weten dat het een zelfgeschapen illusie is die je op elk gewenst moment kunt veranderen. Kijk wat het leer-thema is, wat probeert de situatie je te vertellen/duidelijk te maken, zie achter het voor de hand liggende. En zie/visualiseer dan hoe je zou willen dat de situatie zou zijn. Ongeacht wat de illusie van de buitenwereld je ook verteld, geloof het niet als het niet dat is wat jij wenst en wat bij jou past en goed voelt. Je kunt op elk ogenblik besluiten iets beters/mooiers re-creëren. Weet dit ten allen tijde. Wees niet bang of ongerust, maar vertrouw op de God die jij bent. Vertrouw in je goddelijke vermogens binnenin om alles op te lossen, ongeacht wat het probleem moge zijn...zolang je gewoon loslaat en vertrouwt. Voor elk probleem is er een goddelijke oplossing al aanwezig die je nu gewoon nog niet kunt zien, ze zal zich te zijner tijd openbaren, wanneer jij uit de weg bent (door te vertrouwen op en je over te geven aan de handen van God) en van de situatie hebt opgenomen wat de bedoeling was. Voor elk probleem is er ook een oplossing, dat is de goddelijke balans! Leg de rekeningen voor een tijdje weg en weet dat ze al betaald/opgelost zijn. Ja, dat kun je wel!...Als jij gewoon vertrouwt dat die oplossing komt, op watvoor manier dan ook, dan komt hij ook.
 • Het merendeel van de maatschappelijke regels en voorschriften over hoe men zou moeten zijn, leven en zich gedragen zijn gebaseerd op een leugen, een illusie. Je conditionering is de gevangenis, de ondermijning, die werd gecreëerd om je in het gareel/onder controle te houden, zodat anderen niets te vrezen zou hebben. Omdat zelfverzekerde vrije mensen nu eenmaal in anderen onzekerheid wekken (=het egootje weer) en onzekerheid is angst (en ze vrezen ondanks al hun opgelegde regeltjes nog steeds!). Zoek zelf uit wat waar is voor jou en laat anderen gewoon in hun waarheid, Je kunt niet, en het is ook niet je plaats, iedereen bekeren. De ultieme en en(ig)e waarheid is God. Iedereen loopt op zijn eigen programma(ering). Vele programmeringen dateren van millennia geleden, toen ze "geïmplanteerd' werden. Leven na leven werden ze weer gewekt. (Veel mensen sparen de roede niet wat hun kinderen betreft, en mishandeling en misbruik zijn ingeburgerde gebruiken in sommige populaties. De voorgeprogrammeerde energie van slavernij die in de cellen opgeslagen ligt werkt nog steeds door in de zwarte gemeenschap die haar kinderen en eigen mensen misbruikt, mishandelt enz. De eindeloze worstelingen en gevechten onder de 12 Arabische/Afrikaanse stammen/landen hebben hun wortels in oude tijden...en zo zijn er eindeloze eeuwenoude programmeringen (zoals het conflict in Ierland en vele anderen wereldwijd). Deze voorgeprogrammeerde energieën van conflict en misbruik werden van generatie op generatie overgedragen. Vele culturen, families and stammen hebben zo hun eigen eeuwenoude programmering en thema's. De programma's waarmee de cellen en Aarde 'geïmplanteerd' werden, en die ze aldus opsloegen (in het DNA) lopen nog steeds, en bepalen het Spel...Alleen wordt het bord nu schoongeveegd in deze apocalyptische tijden...nu wordt alles eruit gegooid en gereinigd).
 • Luister naar universele duwtjes, die kunnen opduiken in de vorm van een liedje of een stuk tekst die je tegenkomt (Op een dag in het diepst van mijn ascentie-misère, vroeg ik het goddelijke wat ze verdomme nog meer van me wilde, was het soms de bedoeling dat ik zou sterven?  Op exact datzelfde moment liep er een 'pro life'-demonstratie voorbij balkon, met een giga groot spandoek dat schreeuwde: "PRO LIFE"  - en ik woonde nog wel in een afgelegen en rustig deel van het dorpje waar nooit wat gebeurde-. Het eerste liedje dat naar mij toe kwam aan het begin van mijn ascentie-proces was: 'Awake, you are loved' ofwel:  'Ontwaakt, gij zijt geliefd' door Josh Groban ... en zo er zijn er nog veel meer voorbeelden).
 • Een zeer eenvoudige tip: douches en baden zijn kalmerend en helpen om te ontspannen en energetische disharmonie weg te spoelen/neutraliseren, zowel van het licht-lichaam alsook het fysieke lichaam. Zwemmen/bewegen in water (zout water indien mogelijk) ontgift en ontspant. Behandel jezelf goed, met liefde en respect. Verwen jezelf.
 • Wees niet bang. Vrees niet! (Wat volgens de bijbel de Engelen ook zeiden als ze zogenaamd plots ergens opdoken)
 • In geval van ziekte: geef je energie/kracht niet weg aan de ziekte/kwaal alsof die enige macht over jou bezit (het is immers ook enkel een zelf-gecreëerde illusie), maar focus op vreugde en genezing. Dat waar jij je tegen verzet/strijdt, houdt aan. Lach veel, Bekijk grappige filmpjes, luister mooie en/of vrolijke muziek, enz. (Dit is in feite een goede respons in zowat elke situatie)
 • Neem het leven, jezelf, of wat dan ook, niet zo serieus ...het is allemaal maar een spelletje. Denk hier eens aan: Je leeft, naar wordt vermeend, op een bal kokend heet ijzer...die ook nog ronddraait!...Hoe serieus kan het zijn!? (Ook als geascendeerde mens loopt men echt niet hele dagen met een serene glimlach om de mond 'Kumbaya' te zingen...maar vaak gewoon ook wel :))
 • Leidt je leven i.p.v. aan je leven te lijden.
 • De toekomst bestaat nog niet en hangt enkel af van, en komt alleen tot leven door wat jij verkiest in elk NU-moment. Ze is kneedbaar en vloeiend, niet rigide en absoluut! Dit is jouw leven, en het vindt plaats in het hier & nu. Niet gisteren of morgen, maar NU ... dus maak er het beste van/uit nu!
 • Je lichaam is een goddelijk instrument tot expressie, dus eer dit geweldige wonderbaarlijke en perfecte instrument voor wat het is. Het is de tempel waarin je Ziel huist, en het zal je dienen voor zo lang en zo goed als jij dat wilt, op de wijze die jij voor haar verkiest.
 • Je bent al onmetelijk geliefd en dient het Collectief al simpelweg door gewoon hier en jou te zijn. Je hoeft niks 'groots' of 'belangrijks' te doen of zijn. Je hoeft geen goeroe, beroemdheid of grootheid op enig gebied te zijn. Je bent sowieso al onmetelijk belangrijk en significant. Je bent thuis al een beroemdheid, alleen al omdat jij hier op de Aarde bent...in dienstbaarheid aan het geheel. Je wordt gekoesterd en hogelijk geëerd. Alle mensen zijn een significant deel/vitaal orgaan van het gehele lichaam genaamd mensheid, en alle organen spelen een onmisbare & belangrijke rol, van het hart tot het haar en de nagels of de pukkels op de kont...Jij doet er toe! Alle menselijke goden doen er toe! Van de bedelaar op straat tot de bedriegende politicus...wat de gespeelde rol ook is, ze zijn allemaal van gelijke waarde.
 • En hier nog even iets om in herinnering te houden, vooral ook tijdens de Feestdagen, wanneer veel families weer bijeen komen: Mensen kunnen je aanvallen, bekritiseren en weet ik veel wat...maar dat veranderd jouw waarheid niet. Jezelf zijn, je waarheid leven, en alles wat daaruit voortvloeit omarmen als perfect voor jou op dat moment, daar gaat het immers allemaal om…Jij bent niet afhankelijk van andermans acceptatie/liefde...Zij kunnen je liefhebben of verwerpen...maar jouw liefde voor jezelf hangt daar niet vanaf...Jij kunt van jezelf houden en jezelf accepteren en waarderen, ongeacht of anderen dat doen...Alleen omdat anderen vinden/willen dat jij je slecht, lelijk, schuldig of wat dan ook hoort te voelen, maakt het nog niet waar. Zij regeren niet jouw wereld...Zij bepalen niet jouw realiteit…Dat doe jij zelf, en niks of niemand anders. Het gaat erom wiens waarheid je bereid bent als jouw realiteit te accepteren/aan te nemen: Die van hen, of die van jou zelf, zoals jij vind dat ze bij jou past en hoort te zijn…Op een gegeven moment sta je dus gewoon als een huis...Niemand krijgt je nog omver...Niks of niemand kan jou dan nog van je pad, en van wat jij weet dat waar is, afbrengen, hoe hard ze ook duwen...Men kan je niet meer bang maken, intimideren, ongelukkig maken, of wat dan ook…(Ik ervaar enkel nog liefde voor zij die hun leven in het duister verkiezen door te brengen...Dat is hun goed recht...Maar dus ook hun keuze en werkelijkheid...niet de mijne...Ik doe er dus niet aan mee, ik stap niet in hun realiteit, noch laat ik me erin meenemen...Ik ben niet verantwoordelijk voor hoe een ander zich voelt...En ik maak anderen ook niet verantwoordelijk voor hoe ik me voel...alleen ikzelf bepaal hoe ik me voel...)
Dit artikel zal waarschijnlijk nog worden uitgebreid en uitgewerkt de komende tijd, afhankelijk ook van de vragen die ik ontvang van de mensen die ik tegenkom.De links
hieronder voeren naar enkele artikelen in het Engels die een tijd geleden al ontstaan zijn en, voor nu in ieder geval, teveel werk zijn om te vertalen.

Extra on Chronicles

Perspectives