About Me‎ > ‎

Over Mij - Nederlands

Vanaf heel jonge leeftijd was ik me bewust van een grote kloof tussen mezelf en deze wereld waarin ik geboren was. Er was  iets goed ‘mis’. Ik begreep niks van de wereld om me heen…en zij begreep niks van mij. Ik was gewoonweg niet in staat te functioneren temidden van separatie, polarisatie, angst, gebrek, drukte, oordeel, strijd, pijn en ziekte…

Als hoogsensitief wezen voelde ik deze duistere energieën overal om me heen. Ik was nergens veilig, ze drukten zwaar op me en maakten me steeds zieker…Ik voelde me hopeloos verloren en verdwaald in een vreemde wereld en verdronk… Ik zonk weg in eindeloos diepe depressies en zelfdestructie…Tot het diepste punt bereikt was en de dood het enige was waar ik nog naar verlangde…ik kwam haar verschillende malen heel nabij, ze was decennia lang mijn beste vriend. Een spiritueel ‘zweverig’ type was ik nooit, en nog steeds niet. Dit is een feitelijk relaas, gesproken vanuit eigen ervaring.

Op een nacht, zag ik een vallende ster…en in de diep miserabele toestand waarin ik me bevond, vroeg ik om genezing…ik had niks meer te verliezen. Als een wonder week de duisternis en kwam ik tot leven. In 2003, na 33 jaar op deze Aarde, kon ik voor het eerst vrij ademen! Ik had het Goddelijke om hulp gebeden…en ze had geantwoord…

Ik werd steeds sterker en begin december 2005 verhuisde ik zonder vrees alleen naar de bergen, het water en de rijke bossen van Oostenrijk. Ik voelde intuïtief dat dit zo moest en dat het goed was. Daar, in de frisse berglucht, vrij van al het oude, kwam ik tot ontplooiing.

Maar dat bleek nog lang niet alles…Mijn Ziel had een Groots en Ultiem Plan…zo was het steeds al geweest…

De bereidheid het Goddelijke toe te laten en te onderzoeken, leidde tot een wonderlijke reis en een schokkend proces van spiritueel ontwaken,    beginnend in juli/september 2007 door de ontmoeting en éénwording met mijn Tweelingziel (De belichaming v/d perfecte man-vrouw balans/harmonie). Een onverwachte, diepe indruk makende gebeurtenis van perfecte synchroniciteit…Het was Tijd…Hij verliet me en het scheurde me uiteen...(het nabootsen v/d wond van scheiding/separatie in het collectief menselijk hart).

De intentie tot het ondergaan van deze hele reis lag voor- geprogrammeerd in mijn DNA, vastgelegd al vóór mijn geboorte. Aldus, op het moment dat ik mijn Tweelingziel ontmoette, werd mijn programmering met een schok geactiveerd, zoals het ook bedoelt was. Ik onderging een intensief, natuurlijk, mentaal, emotioneel en fysiek reinigingsproces wat alle oude duistere, disharmonieuze energieën neutraliseerde. Alle oude wonden en trauma’s, alle conditionering en verontreinigende energieën die ik door de jaren heen had ontmoet en opgeslagen in mijn cellen, werden schoongeveegd. Een pijnlijk proces van discipline en gaandeweg loslaten. Dit proces duurde 3 jaar.

Ik werkte niet, omdat ik aanvoelde dat het zo moest. Ik liet me zonder vangnet of om te kijken, bewust achterover vallen in de handen van het Goddelijke, waar ik voelde dat ik veilig en verzorgd was. Ik trok me terug uit de buitenwereld en in de stilte, als een kluizenaar, volledig plaatsmakend voor het ascentie-proces. Door de intensiteit v/h proces was ik ook niet in staat tot werken...zoals bedoelt (Daarbij hadden de systemen van o.a. ‘werk’ nooit geklopt met mijn gevoel, dus deze manier van zijn de rug toe te keren voelde heel natuurlijk). Ik gaf me over en vertrouwde…op MEZELF, mijn innerlijke stem. Al mijn angsten werden getriggerd en ik steeg boven ze uit…Altijd werd er op magische wijze voor me gezorgd. Ik had altijd alles wat ik nodig had, als manna uit de hemel...en dit is nog steeds zo, tot op de dag van vandaag.

Geen goeroes, spirituele- of ‘new age’- praktijken, geen coach en/of ‘boekenwijsheid’, geen aanbidding, mantras of meditatie, geen technieken en ritueel…Niks dan mijn eigen innerlijke leiding en inzicht brachten mij waarheen ik moest. Ik reisde naar binnen en ontdekte mezelf, waarom ik op deze Aarde gekomen ben en het hier altijd zo tegennatuurlijk voelde. Hoe dichter ik bij de God in mezelf kwam, dit innerlijke contact herstelde en er één mee werd, hoe meer antwoorden ik ontving…Het Ware Zijn ontvouwde zich…in Vrede, Overvloed en Liefde…

Van ver weg werd ik hierheen gezonden en in mensenvorm geïncarneerd om het duister van deze Aarde via mijn lichaam te transmuteren/om te zetten in licht…Om als eerste ‘op te stijgen’, het innere hart te helen, zodat ik als boodschapper de mens kon vertellen van zijn Grootsheid, de éénwordende velden, het einde van de oude tijd en het begin van de nieuwe cyclus van harmonie na 2012.

Ik geef het allemaal vrijelijk en het is geschreven en gegeven in Liefde.

In Liefdevolle Dienstbaarheid
Ilse
Ik heb nooit  'spirituele', metafysische of filosofische boeken gelezen, wat ik weet komt puur vanbinnen uit ... Het grote merendeel van de informatie op deze website ontving ik direct van mijn Geest/Hogere Zelf en door eigen ervaring..Quotes van gechannelde entiteiten zijn enkel gebruikt als bevestiging en ter benadrukking...En schrijven kan een behoorlijke uitdaging zijn als je op een andere/toekomstige tijdslijn leeft (Het maakt in principe een puinhoop van spelling, omdat woorden en letters door elkaar geraken. De nieuwe tijdslijn heeft een andere (of eigenlijk geen) orde der dingen, het is tijdloos, in het NU, en kwantum, en dus kan het moeilijk zijn om alle letters en woorden in de juiste volgorde te krijgen ... daarbij heb ik tegenwoordig de neiging om woorden op te schrijven zoals ze klinken, fonetisch, wat eigenlijk ook de meest logische/simpele manier is tenslotte. Dus vergeef me de spelling fouten...het is immers de boodschap / informatie die telt...er bestaat sowieso geen juist of verkeerd ... en correcte spelling is een onnodige bemoeilijking van dingen die veel simpeler kunnen :) Ik krijg het niet eens voor elkaar om de klokken in mijn huis 'op tijd' te laten lopen...sommigen lopen te snel, anderen te langzaam...het is gewoonweg onmogelijk ze op 1 lijn te krijgen.

Ik streef niet naar perfectie!


Sommigen resoneren met de informatie op deze website, anderen niet. We zijn allemaal verschillend 'geprogrammeerd' en dus resoneert iedereen met verschillende inzichten en manieren van expressie en ontwikkeling...Wat 'incorrect' voelt voor de ene persoon, voelt exact 'juist' voor een ander ...Een natuurlijke vorm van de zwaartekracht/aantrekkingskracht waarin soortgelijke vibraties elkaar aantrekken....En sommigen zijn gewoon nog niet gearriveerd op/klaar voor het vibratie-niveau hier aangeboden ... Deze individuen zullen de boodschap lezen en integreren om op een later tijdstip te begrijpen/doorgronden.

Het voelt goed om bijna alles wat ik weet en geleerd heb in deze website te hebben gegoten...En het voelt ook goed om het gewoon allemaal vrijelijk weg te geven...gewoon te laten gaan allemaal...Het is mijn geschenk voor eenieder die het wil aannemen...

Zoals jullie vast wel begrijpen is het ondoenlijk deze hele website te vertalen dus ik beperk me tot het vertalen van het (in mijn ogen) belangrijkste.
"Zij zeiden tot Hem: " Zullen wij dan als kinderen het Koninkrijk betreden? "Jezus zeide tot hen: " Als je de twee één, en wanneer je het innerlijke als het uiterlijke, en het buitenste als het binnenste en hierboven als hieronder, en als je het mannelijke en het vrouwelijke tot één enkele maakt, dan zul je het koninkrijk betreden. "~ Jezus ~

Betekenis: het in balans brengen van de innerlijke stromingen van mannelijke (= (re-) actieve, rationele, materiële / fysieke,...) en vrouwelijke (rustige, reflecterende, intuïtieve, etherische,...) leidt tot vrede ... Vertrouw op je intuïtie, je dromen en visioenen en gebruik Geïnspireerde Actie en je rationele / mentale capaciteit om hen te verwerkelijken ... wat resulteert in een vervullende gezonde manier van (zowel geestelijk en materiëel / fysieke) leven. Geest en materie, hemel en aarde, denken en handelen in perfecte rustige neutrale balans, als één. Vertrouw op de God binnenin zoals een kind zou vertrouwen op haar vader en moeder...Dat is hoe Strijders van het licht, zoals ikzelf, leven na de purificatie van ascentie.

"Kijk, de zaaier ging uit, nam een handvol zaden en verstrooide ze. Sommigen vielen op de weg, en de vogels kwamen en aten ze op. Anderen vielen op de rots, en zij schoten geen wortel in de bodem, produceerden geen aren en droegen geen vrucht. Een ander deel viel op doornen, die verstikten het zaad en wormen aten het. En anderen viel in goede aarde, en produceerde een goed gewas: het bracht zestig per maatregel en honderdtwintig per maat. "~  Jezus ~

Betekenis: Sommigen zullen deze boodschap horen, ervan leren en hem gebruiken om tot bloei te komen, anderen zullen hem negeren, belachelijk maken of aanvallen, uit angst of anderszins, en blijven zoals ze zijn...Geen van allen is beter dan de andere...Alle zijn geldige en geaccepteerde ervaringen. Er is geen oordeel. Sommigen komen misschien halverwege en spreken al de juiste woorden maar leven er niet naar, en laten het ego winnen (= verstikkende doorns). They talk the talk, but don't walk the walk.

"Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben, en dat in overvloed." ~ Jezus ~

"Als je voort brengt wat in je is, zal wat je voortbrengt je redden.
Als je niet voortbrengt wat in je is, zal wat je niet voort brengt je vernietigen. "~  Jezus
~


Deze website is het voortbrengen van een deel van wat ik binnenin me draag...en ik ben op Aarde vanwege dezelfde reden die Jezus ook had...onder andere...

"Ik ben het licht dat alle dingen verlicht:..uit mij kwam alles voort, en tot mij keert alles weer. Splijt een stuk hout en ik ben er. Til een steen op, en je zult er mij vinden."  "Ik ben de Weg, de waarheid en het leven." ~ Jezus ~

We zijn in al het materiële/fysieke dat ons omgeeft...Zonder ons zou en kan materie niet bestaan ​... het materiële is, omdat wij zijn...Zonder onze focus en intentie valt alles uiteen in het niets. Wij zijn de Schepper Goden die realiteiten creëren en in stand houden/handhaven. Wij zijn de waarheid. En het pad dat de Licht Strijders hebben gebaand/geopend/gecreëerd dmv het ondergaan v/h ascentie-proces/de purificatie, is de weg...opdat eenieder zijn vrijheid en waarheid nu mag vinden...Zij vertegenwoordigen de weg, de waarheid en het ware leven. Dit is onze gift aan deze wereld..en alle werelden daarachter.

"Ik kom uit de balans van Eenheid. Ik kreeg dat wat behoort tot mijn vader/moeder. Ik ben jullie student! Vanwege dit zeg ik, Wie is verenigd is vol van licht, maar wie is verdeeld is vol van duisternis. "~ Jezus ~

.. "Deze kennis zou van waarde zijn voor mij in mijn dienst. Hoe meer ik wist van mijn medemens, des te beter ik
hem zou kunnen begrijpen en helpen. Dit was mijn missie in dit leven: om elke man en vrouw te helpen zijn/haar ware Zelf te leren kennen en hoe zij dit ware potentieel tot uiting kunnen brengen. Deze reis heeft geholpen om me te doen beseffen hoeveel werk er voor mij te doen was en hoezeer ik mezelf moest leren kennen voordat ik voort kon gaan met mijn levenswerk. "~ Jezus ~

"... want ik kwam voort van God, noch kwam ik van mezelf, maar hij heeft mij gezonden." ~ Jezus
~


Dit geldt allemaal ook voor mij...