home

Клиника по Детска

Гастроентерология- София


   1612 София бул. Акад.Ив. Гешов № 11 Тел./Факс: 8154312(326)

                                   e-mail : christo.zhelev@gmail.com

                                                  

  | Лятно училище-лекции  | Лекарски екип  | Случаи от практиката | За Пациенти

Информация за предстоящи конгреси, както и пълни текстове от списания по проблемите на Детската гастроентерология. Кликнете Тук

Програма на Конгреса по Педиатрия- Пловдив, 16- 18. 10. 2009 г.

IPTA 5th Congress on Pediatric Transplantation Istanbul, Turkey April 18-21, 2009

Вижте представения от Клиниката Постер

----------------

 През месеците януари-февруари 2009 г. в УБ "Лозенец" бяха извършени нови две чернодробни трансплантации на кърмачета с билиарна атрезия.

Връзки към:

........................


 

Асоциация на чернодробно трансплантираните в България

                       Списание ПЕДИАТРИЯ вече on line


ДАРИ ЖИВОТ- СТАНИ ДОНОР

Становище на Клиниката по детска гастроентерология; относно прилагането на генерични имуносупресори при чернодробно трансплантирани пациенти. Моля изразете мнение в нашия ФОРУМ


На 25.09.2009 г. от 13 ч. в аудиторията на СБАЛДБ-ЕАД, бул. “Академик Иван Гешов” No 11 на открито заседание на Специализирания научен съвет по педиатрия и неонатология при ВАК ще се проведе Защитата на дисертационен труд на Д-р ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ПАНТЕЛЕЕВА на тема:

ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА ИМУНОЛОГИЧНИТЕ МАРКЕРИ ЗА ЦЕЛИАКИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

За присъждане на образователна и научна степен «доктор». Авторефератът на труда вижте ТУК


През 2008 г. се навършиха 70 години от основаването на Специализираната Болница за Активно Лечение по Детски Болести. Повече подробности за нейната история научете тук


  • Клиниката по детска гастроентерология е част от структурата на СБАЛДБ- София и осигурява високоспециализирана диагностична и лечебна дейност, за деца с заболявания на стомашно-чревния тракт, черния дроб и задстомашната жлеза.
  • Плод на научните й разработки, са внедрените в практиката методи за рН метрия на хранопровод, лабораторна и генетична диагностика на метаболитни заболявания на черния дроб, антителна диагностика на Целиакия.
  • В последните 15 години, Клиниката е пионер в развитието на чернодробната трансплантология в България.


  • В рамките на Катедрата по Педиатрия, в Клиниката се обучават студенти и специализиращи лекари по детски болести,както и по субспециалноста детска гастроентерология.Вижте разположението на Клиниката чрез

Чрез страниците за ПАЦИЕНТИ, Вие можете да получите информация, за някои по- чести гастроентерологични заболявания в детската възраст, диетични съвети и рецепти   за тях , както и описание на най- често прилаганите инструментални изследвания в нашата Клиника
Comments