КЛИНИКА ПО ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

                               Ендоскопски образи


 хранопровод | дебело черво | улцерозен колит | болест на Crohn | капсулна ендоскопия


За да увеличите изображението, " кликнете " върху него.
• Mаркираните с * изображения са с допълнителен текст.

СТОМАХ И ДУОДЕНУМ


Стомашни варици                                                                      H. pilori гастрит                                                   Хипертензивна гастропатия*

Дуоденална язва                                                                     Дуоденална язва                                               Полип при хроничен гастрит

Хеморагичен гастрит                                             Ангиодисплазия                                                                        Синдром на Mallory-Weiss

Ендоскопско отстраняване на камък от papila Fateri

ЕНДОСКОПСКО ВИДЕO
Нуждаете се от RealPlayer, или Windows Media Player

Хипертензивна гастропатия

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ХРАНОПРОВОД

Нормален изглед                                                                      Нормален изглед                                                     Сквамо-колумна връзка

ЕЗОФАГИТ

Едем и еритем                                                                             Линеарни ерозии                                                               Хеморагични ерозии


Фибрин и ранима лигавица                                                  
Дифузни улцерации                                          Уплътнен сквамозен епител

ПОСЛЕДСТВИЯ НА ЕЗОФАГИТА

Стеноза                                                                                                          Barrett' ов езофаг


АНОМАЛИИ

 

Ахалазия                                                                                    Хиатус херния                                                                               Хиатус херния

                                                                                        ( вид от към хранопровода )                              ( вид от към фундуса на стомаха )

ЕНДОСКОПСКО ВИДЕO

 

Хиатална херния

                                            .....................................................

ПОРТАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

Варици на хранопровода                                                      "Черешови" петна                                                      Склерозация на варици

ЕНДОСКОПСКО ВИДЕO

Варици на хранопровода | Лигиране на варици

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ДЕБЕЛО ЧЕРВО
ПОЛИПОЗА, АНГИОДИСПЛАЗИА, ДИВЕРТИКУЛОЗА


                           Аденомен Полип                   Педикулирани Полипи                             Ювенилен Полип                         Полипектомия                                            Ангиодисплазия на Колона                        Дивертикулозана КолонаФамилна Полипоза на КолонаНОДУЛАРНА ХИПЕРПЛАЗИЯНодуларна Хиперплазия на Колона


Нодуларната лимфоидна хиперплазия може да се наблюдава в стомаха, тънкото черво и ректума под формата на множествени мукозни нодули. Макроскопският им образ често е трудно различим от лимфома. Същото се отнася и за хистологичното диференциране, което е отговорно, защото иначе приеман да злокачествен процес, нодуларната хиперплазия може да прерастне в злокачествен лимфом. Съчетава се с хипогамаглобулинемия.
Ренгенова находка на Нодуларната Хиперплазия в колона. Повечето полипоидни лезии са малки, но се виждат и такива в цекума с диаметър приблизително 3 см..


Улцерозен Колит


RÖ ОБРАЗРенгенова находка при Улцеративен Колит- в ляво силно стеснен сигмоиден колон, с липсваща хаустрация; в средата- десценден колон ( D ), стеснен и без хаустрации. В горната част на колон трансверзум ( Т ) все още се виждат хаустрации. В дясно- стеснен ректум ( R ) , сигмоиден колон ( S ) и десценден колон ( D ). С течение на времето дисталният колон може да се стесни до степен, непозволяваща ендоскопсо изследване.В такива случаи е индикирана профилактична колектомия, за да се избегне радвитието на рак на дебелото черво.


КОЖНИ ЛЕЗИИ
Инцидентноста им при Улцерозния колит е значима. Erythema nodosum ( в дясно ) е обичайна за М. Crohn, но се наблюдава и при Улцерозния колит. По- честа е в женския пол и кожните промени корелират с активноста на заболяването. В някои случаи се съпровождат с реактивен артрит. Pyoderma ganrenosum е рядко, но сериозно усложнение, проявяващо се с язвени кожни лезии, най- често на краката. Рsoriasis се наблюдава по- често в сравнение с здравата популация. На снимката в ляво се вижда обширна екзема при болен с активен колит.


ЕНДОСКОПСКА НАХОДКА

В стадий на обостряне лигавицата е интензивно зачервена и оточна, губи блясака се, кърви спонтанно, или при допир, съдовият рисунък е замъглен, При тежко протичащ колит- се виждат некрози и язвени дефекти покрити с налеп. В стадий на ремисия лигавицата е гранулирана, с белези от заздравяли язви, хаустрацията на дебелото черво е нарушена.
Улцерозен Колит- Псевдо полипи


Повтарящите се цикли на улцерации, причиняват промени в лигавицата, с отлагане на гранулационна тъкан по време на оздравителната фаза.Това води до формиране на възпалителна тъкан, наподобяваща полипи ( псевдополипоза ), които нямат малигнен потенциал.
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО


Болест на Crohn
Типичен RÖ образ за болеста на Crohn, при „изненадващо” асимптомен пациент.ПРОМЕНИ В УСТНАТА КУХИНА
Язвени дефекти по лигавицата на устата се наблюдават в значителен процент от болните. Биопсиите от тези лезии често дават хистологична находка типична за болеста на Crohn*. По- често се съчетават с активна фаза на заболяването. Повлияват се от локални стероиди.


ЕНДОСКОПСКА НАХОДКА
                           A                              B                              C

Ендоскопска находка на линеарен афтозен дефект в хранопровода на болен с Crohn ( А ).Подобни лезии могат да се установят в антрума на стомаха ( В ) и дуоденума ( С ). В тези области те трудно се диференцират от „ баналната „ пептична язвена болест, но хистологията е типична за болеста на Crohn. Понастоящем изследването на горния отдел на храносмилателния тракт се препоръчва за всеки суспектен болен, независимо резултата от проведената фиброколоноскопия.


Малките афтоидни язви ( единични, или множествени, по-финни, или по груби ), видяни в който и да е отдел на стомашно-чревния тракт са диагностични на болестта на Crohn. Взетата от тях биопсия вероятно ще демонстрира типичните за заболяването грануломи.
Приблизително при 1 / 3 от болните локализацията на болеста е в тънкото черво. Проявите са малабсорбция, анемия вследствие на хронично кървене от лизиите, стриктури и формиране на фистули.


А                                        В                                         С


D                                    E                                                 F


Друг характерен образ при болестта на Crohn са единичните, или множествени линеарни язви, като тези, видяни в колона ( А, В ), или този на „ калдаръм ” ( С ). С прогресиране на заболяването се формират острови на възпалена, задебелена лигавица, заобиколени от дълбоки язвени дефекти ( D и E ), а по късно и на множествени възпалителни полипи ( F ).                    A                                                   B                                           C

Тези образи демонстрират трудностите в ендоскопското разграничаване на болестта на Crohn, от този на улцерозния колит. А и В- случай на болест на Crohn ( А ) с образ идентичен ( дифузно мукозно въвличане ) с този на улцерозния колит ( В ).

Образ С е на т. нар. Backwash илеит наблюдаван при улцерозен колит, когато възпалителния процес на дебелото черво прехвърля Баухиниевата клапа и ангажира и терминалния илеум.
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО


ЕНДОСКОПСКО ВИДЕO


Улцерозен колит | US запис на фистули при CD | Болест на Crohn


Капсулна Ендоскопия


   A                                                        B                                   CD


Капсулната ендоскопия* е метод на изследване на онези части от стомашно-чревния тракт, които са недостъпни за конвенционалната ендоскопия. Налице е съществен технологичен напредък , както и натрупан опит за подготовката на болните, които позволяват получаване на качествен образ. Размерите на капсулата (A) са 26 / 11 mm. Изследването може да продължи до 8 ч. след поглъщането й- за това време тя достига цекума при 85% от случите. Образите получени от капсулта се предават от 8 сензора (B) прикрепени към кожата на коремната стена до записващо устройство- т.нар. Real Time Viewer (C). Чрез него изследващият тества в началото функциалността на системата и в следващи етапи получава данни за нивото до което е достичнала капсулата. Данните от цялата процедура се пренасят в компютерна система (D), позволяваща 50 000 образа да бъдат оценявани като видео.
Индикации:
- Неясно кървене от стомашно- чревния тракт
- Диагноза на тънкочревна болест на Crohn
- Оценка на Целиакията
- Скриниг и проследяване на полипи при синдромите на фамилна полипоза


ОВРАЗИ ПОЛУЧЕНИ ОТ КАПСУЛНА ЕНДОСКОПИЯ
- На горния ред: от ляво на дясно- образ на нормална тънкочревна лигавица, ангиома, ангиодисплазия.
- На долния ред: болест на Crohn, тънкочревна лимфома.


.                                                         ..........................................................Алгоритъм за изясняване на
неясно кървене от чревния трактУчастие на капсулната ендоскопия
в диагностиката на болестта наCrohn


ЕНДОСКОПСКО ВИДЕO


КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО