клиникаподетскагастроентерология2

Клиника по детска гастроентерология


Персонал на Клиниката
  

доц. Хр.Желев                                                                                                                                                                                                          доц. Е.Пантелеева

 

 

 

 

 д-р П. Янева                                                                             д-р М. Байчева


  • Доц.д-р Христо Желев- Ръководител Клиника
  • доц д-р Емилия Пантелеева

         абдоминална и доплер ехография, ендоскопия, чернодробна,биопсия,             имунологична диагностика на Целиякията

  • д-р Пенка Янева- главен асистент

          абдоминална ехография, ендоскопия

  • д-р Мила Байчева
          От 2015г. работи като детски гастроентеролог във Великобритания.


Случаи от практиката

Втори българо-френски симпозиум по хирургия на

 черния дроб

Национален консенсус за парентерално и ентерално хранене- 2008 г.

Comments