Клиника по детска гастроентерология


Лятно Училище на ESPGHAN- София- 2008 г.

   КЪМ  ОСНОВНАТА СТРАНИЦА
 

ЛЕКТОРИ:

Andreas Arato, MD, Professor of Pediatrics, Semmelweis University of

Medicine, Budapest, Hungary

Hania Szajewska, MD, Ass. Professor of Pediatrics, Medical University, Warsaw, Poland

Alberto Ravelli, MD, Professor of Pediatrics, University Department of

Pediatrics, Brescia, Italy

Sanja Kolacek, MD, Professor of Pediatrics, Children.s Hospital,

Zagreb, Croatia

Laszlo Szonyi, MD, Ass. Professor, Semmelweis University of

Medicine, Budapest, Hungary

S. Koletzko, MD, Ludwig-Maximilians-University, Munich, Germany