Βιογραφικό σημείωμα

Βαθμίδα: εκλ. Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματικά και η Διδασκαλία τους", Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής ΜακεδονίαςΑκαδημαϊκές θέσεις
      
2014- 2017 
Επίκουρος καθηγητής (επί θητεία) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο «Μαθηματικά και η Διδασκαλία                         τους».
2009-2014
Επίκουρος καθηγητής (με συμβάσεις 407/80) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Βασικές Σπουδές

2009 
PhD
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη, Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Τίτλος Διατριβής: "Εννοιολογική Αλλαγή στα Μαθηματικά – Η Περίπτωση της Άλγεβρας" 
Επιβλέπουσα: καθ. Στέλλα Βοσνιάδου
2001 
MSc. Science Education, 
Center for Science Education
University of Glasgow, U.K. 
Thesis: "Difficulties in Solving Algebra Story Problems with Secondary Pupils
Supervisor: Norman Reid 
1999 
M.A. Μαθηματικών 
Τμήμα Μαθηματικών 
Σχολή Θετικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητικές θέσεις

2004-2006  
Ερευνητής στο Εργαστήριο Βασικής και Εφαρμοσμένης Γνωσιακής Επιστήμης, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Έργο: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι (70/3/7422), χρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς πόρους(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Τίτλος έρευνας: To πρόβλημα της εννοιολογικής αλλαγής στο χώρο των Μαθηματικών και οι επιπτώσεις του στη μαθηματική εκπαίδευση.

2008-09 2009-10 
Ερευνητής στο Εργαστήριο Βασικής και Εφαρμοσμένης Γνωσιακής Επιστήμης, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Έργο: Ερευνητικό πρόγραμμα με σύντομο τίτλο ANALOGY (πλήρης τίτλος «Humans: The analogy making species»), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (6ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Άξονας Προτεραιότητας: NEST-PATHFINDER, «What does it mean to be human», 29088). 
2011-2012 
Ερευνητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτική Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
Έργο: (3614) Μικρού Μεγέθους, Χρηματοδοτούμενο από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τίτλος Έρευνας: «Παρανοήσεις των Μαθητών σε Έννοιες των Θετικών Επιστημών και Διδακτικές Παρεμβάσεις
2012-2013 
Ερευνητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτική Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
Έργο: (3754) Μικρού Μεγέθους, Χρηματοδοτούμενο από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Τίτλος Έρευνας: Διδακτικές Παρεμβάσεις για τη Διόρθωση Παρανοήσεων των Μαθητών στην Έννοια του Αριθμού, Ερευνητικό Έργο «Μικρού Μεγέθους»
2014 
Ερευνητής ερευνητικού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία.
Έργο: Rational numbers, υπο-έργο του ερευνητικού προγράμματος Cultivating future mathematical minds (CUMA), χρηματοδοτούμενο από την Ακαδημία της Φινλανδίας.

Υποτροφίες

2002-2004  Υποτροφία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Βασικής και Εφαρμοσμένης Γνωσιακής Επιστήμης, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
1997  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus για Διδακτική των Μαθηματικών 
South Bank University, London, U.K. 
Εργασία: Χρήση Νέων Τεχνολογιών για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών - Διαφορές Ανάμεσα σε Ελλλάδα και Βρετανία
Επιβλέπων: Prof. Stephen Lerman


Μέλος επιστημονικών συλλόγων


  • Cognitive Science Society (International, European & Hellenic)
  • European Association for Research on Learning and Instruction
  • Ελληνική Μαθηματική Εταιρία
  • Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών
  • Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία   

Οργάνωση συνεδρίων και συμποσίων σε διεθνή συνέδρια

Οργάνωση συνεδρίων

2016

Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου 10th International Conference on Conceptual Change Conceptual Change Meets Other Disciplines, 9-12 Ιουνίου, Φλώρινα, Ελλάδα.

2018

Πρόεδρος του Διεθνούς Συνεδρίου 11th International Conference on Conceptual ChangeEpistemic Cognition and Conceptual Change, που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο στο Klagenfurt, Αυστρία.

Συμμετοχή σε οργάνωση συνεδρίων

2004

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 4th European Symposium on Conceptual Change με θέμα “Conceptual Change: Philosophical, Historical, Psychological, and Educational Approaches”, 19-23 Μαΐου, Δελφοί.

2007

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 2nd European Cognitive Science Conference, 23-27 Μαΐου, Δελφοί.

2015

2η Ημερίδα για Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο Δημοτικό Σχολείο, 4 Δεκεμβρίου, Φλώρινα, Ελλάδα.

2016

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και το εκπαιδευτικό υλικό στις Φυσικές Επιστήμες: μοναχικές πορείες ή αλληλεπιδράσεις;» 14-16 Οκτωβρίου, Ρόδος.

2017

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 7ου Πανελλήνιου της Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών, Δεκέμβριος, Αθήνα.

Συμμετοχή σε οργάνωση συμποσίων σε διεθνή συνέδρια

2008

Συνδιοργάνωση συμποσίου με θέμα Instructional implications of conceptual change research in mathematics”, στο 6th International Conference on Conceptual Change, Τούρκού, Φινλανδία. 

2009

Συνδιοργάνωση συμποσίου με θέμα Barriers to the development of mathematical knowledge: Just what kind of barriers?” στο 13th European Conference on Research in Learning and Instruction, Άμστερνταμ, Ολανδία

2016

Συνδιοργάνωση συμποσίου με θέμαDigital games and game based learning to promote learning in science and mathematics”, στο 10th International Conference on Conceptual Change – Conceptual Change Meets Other Disciplines, 9-12 Ιουνίου, Φλώρινα, Ελλάδα.

2016

Συνδιοργάνωση συμποσίου με θέμαSearching for rationality in rational number understanding”, στο 10th International Conference on Conceptual Change – Conceptual Change Meets Other Disciplines, 9-12 Ιουνίου, Φλώρινα, Ελλάδα.

2017

Συνδιοργάνωση προσκεκλημένου συμποσίου με θέμα Broadening the Scope of Conceptual Change:Conceptual Change Meets other Disciplines? 17th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, 28 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου, Τάμπερε, Φινλανδία.

Οργάνωση άλλων επιστημονικών συναντήσεων

2016

Συνδιοργάνωση του 1ου Θερινού Σχολείου για Υποψήφιους Διδάκτορες και Νέους Ερευνητές με τίτλο 1st PhD Summer School on Conceptual Change, 7-9 Ιουνίου, Φλώρινα, Ελλάδα

2018

Συνδιοργάνωση του 2ου Θερινού Σχολείου για Υποψήφιους Διδάκτορες και Νέους Ερευνητές με τίτλο 2nd PhD Summer School on Conceptual Change, που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο στο Klagenfurt, Αυστρία

Διδακτικό και επιμορφωτικό έργο

Προπτυχιακά μαθήματα

2015-2017 χειμερινό εξάμηνο

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, διδασκαλία μαθημάτων:

2014-2017 χειμερινό εξάμηνο

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, διδασκαλία μαθημάτων:

2015-2017 χειμερινό & εαρινό εξάμηνο

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, διδασκαλία μαθημάτων:

Συνδιδασκαλία με: Κ. Ντίνας, Σ. Αυγητίδου, Κ. Βρυνιώτη, Ν. Παλαιολόγου, Δ. Κωτσαλίδου

2013-2014 χειμερινό εξάμηνο

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, διδασκαλία μαθήματος:

  • Προμαθηματικές Έννοιες

2012-2013   εαρινό εξάμηνο

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, διδασκαλία μαθημάτων:

·       Εναλλακτικές Μορφές Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο

·       Σχολική Πρακτική Άσκηση (επίπεδο IΙΙ, θετικές επιστήμες)

2012-2013 χειμερινό εξάμηνο

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, διδασκαλία μαθημάτων:

·       Εναλλακτικές Μορφές Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο

·       Σχολική Πρακτική Άσκηση (επίπεδο IΙ)

2012-2013 εαρινό εξάμηνο

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, διδασκαλία μαθημάτων:

·       Εναλλακτικές Μορφές Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο

·       Σχολική Πρακτική Άσκηση (επίπεδο IΙΙ, θετικές επιστήμες)

2012-2013 χειμερινό εξάμηνο

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, διδασκαλία μαθημάτων:

·       Εναλλακτικές Μορφές Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο

·       Σχολική Πρακτική Άσκηση (επίπεδο IΙ)

2011-2012 εαρινό εξάμηνο

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, διδασκαλία μαθημάτων:

·       Εναλλακτικές Μορφές Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο

·       Περιγραφική Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες

2011-2012 εαρινό εξάμηνο

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), διδασκαλία μαθήματος:

·     Παιδαγωγικές Εφαρμογές με χρήση Η/Υ

2011-2012 χειμερινό εξάμηνο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδασκαλία μαθήματος:

·       Μεθοδολογία της Έρευνας

2011-2012 χειμερινό εξάμηνο

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), εποπτεία στις Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας

2010-2011      εαρινό εξάμηνο

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, διδασκαλία μαθημάτων:

·       Προμαθηματικές Διαδικασίες και Έννοιες και η Διδακτική τους

·       Θέματα Ιστορίας & Επιστημολογίας των Μαθηματικών

2010-2011 χειμερινό εξάμηνο

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, διδασκαλία μαθημάτων:

·       Περιγραφική Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες

·       Σχολική Πρακτική Άσκηση (επίπεδο IV, θετικές επιστήμες)

2009-2010 εαρινό εξάμηνο

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), διδασκαλία μαθήματος:

·     Παιδαγωγικές Εφαρμογές με χρήση Η/Υ

2009-2010 χειμερινό εξάμηνο

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διδασκαλία μαθήματος:

·       Διδακτική Μεθοδολογία- Δομικά Στοιχεία της Διδασκαλίας

2008-2009 εαρινό εξάμηνο

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), διδασκαλία μαθημάτων:

·     Παιδαγωγικές Εφαρμογές με χρήση Η/Υ

·     Εκπαιδευτική Τεχνολογία με χρήση Πολυμέσων

2007

1ο ΠΕΚ Αθήνας, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής και Δημιουργικής Σκέψης».


Μεταπτυχιακά μαθήματα

2015-2017 χειμερινό εξάμηνο

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Κύπρου, διδασκαλία μαθήματος:

·       Ψυχολογία Μάθησης – Γνωστική Ψυχολογία

αυτοδύναμη διδασκαλία (2016-2017)

ή σε συνδιδασκαλία με την Ξ. Βαμβακούση (2015-16)

2015-2017 χειμερινό εξάμηνο

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των Μαθηματικών», του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

·       Ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης: Ανάπτυξη εννοιών, αντιλήψεων και αναπαραστάσεων

σε συνδιδασκαλία με Μ. Καλδρυμίδου & Ξ. Βαμβακούση

2013-2014   χειμερινό εξάμηνο

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά Προγράμματα", Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, διδασκαλία μαθήματος:

·       Σύγχρονες όψεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης

2010-2011   εαρινό εξάμηνο

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Κύπρου, διδασκαλία μαθήματος:

·       Ειδικά Θέματα Διδακτικής: Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση

σε συνδιδασκαλία με καθ. Στέλλα Βοσνιάδου

2010-2011   εαρινό εξάμηνο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδασκαλία μαθήματος:

·       Μεθοδολογία της Έρευνας

2010-2011 χειμερινό εξάμηνο

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Κύπρου, διδασκαλία μαθήματος:

·       Ψυχολογία Μάθησης – Γνωστική Ψυχολογία

Προσκεκλημένες Ομιλίες  

Σε επιστημονικά συνέδρια

2015

Εισήγηση με τίτλο «Ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης των παιδιών στην πρωτοσχολική ηλικία: Θεωρητικές προσεγγίσεις και η επίδρασή τους στα προγράμματα σπουδών» στο Προσκεκλημένο Συμπόσιο με τίτλο «Μαθηματικά, προγράμματα σπουδών και ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης: Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ), Ιωάννινα, 9-11 Οκτωβρίου.

(μαζί με την Ξ. Βαμβακούση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Σε επιστημονικές ημερίδες

2016

Εισήγηση με τίτλο «Ο πολλαπλασιασμός πάντα μεγαλώνει; Εννοιολογική αλλαγή και ιστορικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού», στην ημερίδα με θέμα «Εννοιολογικές Αλλαγές & Διδακτική των Μαθηματικών». Διοργάνωση: Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ., Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

2010

Ομιλία με τίτλο «Δυσκολίες των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την Έννοια της Μεταβλητής στην Άλγεβρα», Εργαστήρι Διδακτικής των Μαθηματικών, 3ο ΠΕΚ Αθήνας.