93*

บินสำรวจแนวคลองไทย
 
บินสำรวจแนวคลองไทย : อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 15 ม.ค. 2011

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 เวลา 9:00 น. คณะกรรมาธิการ วิสามัญ ศึกษาโครงการคลองไทย (คอคอดกระ)ขึ้น เฮรีคอปเตอร์สำรวจทางภูมิศาตร์ตามแนวคลองไทย เส้น 9A เริ่ม บินสำรวจ ทางฝั่งอ่าวไทย ที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ถึง อ.สิเกา จ.ตรัง (คริกลงบนรูป เพื่อดูภาพประกอบ) คริกดู VDO (12:00 นาที) On 30 March 2004 the Special Committee for studying Thai Canal Project of the senate boarded on a helicopter to make a geographical survey of route 9A. The trip start from amphur Hau Sai, Nakorn Sithammaraj province on Gulp ofThailand to amphur Sikau, Trang province on Andaman Coas

ความรู้ของคนไทยกับคลองไทย : อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 18 เม.ย. 2011

การบรรยายตอนที่ 1 จัดโดยสโมสรโรตารีสำโรง คุณสุชัย ล้อมงคลกิจ นายกสโมสรโรตารีสำโรง บรรยายโดย รศ.ดร.สถาพร เขียววิมลเรื่อง

 "โครงการคลองไทยมีผลต่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติอย่างไร?" ณ โรงแรมรอเย็ลปริ๊นเซส วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2550

คลองไทยดับไฟใต้ : อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 15 ม.ค. 2011

สารคดีทางไททีวีTTVในรายการชีพจรโลกของNation เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2548