91*

คลองไทยทางโทรทัศน์รัฐสภา
คลองไทยทางโทรทัศน์รัฐสภา ตอนที่1.mpg : อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 5 ส.ค. 2011

คำถามมองรัฐสภาตอนที่1 ความเป็นมาของคลองไทยเป็นมาอย่างไร? คลองไทยจะสร้างปัญหาของความั่นคงประเทศหรือไม่? ปัญหา3จังหวัดภาคใต้คลองไทยจะทำให้แบ่งแยกประเทศหรือไม่? ดินจำนวนมหาศาลจากการขุดจะเอาไปไว้ที่ไหน? แนวขุดคลองไทยมีกี่เส้นทางมีผลประโยชน์แอบแฝงในการกำหนดแนวหรือไม่? ขนาดเรือที่จะผ่านคลองไทยใหญ่ขนาดไหน? โดยมี ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ประธานอนุกรรมาธิการ พัฒนาส่งเสริมตรวจสอบการพลังงาน วุฒิสมาชิกจังหวัดปทุมธานี และ รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาโครงการขุดคอคอดกระ (คลองไทย) วุฒิสภา ร่วมสนทนา

  
 
 คลองไทยทางโทรทัศน์รัฐสภาตอนที่ 2.mpg :

อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 5 ส.ค. 2011

คำถามมองรัฐสภาตอนที่2 ประเทศที่กลัวกระทบผลประโยชน์จะยอมให้ขุดหรือไม่? คลองไทยจะประหยัดพลังงานได้มากเพียงใด? จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ในการก่อสร้าง? คลองไทยหากเกิดซึนามิอีกครั้งคลองไทยจะเกิดปัญหาหรือไม่? ปัญหาโลกร้อนกับคลองไทยจะเป็นอย่างไร? รายได้จากโครงการคลองไทยจะได้มาอย่างไร? คลองสุเอช คลองปานามาแตกต่างจากคลองไทยอย่างไร? คลองไทยจะสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตอย่างไร? โดยมี ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ประธานอนุกรรมาธิการพัฒนาส่งเสริมตรวจสอบการพลังงาน วุฒิสมาชิกจังหวัดปทุมธานี และ รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการขุดคอคอดกระ (คลองไทย) วุฒิสภา ร่วมสนทนา

 
คลองไทยทางโทรทัศน์รัฐสภาตอนที่ 3.mpg :

อัปโหลดโดย thaicanal เมื่อ 5 ส.ค. 2011

คำถามมองรัฐสภาและผู้ดูทางบ้านตอนที่3 เมือสร้างคลองแล้วจะมีสะพานกี่สะพาน? หากเกิดคลองไทยจะทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเสียหายหรือไม่? หากคลองไทยเป็นประโยชน์อย่างมากแล้วทำไมไม่มีใครผลักดัน? คลองไทยจะกระทบต่อสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศหรือไม่? โครงการคลองไทยตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว? ใครเป็นคนตัดสินใจในการดำเนินก่อสร้าง? เรือจะผ่านคลองไทยวันละเท่าใด? ใครจะเป็นคนทำประชามติ? ประเทศจีนสร้างทางรถไฟมาทางพม่าจะมีผลอย่างไร? มีข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างคลองไทยหรือไม่? ปัญหาโจรสลัดกับคลองไทยจะเป็นอย่างไร? โดยมี ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ประธานอนุกรรมาธิการ พัฒนาส่งเสริมตรวจสอบการพลังงาน วุฒิสมาชิกจังหวัดปทุมธานี และ รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาโครงการขุดคอคอดกระ (คลองไทย) วุฒิสภา ร่วมสนทนา