12.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ตอนจบ

5
 
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ตอน 7 ( จบ ) ปี 2552, มีติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่ 5