จาก: panyawaroe | สร้างเมื่อ: 27 พ.ย. 2010::งานฉลองพระบรมสาริกธาตุปี 2551 ณ วัดสังฆทาน

Wat Sanghathan International Meditation Centre  [ TV ]
 .
ADDRESS : 100/1 BANGPAI, MUANG, NONTHABURI 11000, THAILAND
TELEPHONE : +66 (2) 4961240-2 FAX : +66 (2) 496-1243
.
MOBILE PHONE : 084 565 5671 : phrafrankwatsanghathan@yahoo.com : American Monk
.
MOBILE PHONE : 087 717 2484 sunan.ph@windowslive.com : [ Thai Monk, basic english  ]
 
. 
วัดสังฆทาน : สามเณรภาคฤดูร้อน ปี2554 ไปบิณฑบาต  ณ ตลาดบางโพ
 .
 
You came here in February 6 - 9, 2011
 

ภาพหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ + สามเณรภาคฤดูร้อน April 5, 2011

 

  
 
 
 
 
ċ
youtube.xml
(1k)
Dhitinard Dhammaj,
Feb 12, 2011, 12:54 AM
ċ
youtube1.xml
(1k)
Dhitinard Dhammaj,
Feb 12, 2011, 1:16 AM
ċ
youtube_2.xml
(1k)
Dhitinard Dhammaj,
Feb 12, 2011, 1:16 AM