WAR 1992-1997

Wrestler 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total
Koki Kitahara 15 43 61 3 55 13 190
Genichiro Tenryu 15 44 60 5 36 14 174
Ultimo Dragon 13 41 53 9 55 1 172
Hiromichi Fuyuki 6 42 59 3 53   163
Yuji Yasuraoka 15 38 32 2 56 14 157
Nobukazu Hirai 14 37 54 4 26 15 150
Gedo   1 50 11 56   118
Arashi   2 42 3 55 8 110
Jado     45 5 55   105
Masao Orihara 15 37 37 2 1 1 93
Ashura Hara 7 42 34       83
Takashi Ishikawa 15 29 30   1 3 78
Nobutaka Araya       3 57 14 74
Masaaki Mochizuki     2 2 56 14 74
Chris Jericho     30 7 36   73
Great Kabuki 15 41 8       64
Battle Ranger         47 14 61
Lance Storm       1 44 12 57
Takashi Okamura         45 11 56
King Haku 13 26 15       54
Super Strong Machine   32 16       48
John Tenta   37 7   4   48
Masanobu Kurisu     46 1     47
Animal Hamaguchi   1 37 2     40
Rumi Kazama   1 28   6 4 39
Shiro Koshinaka 7 21 7 2 1   38
Yoshiro Ito 13 25         38
Osamu Taitoko         38   38
Akitoshi Saito 7 24 4       35
Jun Kikuchi         20 14 34
Osamu Tachihikari       2 17 13 32
Masashi Aoyagi 1 26 4     1 32
Kendo Nagasaki   1 30       31
El Samurai 1 19 7 1 2   30
Shinichi Nakano         21 8 29
Kengo Kimura 6 21 1 1     29
Carol Midori   2 17   7 3 29
Michiko Omukai     20   3 6 29
Koji Ishinriki   1 27       28
Kamikaze       1 23 3 27
Big Titan         27   27
Koji Kitao     5 2 7 13 27
Dos Caras   1 23 2     26
Mizuki Endo     14   7 4 25
Crusher Bam Bam Bigelow     5   19   24
Michiyoshi Ohara   21 1 1     23
Damian 666         21   21
Mil Mascaras   9 11 1     21
Rocky Iaukea   11 6   3   20
Vampiro Canadiense   1 19       20
Tatsutoshi Goto   9 7 2   1 19
Harley Saito     18   1   19
Masayoshi Motegi       2 17   19
Yamato     19       19
Black Cat   18         18
Eagle Sawai     12   4 2 18
Pierroth Jr 4 2 12       18
Kuniaki Kobayashi   16 1       17
Bob Backlund   1 15 1     17
Tomohiro Ishii         2 14 16
Hiroshi Hase   16         16
Mikiko Futagami     11   2 3 16
Ai Oni     16       16
Hiroshi Itakura     13 2     15
Aka Oni     15       15
Ryo Miyake     2     12 14
Masahiro Chono   12   1 1   14
Negro Casas 2     1 11   14
Jen Yukari     13       13
Keiko Aono         11 2 13
Shinya Hashimoto   13         13
Gran Naniwa       2 11   13
Hiroshi Inomata 9 3         12
Dr Luther         12   12
Norman Smiley     12       12
Otaku Hozumi   1 11       12
Michiko Nagashima   1 7     3 11
Masakazu Fukuda         7 4 11
Rey Misterio Jr       1 10   11
Dick Murdoch   1 9       10
Tarzan Goto     1 1   8 10
Jushin Thunder Liger   3   3 4   10
Warlord   1 9       10
Sayori Okino         6 4 10
Ricky Morton   4 6       10
Robert Gibson   4 6       10
Lady Apache   1 8       9
Tatsumi Fujinami   5     4   9
Miki Handa     9       9
Rio Lord Of The Jungle   7 2       9
Riki Choshu   3   2 3   8
Yoji Anjo         8   8
La Pantera     8       8
Berzerker 8           8
Psicosis       1 7   8
Matsuoka     8       8
Noriyo Tateno   1 3   3 1 8
Tatsuo Nakano         2 5 7
TARU         1 6 7
Scott Putski     7       7
Stan Lane   7         7
Great Sasuke     6   1   7
Yaiba     6       6
Nobuhiko Takada         6   6
Yasha Kurenai     4   2   6
Cynthia Moreno     6       6
Maria del Angel     6       6
Shinobu Kandori     5 1     6
Shigekazu Tajiri   6         6
Chavo Guerrero 3 3         6
Shinjiro Otani   2 1 2 1   6
Saigoncito Dragon     6       6
Blue Demon Jr   6         6
Ti Do         6   6
Onryo         1 5 6
Yuhi Sano         5   5
Shinja       2 3   5
Pierrothito     5       5
Rumble 3 1 1       5
Cuban Assassin     5       5
Abdullah The Butcher           5 5
Top Gun   1 4       5
Satoshi Kojima   2     3   5
Shigeo Okumura         2 3 5
Yuji Nagata   5         5
Javier Cruz 4           4
Espectro de Ultratumba 4           4
Ryuma Go     2 1 1   4
Double Trouble I 4           4
Guerrero del Futuro 4           4
Miho Watabe           4 4
Owen Hart 4           4
Atsushi Onita     4       4
Kishin Kawabata     2     2 4
Double Trouble II 4           4
Brett Como     3 1     4
Tatsuhito Takaiwa   1 1   2   4
Yoshihiro Takayama         4   4
Osamu Kido   3     1   4
Dino Ventura   4         4
Shiryu     3   1   4
Koko B Ware 4           4
Dick Slater   4         4
Great Muta   2 1   1   4
Osamu Nishimura   1     2   3
Road Warrior Animal 3           3
Hiroshi Hatanaka           3 3
Masahito Kakihara         3   3
Bestia Salvaje   3         3
Hiro Saito   2     1   3
Koji Inomata 1 2         3
Kazuo Yamazaki         3   3
Tommy Rich   3         3
Dan Sileo   3         3
Takashi Iizuka         3   3
Koji Kanemoto 1 2         3
Jinsei Shinzaki     3       3
Hideo Takayama     3       3
Paul Diamond 3           3
Emi Motokawa           2 2
Tiger Mask   1     1   2
Piratita Morgan     2       2
Juventud Guerrera         2   2
La Fiera 2           2
Daitoko     1 1     2
Perry Saturn     1 1     2
Doink The Clown         2   2
John Kronus     1 1     2
Karula           2 2
Tom Burton         2   2
Gokuaku Unibozu           2 2
Typhoon       2     2
Sean Waltman       2     2
Wild Pegasus       2     2
Keizo Matsuda         1 1 2
Pirata Morgan     2       2
Shoichi Funaki     1 1     2
Ponzona 2           2
Kerry von Erich 2           2
Mr Pogo         2   2
Kihara     2       2
Daikokubo Benkei         1 1 2
Mens Teioh         1   1
Yokozuna       1     1
Kazushi Sakuraba         1   1
Shinja Kojika         1   1
Yuko Kosugi           1 1
Hiroyoshi Kotsubo           1 1
Ultimo Dragoncito     1       1
Hiroyoshi Tenzan         1   1
Damien       1     1
Missing Link       1     1
Keisuke Yamada         1   1
Death Mask       1     1
Mr Hughes     1       1
Kenichi Yamamoto         1   1
Satoshi Yoneyama         1   1
Beau Beverly 1           1
unknown         1   1
Shoichi Ichimiya           1 1
Wolf           1 1
Shoji Nakamaki         1   1
Joel Deaton           1 1
Samurai Max         1   1
Hector Garza       1     1
Santa Claus #1     1       1
Ric Flair 1           1
Taguchi     1       1
Ricky Fuji     1       1
Ichiro Yaguchi     1       1
Blake Beverly 1           1
Norio Honaga   1         1
Toyonari Fujita     1       1
Takashi Kimura         1   1
El Gigante       1     1
Earthquake     1       1
Unibos           1 1
Isao Takagi   1         1
Pantera Surena   1         1
Fukumen Taro       1     1
Keigo Kuruhara     1       1
Undertaker 1           1
Yagushi     1       1
Barbarian   1         1
Akiyama     1       1
Tatsumi Kitahara 1           1
Shara   1         1
Akio Sato 1           1
Yoshiaki Fujiwara           1 1
Dick Togo         1   1
El Gran Markus Jr   1         1
Hirofumi Miura         1   1
Atlantis   1         1
Santa Claus #2     1       1
Yuki Lee           1 1
SATO     1       1
Richard Byrne   1         1
Tommy Dreamer           1 1
Mr Gannosuke       1     1
Jimmy Snuka       1     1
Shinigami           1 1
Owa     1       1
Hanzo Nakajima       1     1
Tony Halme   1         1
Akio Kobayashi     1       1
Hiromitsu Kanehara         1   1
Great Sensei           1 1

More than 100 matches
Koki Kitahara: 190 matches
Genichiro Tenryu: 174 matches
Ultimo Dragon: 172 matches
Hiromichi Fuyuki: 163 matches
Yuji Yasuraoka: 157 matches
Nobukazu Hirai: 150 matches
Gedo: 118 matches
Arashi: 110 matches
Jado: 105 matches

More than 50 matches
Masao Orihara: 93 matches
Ashura Hara: 83 matches
Takashi Ishikawa: 78 matches
Nobutaka Araya: 74 matches
Masaaki Mochizuki: 74 matches
Chris Jericho: 73 matches
Great Kabuki: 64 matches
Battle Ranger: 61 matches
Lance Storm: 57 matches
Takashi Okamura: 56 matches
King Haku: 54 matches

More than 25 matches
Super Strong Machine: 48 matches
John Tenta: 48 matches
Masanobu Kurisu: 47 matches
Animal Hamaguchi: 40 matches
Rumi Kazama: 39 matches
Shiro Koshinaka: 38 matches
Yoshiro Ito: 38 matches
Osamu Taitoko: 38 matches
Akitoshi Saito: 35 matches
Jun Kikuchi: 34 matches
Osamu Tachihikari: 32 matches
Masashi Aoyagi: 32 matches
Kendo Nagasaki: 31 matches
El Samurai: 30 matches
Shinichi Nakano: 29 matches
Kengo Kimura: 29 matches
Carol Midori: 29 matches
Michiko Omukai: 29 matches
Koji Ishinriki: 28 matches
Kamikaze: 27 matches
Big Titan: 27 matches
Koji Kitao: 27 matches
Dos Caras: 26 matches

More than 10 matches
Mizuki Endo: 25 matches
Crusher Bam Bam Bigelow: 24 matches
Michiyoshi Ohara: 23 matches
Damian 666: 21 matches
Mil Mascaras: 21 matches
Rocky Iaukea: 20 matches
Vampiro Canadiense: 20 matches
Tatsutoshi Goto: 19 matches
Harley Saito: 19 matches
Masayoshi Motegi: 19 matches
Yamato: 19 matches
Black Cat: 18 matches
Eagle Sawai: 18 matches
Pierroth Jr: 18 matches
Kuniaki Kobayashi: 17 matches
Bob Backlund: 17 matches
Tomohiro Ishii: 16 matches
Hiroshi Hase: 16 matches
Mikiko Futagami: 16 matches
Ai Oni: 16 matches
Hiroshi Itakura: 15 matches
Aka Oni: 15 matches
Ryo Miyake: 14 matches
Masahiro Chono: 14 matches
Negro Casas: 14 matches
Jen Yukari: 13 matches
Keiko Aono: 13 matches
Shinya Hashimoto: 13 matches
Gran Naniwa: 13 matches
Hiroshi Inomata: 12 matches
Dr Luther: 12 matches
Norman Smiley: 12 matches
Otaku Hozumi: 12 matches
Michiko Nagashima: 11 matches
Masakazu Fukuda: 11 matches
Rey Misterio Jr: 11 matches

5 or more matches
Dick Murdoch: 10 matches
Tarzan Goto: 10 matches
Jushin Thunder Liger: 10 matches
Warlord: 10 matches
Sayori Okino: 10 matches
Ricky Morton: 10 matches
Robert Gibson: 10 matches
Lady Apache: 9 matches
Tatsumi Fujinami: 9 matches
Miki Handa: 9 matches
Rio Lord Of The Jungle: 9 matches
Riki Choshu: 8 matches
Yoji Anjo: 8 matches
La Pantera: 8 matches
Berzerker: 8 matches
Psicosis: 8 matches
Matsuoka: 8 matches
Noriyo Tateno: 8 matches
Tatsuo Nakano: 7 matches
TARU: 7 matches
Scott Putski: 7 matches
Stan Lane: 7 matches
Great Sasuke: 7 matches
Yaiba: 6 matches
Nobuhiko Takada: 6 matches
Yasha Kurenai: 6 matches
Cynthia Moreno: 6 matches
Maria del Angel: 6 matches
Shinobu Kandori: 6 matches
Shigekazu Tajiri: 6 matches
Chavo Guerrero: 6 matches
Shinjiro Otani: 6 matches
Saigoncito Dragon: 6 matches
Blue Demon Jr: 6 matches
Ti Do: 6 matches
Onryo: 6 matches
Yuhi Sano: 5 matches
Shinja: 5 matches
Pierrothito: 5 matches
Rumble: 5 matches
Cuban Assassin: 5 matches
Abdullah The Butcher: 5 matches
Top Gun: 5 matches
Satoshi Kojima: 5 matches
Shigeo Okumura: 5 matches
Yuji Nagata: 5 matches

Remaining
Javier Cruz: 4 matches
Espectro de Ultratumba: 4 matches
Ryuma Go: 4 matches
Double Trouble I: 4 matches
Guerrero del Futuro: 4 matches
Miho Watabe: 4 matches
Owen Hart: 4 matches
Atsushi Onita: 4 matches
Kishin Kawabata: 4 matches
Double Trouble II: 4 matches
Brett Como: 4 matches
Tatsuhito Takaiwa: 4 matches
Yoshihiro Takayama: 4 matches
Osamu Kido: 4 matches
Dino Ventura: 4 matches
Shiryu: 4 matches
Koko B Ware: 4 matches
Dick Slater: 4 matches
Great Muta: 4 matches
Osamu Nishimura: 3 matches
Road Warrior Animal: 3 matches
Hiroshi Hatanaka: 3 matches
Masahito Kakihara: 3 matches
Bestia Salvaje: 3 matches
Hiro Saito: 3 matches
Koji Inomata: 3 matches
Kazuo Yamazaki: 3 matches
Tommy Rich: 3 matches
Dan Sileo: 3 matches
Takashi Iizuka: 3 matches
Koji Kanemoto: 3 matches
Jinsei Shinzaki: 3 matches
Hideo Takayama: 3 matches
Paul Diamond: 3 matches
Emi Motokawa: 2 matches
Tiger Mask: 2 matches
Piratita Morgan: 2 matches
Juventud Guerrera: 2 matches
La Fiera: 2 matches
Daitoko: 2 matches
Perry Saturn: 2 matches
Doink The Clown: 2 matches
John Kronus: 2 matches
Karula: 2 matches
Tom Burton: 2 matches
Gokuaku Unibozu: 2 matches
Typhoon: 2 matches
Sean Waltman: 2 matches
Wild Pegasus: 2 matches
Keizo Matsuda: 2 matches
Pirata Morgan: 2 matches
Shoichi Funaki: 2 matches
Ponzona: 2 matches
Kerry von Erich: 2 matches
Mr Pogo: 2 matches
Kihara: 2 matches
Daikokubo Benkei: 2 matches
Mens Teioh: 1 matches
Yokozuna: 1 matches
Kazushi Sakuraba: 1 matches
Shinja Kojika: 1 matches
Yuko Kosugi: 1 matches
Hiroyoshi Kotsubo: 1 matches
Ultimo Dragoncito: 1 matches
Hiroyoshi Tenzan: 1 matches
Damien: 1 matches
Missing Link: 1 matches
Keisuke Yamada: 1 matches
Death Mask: 1 matches
Mr Hughes: 1 matches
Kenichi Yamamoto: 1 matches
Satoshi Yoneyama: 1 matches
Beau Beverly: 1 matches
unknown: 1 matches
Shoichi Ichimiya: 1 matches
Wolf: 1 matches
Shoji Nakamaki: 1 matches
Joel Deaton: 1 matches
Samurai Max: 1 matches
Hector Garza: 1 matches
Santa Claus #1: 1 matches
Ric Flair: 1 matches
Taguchi: 1 matches
Ricky Fuji: 1 matches
Ichiro Yaguchi: 1 matches
Blake Beverly: 1 matches
Norio Honaga: 1 matches
Toyonari Fujita: 1 matches
Takashi Kimura: 1 matches
El Gigante: 1 matches
Earthquake: 1 matches
Unibos: 1 matches
Isao Takagi: 1 matches
Pantera Surena: 1 matches
Fukumen Taro: 1 matches
Keigo Kuruhara: 1 matches
Undertaker: 1 matches
Yagushi: 1 matches
Barbarian: 1 matches
Akiyama: 1 matches
Tatsumi Kitahara: 1 matches
Shara: 1 matches
Akio Sato: 1 matches
Yoshiaki Fujiwara: 1 matches
Dick Togo: 1 matches
El Gran Markus Jr: 1 matches
Hirofumi Miura: 1 matches
Atlantis: 1 matches
Santa Claus #2: 1 matches
Yuki Lee: 1 matches
SATO: 1 matches
Richard Byrne: 1 matches
Tommy Dreamer: 1 matches
Mr Gannosuke: 1 matches
Jimmy Snuka: 1 matches
Shinigami: 1 matches
Owa: 1 matches
Hanzo Nakajima: 1 matches
Tony Halme: 1 matches
Akio Kobayashi: 1 matches
Hiromitsu Kanehara: 1 matches
Great Sensei: 1 matches

Comments