Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntünk téged oldalunkon!

Keresztények vagyunk, akik Jézust akarjuk követni egész életünkben mindenféle vallásos tradíciók, ceremóniák, szabályzatok, vagy dogmák nélkül úgy, ahogyan azt az újszövetségből megismert keresztények is tették.

Nem tartozunk egyik, a világban hagyományosan elfogadott egyházhoz, vagy felekezethez sem, mert számunkra nem az emberi hagyományok fontosak, hanem minden ember szüksége. Nem akarunk "új" egyházat vagy "mai" gyülekezetet alapítani, mert ezt az egyedül üdvözítő Istennel szembeni arroganciának tartjuk. Jézus már megalapította az egyházát az apostolok által, és mi csak aszerint akarunk járni, amit mondott és ahogyan élt:

"Aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt." (1 János 2:6)

Nincsen vezetőnk (vezetőink), mert Jézus az egyedüli vezetőnk és pásztorunk. Szavai irányt adnak életünknek, amit gyakorlatban is minden téren szeretnénk komolyan megvalósítani. Iránta való szeretetünk átformál minket az egymásért odaszánó életre, ami folyamatos változást és kölcsönös korrekciót eredményez a keskeny ösvényen. Ezt a Biblia megszentelődésnek nevezi.

Naponta tapasztaljuk, hogy Isten eggyé tesz minket magával és egymással, ha Jézust tesszük első helyre az életünkben. Mivel Isten csak néhányak számára első az életében, ezért kis közösség vagyunk. Találkozóinkat aszerint a szeretet szerint alakítjuk, ahogyan azt az első keresztények tették.

Urunkat és Istenünket akarjuk tisztelni azzal, hogy egymást őszinte és tiszta szívvel szeretetben akarjuk szolgálni, s másokat is erre az életre hívjuk:

"Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat." (2 Timóteus 2:22)

Örülünk, hogy ránk találtál, s ha mi is megismerhetünk téged.

Bízunk benne, hogy hamarosan hallani fogunk Rólad!

Az alábbi elérhetőségeken keresztül tudsz kapcsolatba lépni velünk:

Skype ID: ilnagy