Kedves Látogató!

Szándékosan nem látsz egy konkrét szerzői nevet sem az egyes weboldalakon, de ez nem azt jelenti, hogy a honlap személytelen. Ha szeretnél megismerkedni velünk, akkor írj a következő elérhetőségre:

Nem tartozunk egyik, a világban hagyományosan elfogadott egyházhoz, vagy felekezethez sem, mert mi ma is Jézust akarjuk követni egész életünkben mindenféle vallásos tradíciók, ceremóniák, szabályzatok, vagy dogmák nélkül úgy, ahogyan azt az újszövetségből megismerhető keresztények is tették.

"Aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt." (1 János 2:6)

Egyedüli vezetőnk és pásztorunk Jézus, akinek szavai irányt adnak az életünkhöz, amit mi gyakorlatban is minden téren szeretnénk komolyan megvalósítani. Iránta való szeretetünk átformál minket az egymásért odaszánó életre, ami folyamatos változást és kölcsönös korrekciót eredményez a keskeny ösvényen. Ezt a Biblia megszentelődésnek nevezi.

Naponta megtapasztalhatjuk, hogy Isten eggyé tesz minket magával és egymással, ha Jézus tanítását tesszük az első helyre az életünkben.

Urunkat és Istenünket tiszteljük azzal, hogy egymást őszinte és tiszta szívvel szeretetben akarjuk szolgálni, s téged is erre az életre hívunk:

"Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat." (2 Timóteus 2:22)