Máté 22:14; Lukács 13:22-24; 18:8

Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak.
Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak.
... De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?