Tolle Lege


De naam:
De naam Tolle Lege is ontleend aan Augustinus ontmoeting met een kind. Dat riep TOLLE LEGE: 
Neem en lees! Dat betekende een stilstand op zijn levensweg.

Identiteit:
Bibliotheek TOLLE LEGE is een bibliotheek op gereformeerde grondslag. Sinds 1993 is er een samenwerkingsverband met de onderstaande participerende kerkgenootschappen:
 • Hervormde Gemeente 
 • Hersteld Hervormde Kerk
 • Gereformeerde Gemeente
 • Gereformeerde Gemeente in Nederland
De grondslag van de bibliotheek is het Woord van God naar de opvatting van de drie Formulieren van Enigheid. 
Vanuit deze identiteit willen wij boeken aanreiken ter verrijking, kennisvermeerdering en het verbeteren van het leesniveau van kinderen.


Naast ontspannende lectuur is er ook veel aan informatieve boeken te verkrijgen zeker ook voor onze jonge lezers voor het maken van werkstukjes en spreekbeurten op de basisschool. Als u zelf een bepaald boek zoekt, en het is verantwoord, zijn wij ook altijd bereid dat voor u aan te schaffen. Voor vragen kunt u terecht bij de vrijwilligers en het commissielid. Wij zijn er immers voor u als lezers!

In de decembermaand hebben we altijd een puzzel- en kleurwedstrijd met prijzen en een aardigheidje voor iedere lezer.


Lectuur:
U kunt bij ons terecht voor een groot assortiment aan boeken. De volgende categorieën willen wij graag onder uw aandacht brengen:

Volwassenen:
 • Cultuur en geschiedenis
 • Ethiek, Opvoeding, Medisch
 • Gedichten, Verhalen
 • Godsdienst
 • Hobby
 • Informatief, allerlei
 • Natuur en huisdieren
 • Romans
 • Techniek
 • Vorstenhuis
Jeugdboeken:
 • Peuter- en kleuterboeken
 • Prentenboeken
 • Kinderboeken (6 - 12 jaar)
 • Oudere jeugd

Onstaan:
De bibliotheek is ontstaan in de jaren '60 met een uitleenkast op de jeugdvereniging van de Hervormde Gemeente. De bibliotheek is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige bibliotheek met ruim 13.000 boeken.

Commissie:
Een commissie bestaande uit leden van alle 4 de plaatselijke kerkgenootschappen draagt zorg voor de aankoop, het onderhoud en de uitleenaktiviteiten. Deze kerkgenootschappen geven ook financiële steun, omdat er geen subsidie van de overheid wordt ontvangen. Verder is er van elk kerkgenootschap een kerkenraadslid als tussenpersoon. Met hen vergaderen we 1 keer per jaar.

Vrijwilligers:
Vele vrijwilligers helpen met de uitleen. Van hen is de bibliotheek erg afhankelijk. Nieuwe vrijwilligers zijn dus hartelijk welkom!


Hoe wordt ik lid?
U laat zich inschrijven als lid van onze bibliotheek. Dit kan bij een van de vrijwilligers in de bibliotheek. U ontvangt dan van ons een (gratis) pasje. Hierop staat de uitleendatum geregistreerd maar ook welke boeken er aan u uitgeleend zijn. De uitleentermijn is 14 dagen. 

Contributie: (per 14 dagen)                                                                                                                                                            
Voor de uitleen vragen wij een gering bedrag per boek.                

- Peuter-, kleuter- en kinderboeken      € 0,10 per boek
- Trilogieën en omnibussen € 0,40 per boek
- Overige   € 0,25 per boek

Na 14 dagen is er een boeteregeling van toepassing.