Начало

         ТОЗИ  уеб сайт е предназначен за ученици, учители и родители. Той е разработен да подпомага  обучението по предмета Човекът и природа, както и за всички, които желаят да получат повече информация по темите, които се изучават в V и VI клас по този предмет.

            ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
В ПОМОЩ НА ИЗУЧАВАНИЯ МАТЕРИАЛ В VI КЛАС:
            Животното
е организирано живо същество, притежаващо сетивност и способност за волеви движения и размножаване. Таксономично всички животни принадлежат на царство Анималия. Всички животни дишат. Има едноклетъчни организми, които притежават характерните признаци на животните. Всички животни са изградени от еукариотни клетки (клетки, в които генетичният материал е организиран във вътреклетъчни мембранно-ограничени структури, наречени ядра). В процеса на еволюция клетките се диференцират, образувайки различни тъкани (епителна, съединителна, мускулна, нервна), а те от своя страна формират съответно органи и системи. Образувание на извънклетъчния матрикс, посредством калцифицирането му, са спикулите, черупките и костите. Животинският свят се обозначава също като „фауна“. Най-много представители има животинският клас насекоми. Животните дишат, като приемат кислород от околната среда и отделят въглероден двуокис.
         Човешкото тяло е изградено от различни видове тъкани, които групирани по определен начин изграждат отделните органи, а те от своя страна в зависимост от функциите, които извършват се обединяват в различни системи от органи. Тъканите в човешкия организъм са:съединителна,епителна,нервна и мускулна. На външен вид човешкото тяло се състои от глава,врат,тулови (включващо) гръден кош,коремна и тазова (област),ръце и крака. Мъжете и жените се различават по външните си полови органи и по местата, където се струпва мазнина.

Видът на човешкото тяло варира в относително широки граници. Средната височина на възрастен мъж (в развитите страни) е около 170 – 180 cm, а на възрастна жена около 160 – 170 cm, като се наблюдават значителни регионални различия.Тези размери се определят на първо място от гените и на второ място от начина на живот - хранене, физическа активност и др. Обикновенно височината на човек е около 7,5 пъти тази на главата му. Средното тегло на възрастните хора е около 54-64 kg за жените и 76-83 kg за мъжете. Леонардо да Винчи е вярвал, че идеалните човешки пропорции са ръководени от хармонични пропорции, и че идеалният мъж трябва да се вмести идеално в кръг, както той го е нарисувал в известната си скица от 1492 г. "Витрувиански човек".


         Растенията (Plantae) са царство организми, включващо познати форми, като дървета, храсти, лиани, папрати, и мъхове, а според някои дефиниции и се смята, че съществуват 300-315 хиляди вида, от които основната част, 260-290 хиляди, са семенни растения. Характерно за тях е наличието на целулозни клетъчни стени и извличането на необходимата за жизнените им процеси енергия от слънчевата светлина чрез фотосинтеза. При този процес те използват хлорофил, разположен в хлоропласти, на който се дължи зеленият цвят на много техни части. Въпреки това някои растения са паразити и могат да не фотосинтезират или да не произвеждат значителни количества хлорофил. Също с някои изключения, растенията се характеризират с полово размножаване, модулен и неограничен растеж и редуване на  поколенията.Растенията са основна част от живота на Земята. Те са източник на основната част от свободния кислород и са основен елемент на повечето екосистеми, особено на сушата. Всички животни зависят от химичната енергия, натрупана във вид наорганични съединения, която растенията добиват от слънчевата светлина чрез фотосинтеза. Тази енергия животните усвояват чрез метаболизма си. Растителни продукти, като зърно, плодове и зеленчуци са основни елементи на диетата на хората и много видове растения се култивират от тях от хилядолетия. Растенията се използват от хората и с декоративна цел, а до неотдавна те са били източникът на повечето лекарства.Науката, изследваща растенията се нарича ботаника.