Cẩu bánh xích

Cẩu bánh xích Nhật
đã qua sử dụng và Zoomlion mới 100%

1. Hitachi Kh150-3
    
    Năm sản xuất: 1988
    
    Nước sản xuất; Nhật bản

   

   Sức nâng lớn nhất 50 tấn

   

   Thông số: Thông số cơ bản
2. IHI DCH650

   Sức nâng lớn nhất 65 tấn

  Nước sản xuất: Nhật bản

  Năm sản xuất 1992

  Thông số: Thông số cơ bản3.Sumitomo LS118

   

   Sức nâng 50 tấn

   Nước sản xuất Nhật bản

   Năm sản xuất 1990

   Thông số:Thông số cơ bản4. Hitachi Kh500-3

  Sức nâng lớn nhất 100 tấn

  Nước sản xuất Nhật bản

   Năm sản xuất: 1992

  Thông số: Thông số cơ bản


5. Sumitomo SC550-2

  Sức nâng lớn nhất 55 tấn

  Nước sản xuất Nhật bản

  Năm sản xuất 1992

  Thông số: Thông số cơ bản6. Sumitomo SC550-2

 Sức nâng lớn nhất: 55 tấn

 Nước sản xuất Nhật Bản

 Năm sản xuất 1997

 Thông số:Thông số cơ bản7.Hitachi CX550-2

  Sức nâng 55 tấn

  Năm sản xuất: 1994

  Nước sản xuất: Nhật bản

  Thông số:Thông số cơ bản8. Kobelco 5045

 Sức nâng lớn nhất: 45 tấn

 Năm sản xuất 1983

 Nước sản xuất: Nhật bản

 Thông số:Thông số cơ bản


9. Kobelco 7055-2

Sức nâng lớn nhất 55 tấn

Năm sản xuất 1994

Nước sản xuất Nhật bản

Thông số:Thông số cơ bản10. Hitachi KH150-3

 Sức nâng lớn nhất 40 tấn

 Năm sản xuất 1993

 Nước sản xuất Nhật bản

 Thông số Thông số cơ bản
11. 

Hitachi KH150-3

 Sức nâng lớn nhất 40 tấn

 Năm sản xuất 1993

 Nước sản xuất Nhật bản

 Thông số Thông số cơ bản


12. 

Hitachi KH125-3

 Sức nâng lớn nhất 30 tấn

 Năm sản xuất 1991

 Nước sản xuất Nhật bản

 Thông số Thông số cơ bản13. 

Kobelco 7055

 Sức nâng lớn nhất 50 tấn

 Năm sản xuất 1993

 Nước sản xuất Nhật bản

 Thông số Thông số cơ bản14.

Zoomlion QUY50

Sức nâng lớn nhất 50t

Chất lượng: mới 100%

Công nghệ Đức


15

Zoomlion QUY70

Sức nâng lớn nhất 70t

Chất lượng: mới 100%

Công nghệ Đức16

Zoomlion QUY80

Sức nâng lớn nhất 80t

Chất lượng: mới 100%

Công nghệ Đức
17.

Zoomlion QUY100

Sức nâng lớn nhất 100t

Chất lượng: mới 100%

Công nghệ Đức
18

Zoomlion QUY160

Sức nâng lớn nhất 160t

Chất lượng: mới 100%

Công nghệ Đức19

Zoomlion QUY200

Sức nâng lớn nhất 200t

Chất lượng: mới 100%

Công nghệ Đức
20

Zoomlion QUY260

Sức nâng lớn nhất 260t

Chất lượng: mới 100%

Công nghệ Đức21. Loại khác