ชพค.อศจ. ลพบุรี/cpk-R-lb

ข่าวเดิมที่กลับมาใหม่...ข่าวชาว ชพค.อศจ.ลบ.

ครูชอบ กลับมาทำหน้าที่ผู้แทนสมาชิก ชพค.อศจ.ลพบุรี อีกครั้ง
ปัจจุบันปัญหาที่ชพค.ประสบคือกลุ่มครูจ้างภาครัฐที่ออกจากการจ้าง ครูเอกชนที่ออกจากการเป็นครูเอกชน ส่วนหนึ่งไม่ชำระเงินกู้ตามพันธะที่จะต้องจ่ายรายเดือน
ข่าวล่าสุดสำหรับการกู้เงิน ชพค.
การกู้และการชำระเงินดังนี่
ลูกจ้างชั่วคราว กู้ได้สูงสุดไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
พนักงานราชการ กู้ได้สูงสุดไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ลูกจ้างประจำ กู้ได้สูงสุดไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
ข้าราชการ กู้ได้สูงสุดตามเกณฑ์อายุ
ติดต่อรับข้อมูลได้ที่สำนักงาน สกสค.ลพบุรี
ประชุมผู้แทนสมาชิก ชพค.16 มี.ค.56 ที่ชะอำ เพชรบุรี
ครูชอบ  สมบุญเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
...............................................................................

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

ขอให้ทุกคนสุขภาพดี 
       ร่างกายแข็งแรง 
               ประสบความสุข 
                       ความเจริญ 
                               สมปารถนา 
                                       ทุกลมหายใจ

                            ว่าที่ร้อยตรีชอบ  สมบุญเพ็ญ
                            ครูชำนาญการพิเศษ
                            วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
.........................................................................
 
ว่าที่ร้อยตรีชอบ  สมบุญเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
อดีตผู้แทนสมาชิก ชพค. อศจ.ลพบุรี 2553-30 เม.ย.2555
 
หมดวาระ 30 เม.ย.2555 แล้วครับ
แต่ถ้ารู้ข่าวที่เป็นประโยชน์
จะนำมาบอกชาวอาชีวะครับ

        
ข่าวด่วนพิเศษ...เอกสารแนบ  27 พ.ค. 54
 
จำนวน 6 ไฟล์(ชพค.60ปี)
 
...............................................................
 
มีข่าวด่วน...เอกสารแนบ  9 ก.พ. 54
 
.................................................................................................................................................................
 
ช.พ.ค.   ย่อมาจาก  คำว่า ช่วยเพื่อนครู 
 
ปัจจุบันชื่อเต็มว่า "การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา"
 
 
สมาชิก ชพค. คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ...กรณี เสียชีวิต ทุกวิธี ...คู่สมรส/ทายาท รับเงิน
 
 
แถมฟรี...สมาชิก ชพส. คือ คู่สมรส(มีทะเบียนสมรส)ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ...กรณี เสียชีวิต ทุกวิธี
 
...ครูและบุคลากรทางการศึกษา/ทายาท รับเงิน 
 
สะกิด..คิดให้ยาวๆ....เงินทองเป็นของบาดใจ
 
...กรณียื่นกู้เงินและมีการระบุชื่อทายาท/ผู้รับประโยชน์ ตามเอกสารและสัญญาเงินกู้ ..ผู้รับเงินเป็นไปตามสัญญาเงินกู้และเอกสารประกอบ
 
สมาชิกโปรดระวัง.....กรณีผู้กู้ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี ที่ทำสัญญากู้เงิน..กรมธรรม์ ประกันเงินกู้....ไม่คุ้มครอง...ครับผม
 
.................................................................................................................................................................
 
กู้เงินสมาชิก ชพค. ในความรับผิดชอบของ สกสค.
 
เป็นเงินกู้ที่เพื่อนสมาชิกค้ำประกันเดือดร้อนน้อยที่สุด
.................................................................
 
คิดได้ยังงัย.......ใครคิด
.................................................................
 
ครูต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่ม ล้วนแต่มีผล
 
ประโยชน์..ได้ผลประโยชน์..โดยลืมคำว่าจิตอาสา..จิตบริการ
 
จึงมีคำถาม(ที่ตอบได้ยาก)ว่า..ทำไมครูเกาะกินครู..ครูยังเกาะกินครู
 
แล้วกลุ่มผลประโยชน์อื่นจะไม่เกาะกินครูเชียวหรือ
 
 
 
ไม่เห็นด้วยที่สมาชิกชพค.กู้โครงการ ๑-๖ เสียดอกเบี้ยแพงให้ธนาคารที่ร่วมโครงการ..
 
สกสค.ส่วนกลางบริหารจัดการต่อรองขอคืนดอกเบี้ยจากธนาคาร มาทำประโยช์อื่น
 
เอาไปทำสิ่งอื่นแบบมัดมือชก..(ผู้กู้ส่วนใหญ่ขัดสนจึงกู้ส่วนน้อยที่ไม่ขัดสนแต่กู้...)
 
เพราะหวังผลกำไรเช่นเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู..ที่คณะกรรมการได้รับผลประโยชน์
 
มากมายไม่คำนึงถึงสมาชิกเท่าที่ควร..จึงได้คำตอบว่าทำไมจึงอยากเป็นประธานบ้าง
 
กรรมการบ้างจนวุ่นวายทุกครั้งที่มีเลือกตั้ง..
 
การทำธุรกรรมการเงิน ชพค.ต้องคำนึงถึงสมาชิกเป็นสำคัญ(ที่สุด)..
 
(ทำนองเดียวกับครูต้องจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ)
 
สำหรับ % ที่ต้องใช้เพื่อการบริหารจัดการในแต่ละ
 
โครงการถือว่ายอมรับได้...แต่ทุกคนมีเงินเดือนอยู่แล้วทำงานในหน้าที่ให้คุ้มเงินเดือนก่อน
 
ข้าราชการอื่นทำงานในหน้าที่หลายหน่วยงานในประเทศนี้ได้ % ทำไมครูไม่มี %
 
 
สกสค.เป็นหน่วยงานของรัฐ  หาที่ดิน สร้างอาคารต่างๆ ต้องใช้เงินรัฐ (โดยศธ.)
 
 
 
อนิจจัง    ทุกขัง    อนัตตา
 
 
ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช่วยครู(สมาชิกชพค.ที่กู้)แท้จริง...
 
ถ้าขูดเลือดปู(สมาชิกชพค.ที่กู้) ผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีทุกข์ตลอดชีวิต
 
ไม่ว่าจะใช้อุบายใดเพื่อนำผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นไปทำสิ่งอื่นท่านคิดผิดสุดสุด
 
ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ..บาปกรรมติดจรวด..หูทิพย์ตาทิพย์..ปิดไม่มิด
..................................................................
 
 
 
 
ครูชอบ ครูที่มองเห็นคุณธรรมครู........ปกป้องศักดิ์ศรีครู...ในฐานะผู้แทนสมาชิก
 
ชพค. อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ต้องขอบคุณต้นคิดและผู้กล้าที่มีความโดดเด่นใน
 
การบริหารจัดการเพื่อครู
................................
 
ครูชอบมีความรู้สึกที่ดีต่อโครงการ ๑ - ๖  จึงผุดความคิดสอดลับทันที.......
 
ใน...Concept  ที่ว่า
 
 
ใช้ก่อนตาย  สุขสบายก่อนวายชน
 
 
ใช้ก่อนตาย  สุขสบายเมื่อปลายทาง
 
 
ใช้ก่อนตาย สุขสบายเสริมลายเฒ่า
 
 
ปกติรับหน้าที่พิธีกร+มกทายก งานศพทั้งที่ศาลาและพิธีหน้าเมรุ....เข้าใจในสัจธรรม
 
 
รำพรรณ
 
สังคมไทยปัจจุบันและอนาคตเป็นสังคมแห่งครอบครัวเล็ก..ลูกไม่เลี้ยงดูปรนนิบัติพ่อแม่..แม้พ่อแม่จะเคยเป็นครูก็ไม่เว้น..ท่านควรจะได้บริโภคความสุขที่พอเพียง..พอดีแห่งศักดิ์ศรีครู..ได้ใช้เงินที่เกิดมาแต่ชีวิตของตนในบั้นปลายของชีวิต...มิฉะนั้นชีวิตครูเกษียณอายุ..จะไร้ศักดิ์ศรีในสังคมอนาคต...เพื่อนครูต้องช่วยกันดูแลอย่างมีระบบและเป็นเครือข่ายเหนียวดุจใยแมงมุม..ทุกวันนี้ครูก็ถูกเหยียบย่ำสารพัดและโดยเฉพาะวิภาควิจารณ์โดยรวม...อย่างมันในอารมณ์..นักวิจารณ์ทั้งหลายครูรับและฟังได้อยู่แล้ว...ท่านเติบโตทางปัญญา..มีวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต  มิใช่มาจากครูหรือ..แม้กระทั่งได้แนวคิดมาในรูป "ครูพักลักจำ" ..
  
หรือจะเปลี่ยนครูแปดแสนกว่าคน...หรือจะทดแทนครูด้วยครูเลือดใหม่..ถ่ายเลือดครู..แน่ใจหรือว่าครูเลือดใหม่จะไม่ถูกกลืนพอดีกัน..ธรรมเนียมประเพณีลบทิ่งได้ง่ายๆ อย่างนั้นหรือ..เรื่องของการศึกษามิใช่เรื่องพลิกฝ่ามือ.. มล.ปิ่น  มาลากุล ท่านเป็นผู้เข้าใจการศึกษาอย่างลึกซึ้ง..ว่า        " ...กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด ...การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น...แต่ออกดอกคราวใด งานเด่น ...งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม "
 
..........................................................................................
 
 
 
ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
26 พ.ค. 2554 16:42
ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
26 พ.ค. 2554 16:42
ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
26 พ.ค. 2554 16:43
ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
26 พ.ค. 2554 16:43
ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
26 พ.ค. 2554 16:43
ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
26 พ.ค. 2554 16:42
ĉ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
9 ก.พ. 2554 06:23
ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
9 ก.พ. 2554 06:24
ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
9 ก.พ. 2554 06:24
Comments