กิจกรรม/ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • การประชุมและเวทีแสดงศักยภาพของผู้เรียน WCSS การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสพฐ.จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือณ โรงเรียนกัลยาณว ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2557 16:19 โดย Chanwit Choomsri
 • การจัดการเรียนการสอนรายวิชา : IS "Independent Study"หมายถึง การที่ผู้เรียนทำการศึกษาค้นคว้า เพื่อหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่พบว่าเป็นปัญหาหรือข้อสงสัย โดยนำปัญหานั้นไปทำการทดลอง ศึกษาค้นคว ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2557 16:18 โดย Chanwit Choomsri
 • TQA [Thailand Quality Award] กรอบความคิดของเกณฑ์                   เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ          ข้อกำหนดต่าง ๆ ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติแบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกัน ค ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2557 16:19 โดย Chanwit Choomsri
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Downloads For "IS"

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า Downloads For "IS"


>>Downloads For M.3 [ใบงาน/ใบความรู้]

 • หน่วยที่ 3 (ทั้งหมด).pdf   5257กิโลไบต์ - 19 ก.พ. 2557 21:41 โดย Chanwit Choomsri (เวอร์ชัน 1)
  ‎^O^ ให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้++แล้วสรุปลงในสมุด...ส่งในชั่วโมงพร้อมสอบวัดผลปลายภาคเรียนครับ...‎
 • หน่วย 3 เรื่องที่ 1.pdf   1358กิโลไบต์ - 18 ก.พ. 2557 06:31 โดย Chanwit Choomsri (เวอร์ชัน 1)
  ‎^O^ สรุปเนื้อหาลงในสมุด+++พร้อมตรวจให้คะแนน....เนื้อหานี้มีในแบบทดสอบปลายเรียนด้วย....ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านด้วยนะครับ...‎
 • O-NET_M123.zip   5873กิโลไบต์ - 3 ม.ค. 2557 06:01 โดย Chanwit Choomsri (เวอร์ชัน 1)
 • หน่วยที่ 2 เรื่องที่ 1 ดนตรีไทยตามยุคสมัย.pdf   375กิโลไบต์ - 17 ธ.ค. 2556 23:17 โดย Chanwit Choomsri (เวอร์ชัน 1)
  ‎^O^ ให้นักเรียนอ่านใบความรู้และสรุปใจความสำคัญลงในสมุด...พร้อมฟังอธิบายเพิ่มเติมในชั่วโมง+++(พร้อมตรวจสมุด) [ปรับใหม่]‎
 • ข้อสอบศิลปะ o-net 2553.pdf   625กิโลไบต์ - 3 ม.ค. 2557 18:34 โดย Chanwit Choomsri (เวอร์ชัน 1)
  ‎^O^ ให้นักเรียนศึกษาจากข้อสอบ O-Net ในปีที่ผ่านมา...เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2556 นี้...ขอให้นักเรียนประสบผลสำเร็จทุกๆ คน..‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า >>>Download for M.3

>>Downloads For M.2 ‎‎‎‎‎[ใบงาน/ใบความรู้]‎‎‎‎‎

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า >>>Download for M.2