สถิติผู้เข้าชม

  ลิงค์ทั่วไป

  สัญลักษณ์อาเซียน

  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  (Association of Southeast Asian Nations)

  คำขวัญ

  "One Vision, One Identity, One Community"
  (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)


  สัญลักษณ์อาเซียน
  “ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้”
  หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

  asean

  สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
  สีแดง
  หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
  สีขาว
  หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
  สีเหลือง
  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

  สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)  ตั้งอยู่ที่่ กรุ่งจากาตาร์

  เลขาธิการ : ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2551)

  ปฏิญญากรุงเทพ     8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

  กฎบัตรอาเซียน     16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

  ภาษาราชการ      ภาษาอังกฤษ

  Comments