Dirigenten • Conductor

Dag Jansson
 
Jeg overtok som dirigent for Vox Humana i 2006. Mitt prosjekt har vært å ta utgangspunkt i den entusiasmen og musikaliteten som lå i ensemblet og videreutvikle klangen, homogeniteten og det musikalske uttrykket. Korets styrke er repertoarbredden og dets evne til å vandre ubesværet mellom musikkstiler og sjangere. Vi går inn i Bachs eller Arvo Pärts musikk og Abba eller Queen med den samme grunnholdning; vi finner lek i alvoret og alvor i leken. A cappella-koret er en unik men krevende ensembletype. Jeg ønsker at Vox Humana skal hente fram det nære og intime ved den menneskelige stemme og vise publikum musikalsk kommunikasjon på sitt beste. Vi ønsker å ha en størrelse på koret som er stor nok til å gi en god korklang men lite nok til at hver enkelt kjenner stort ansvar for helheten.

Jeg er doktorgradsstipendiat ved Norges Musikkhøgskole hvor jeg forsker på dirigentrollen slik den oppleves av den som blir ledet - altså korsangeren. Her arbeider jeg videre med temaet fra mitt mastergradsarbeid i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, som hadde tittelen "Musikalsk lederskap - dirigentrollen mellom magi og metode". Som en del av masterstudiet ved UiO ingikk Ensembleledelse  ved Norges Musikkhøgskole, med Per Sigmund Torp og Tone Bianca Dahl.

Foruten Vox Humana dirigerer jeg også Indre Østfold Kammerkor og mannskoret Liedertafel. I tillegg leder jeg Østfold-fililalen av Alle-kan-synge, et opplegg for å gjøre ikke-sangere til sangere - uansett startpunkt. Alle-kan-synge har lært meg mye om vårt sårbare forhold til egen stemme, hvilket potensiale stemmen har og hvordan vi kan hente det ut - også for erfarne sangere. 
 
Jeg har en tidligere karriere som næringslivsleder, sist som globalt ansvarlig for Capgeminis rådgivning mot telekom- og mediesektoren. Å bygge et bra lag av høykompetente konsulenter har mange fellestrekk med å utvikle et musikalsk ensemble. I begge tilfeller gjelder det å rekruttere slik at det styrker laget, samtidig som vi utvikler alles kompetanse. Ikke minst handler det om å lykkes sammen. Siden jeg har en Master of Business Administration fra INSEAD i Frankrike forsøker jeg å kombinere organisasjons- og lederskapskompetanse med de behovene og mulighetene som finnes i et musiserende ensemble. Dette har blant annet gitt støtet til å bruke koret og sang til å bevisstgjøre næringslivsledere om virkningen av eget lederskap.


Relaterte nettsteder: