ภารกิจ ชปส.ฯ กก.8 บก.กฝ.ฯ

ภารกิจแรกในปี งบประมาณ ๕๕
              ใน ๑๗ - ๑๘ ต.ค. ๕๔ ด.ต.วิชัย บุญล้ำ พร้อม ด.ต.สมศักดิ์ ชูแนม และ ด.ต.สุพจน์ จันทร์หวาน ร่วมกับ ชปส.๒ฯ และ ชปส.ตชด.ปัตตานี,นราธิวาส เดินทางไปให้คำแนะนำ การใช้ อาวุธ ปลส.เอ็ม ๔ และสำรวจข้อมูลฐานปฏิบัติการทั้งแนะนำการ รปภ.ฐานปฏิบัติการ แก่กำลังพล มว.ฉก.ตชด.ในพื้นที่ จว.ปัตตานี,จว.นราธิวาส รวม ๙  มว. 
รปภ.ผบช.ตชด.,ผบก.กฝ.ฯเยี่ยม ตชด.ณ รพ.ศูนย์ยะลา
              ใน 081400 สค.54 ด.ต.วิชัย บุญล้ำ พร้อมพวก 4 นาย ร่วมกับ ชป.เดลต้า กก.ตชด.44 ลาดตระเวนเส้นทาง บุดี - เมืองยะลา รปภ.คณะของ ผบช.ตชด.,ผบก.กฝ.ฯ และ ผบ.ชค.ตชด.เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตชด.ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด ณ รพ.ศูนย์ยะลา จนเสร็จภารกิจกิจ
**************************************************************************************************************************
 ร่วมตรวจสอบเหตุระเบิด ชปส.ชค.ตชด.ยะลา
              ใน 080630 ส.ค.54 ด.ต.วิชัย บุญล้ำ พร้อมพวก 4 นาย ร่วมตรวจสอบเหตุระเบิด ชป.ชปส.ชค.ตชด.ยะลา ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ หลัง ศชต.เขตเมืองยะลา มี ตชด.ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย และบาดเจ็บเล็กน้อย 2 นาย คือ 1.ด.ต.สมวงศ์ นิระโส ผบ.หมู่ กก.5 บก.กฝ.ฯ 2.ด.ต.นิพัฒน์พร โกสุมา ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 3.ด.ต.พิษณุ ขุนแก้ว ผบ.หมู่ กก.ตชด.31 4.ด.ต. ถิรภาพ อิ่นมีกุล ผบ.หมู่ กก.ตชด.32

***********************************************************************************************************************************
ต้อนรับ และ รปภ.ผก.8 บก.กฝ.ฯตรวจเยี่ยม พท.จชต.
             ใน 25,26 ส.ค.54 พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ เจริญธรรม ผกก.8 บก.กฝ.ฯ พร้อม ร.ต.ท.สุนทรฯ และ ด.ต.เพิ่มพูนฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชปส.ชค.ตชด.(กก.8ฯ) ให้โอวาทแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ใน จชต.พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ  พบ ด.ต.วิชัย บุญล้ำ พร้อมพวก รับการตรวจเยี่ยม และ บรรยาสรุป ผลการปฏิบัติงานของ ชปส.ฯ ตั้งแต่ ปี 50 - 54 นำเสนอปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ต่อ ผกก.ฯรับทราบ พร้อมกันนั้น ผกก.ฯได้ให้เกียรติ รับประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นกันเอง นำความยินดีมาให้ ชปส.ฯ และ ขตร.กก.ตชด.44 เป็นอย่างมาก จากนั้น ผกก.ฯ พร้อมคณะ และ ชปส.ชค.ตชด.ได้เดินทางไปสำรวจเส้นทาง พื้นที่ อ.บันนังสตา,อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา และเดินทางกลับ
ร่วมเก็บภาพกับ ชปส.ชค.ตชด.
พบ พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขี รอง ผบก.ตชด.ภาค 4/รอง ผบ.ชค.ตชด.
                                                                                                                                  มอบสิ่งของบำรุงขวัญ จนท.ชปส.ชค.ตชด.
ฟังบรรยายสรุปฯ จาก ด.ต.วิชัย บุญล้ำ
เดินทางต่อไปสำรวจพื้นที่ จชต.
เก็บภาพร่วมกับ หน.บก.ชค.ตชด.
สำรวจเส้นทาง พื้นที่ อ.บันนังสตา,อ.ธารโต,อ.เบตง จ.ยะลา
.
พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ เจริญธรรม ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
**********************************************************************************************************************************
ปฏิบัติงานมวลชน ร่วมเปิดปอซอ กับ ปช.มุสลิม
                             ใน ๒๐,๒๗ ส.ค.๕๔ ด.ต.วิชัย บุญล้ำ พร้อม ด.ต.ประพันธ์ อนงค์ ร่วมกิจกรรมเปิดปอซอ กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่ มัสยิดยาแมะ และ มัสยิดดารุสลาม บ้านตะโล๊ะกาโป,บ้านบันนังลูวา ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา
 
 


ภารกิจครูฝึกเคลื่อนที่

 

เตรียมรับเสด็จฯรร.ตชด.สังวาลวิทย์4

 

ฝึก,ปฏิบัติจริงในสนาม

 

ผกก.8ฯตรวจเยี่ยม ศชต.

ชปส.ชค.ตชด./กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

เรื่อง    รายงานผลการปฏิบัติของ ชปส.ชค.ตชด.แต่  ๑๖  -  ๒๕ ก..  ๒๕๕

เรียน   ผบ.ชค.ตชด.

           ๑.  การปฏิบัติ

                            อ้างถึง  ค.บช.ที่ ๒๖๓/๒๕๕๐ ลง ๒๔  ต.ค. ๕๐  และ ค.บช.ตชด.ที่ ๒๔๙/๕๓ ลง ๑ ต..๕๓             เรื่อง ปรับปรุง ชค.ตชด. โดยให้จัด  เจ้าหน้าที่ครูฝึก  จาก กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. (ชป.๑)       และ       จาก กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. (ชป.๒)      รวม   ๑๒ นาย    ทำหน้าที่ ชปส.ชค.ตชด.เพื่อปฏิบัติหน้าที่  สนับสนุนการปฏิบัติ  และ      แนะนำการฝึก การยุทธวิธี ให้กับ    มว.ฉก.ตชด. ที่สนับสนุนภารกิจ    ให้กับ  ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)   อีกทั้งปฏิบัติตามคำสั่งของ ผบ.ชค.ตชด. นั้น  

                         ชปส.ชค.ตชด. ขอรายงานผลผลการปฏิบัติ แต่  ๑๖   ๒๕  ก.ย. ๒๕๕๔ มายังท่าน ดังนี้

           ๒. วัน  เวลา  ที่ปฏิบัติ     แต่   ๑๖  -   ๒๕    ส.ค.   ๒๕๕๔

            ๓.  ผู้ร่วมปฏิบัติ  ( ชปส๑.ชค.ตชด. )

                  ๓.๑ ชุดปฏิบัติการที่  ( กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.)

                          ๓.๑.๑ ด.ต. วิชัย   บุญล้ำ             หน.ชป.

                          ๓.๑.๒ ด.ต.ประพันธ์  อนงค์      ประจำชุด

                          ๓.๑.๓ ด.ต.สุพจน์  จันทร์หวาน  ประจำชุด

                          ๓.๑.๔ ด.ต.สุภชัจจ์  ศรีเทพ         ประจำชุด

                          ๓.๑.๕ ด.ต.วิเชียร  จันทรัตน์         ประจำชุด

                       

                           ๓.๑.๖ ด.ต.มงคล   ภารา                 ประจำชุด

 

          ๔. ผลการปฏิบัติ

               ๔.๑  ใน  ๑๖ ก...๕๔ ด.ต.วิชัย บุญล้ำ พร้อม ด..สุพจน์ จันทร์หวาน ลว.เส้นทาง รปภ.หน.บก.ชค.ตชด. ไปร่วมพิธีรดน้ำศพทหาร จากเหตุระเบิดที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ที่วัดสุวรรณากร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี้ และ ตรวจเยี่ยม ร้อย ฉก.ตชด.๔๔๓  ที่ ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา

              ๔.๒ ใน  ๑๗๑๔๐๐ ก.ย. ๕๔ ด.ต.วิชัย บุญล้ำ  พร้อม ร...ชาญณรงค์ อำนวยสิทธิ์  ลว.เส้นทาง รปภ.รอง ผบ.ชค.ตชด./รอง ผอ.กอ.ปถ.๙๑๐ ตชด.  ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการปฏิบัติ แก่  มว.ฉก.ตชด.๒๔๐๑ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

              - ใน ๑๗๑๖๐๐ – ๑๗๑๘๐๐ ก.๕๔ ด..วิชัย บุญล้ำ พร้อม ร...ชาญณรงค์ อำนวยสิทธิ์ หน.ชปส.ชค.ตชด. ลว.เส้นทาง รปภ.รอง ผบ.ชค.ตชด./รอง ผอ.กอ.ปถ.๙๑๐ ตชดประชุมชี้แจงกำลังพล กอ.ปถ.๙๑๐ ตชด.ในการปฏิบัติภารกิจ  ถปภ.สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ ๑๙  ๒๑ ก.๒๕๕๔

               ๔.๓ ใน ๑๘๑๐๐๐ – ๑๘๑๒๐๐  ก.ย. ๕๔  ..วิชัย บุญล้ำ พร้อม ร...ชาญณรงค์ อำนวยสิทธิ์ หน.ชปส.ชค.ตชด.ลว.เส้นทาง รปภ.รอง ผบ.ชค.ตชด. ร่วมประชุมเพื่อแถลงการณ์ ถปภ.ณ กอร.ถปภ.ทักษิณ ในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

                       - ใน ๑๘๑๓๓๐ ๑๘๑๖๐๐ ก.. ๕๔ ด..วิชัย บุญล้ำ พร้อม ร...ชาญณรงค์ อำนวยสิทธิ์ หน.ชปส.ชค.ตชด. ลว.เส้นทาง รปภ.ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผอ.กอ.ปถ.๙๑๐ ตชด.,รอง ผบ.ชค.ตชด./รอง ผอ.กอ.ปถ.๙๑๐ ตชด.ร่วมประชุมเพื่อแถลงแผนการณ์ ถปภ.ณ กอ.ปถ.๙๑๐ ในเขตพระตำหนักทักษิณฯ

               ๔.๔ ใน ๑๙๐๙๐๐ – ๑๙๑๐๐๐  ก.ย. ๕๔  ..วิชัย บุญล้ำ พร้อม ร...ชาญณรงค์ อำนวยสิทธิ์ หน.ชปส.ชค.ตชด.ลว.เส้นทาง รปภ.รอง ผบ.ชค.ตชด./รอง ผอ.กอ.ปถ.๙๑๐ ตชด. ร่วมประชุมเพื่อทราบการปฏิบัติภารกิจ ถปภ.ณ กอร.ถปภ.๙๑๐ ทักษิณ

                        - ใน ๑๙๑๑๐๐ ๑๙๑๒๐๐ ก.. ๕๔ ด..วิชัย บุญล้ำ พร้อม ร...ชาญณรงค์ อำนวยสิทธิ์ หน.ชปส.ชค.ตชด. ลว.เส้นทาง รปภ.รอง ผบ.ชค.ตชด./รอง ผอ.กอ.ปถ.๙๑๐ ตชด.ร่วมประชุมเพื่อรับทราบภารกิจ ถปภ.ณ กอ.ปถ.๙๑๐ ในเขตพระตำหนักทักษิณฯ

                      -  ใน ๑๙๑๓๐๐ ๑๙๑๕๐๐ ก.. ๕๔ ด..วิชัย บุญล้ำ พร้อม ร...ชาญณรงค์ อำนวยสิทธิ์ หน.ชปส.ชค.ตชด. ลว.เส้นทาง รปภ.รอง ผบ.ชค.ตชด./รอง ผอ.กอ.ปถ.๙๑๐ ตชด. ตรวจพื้นที่การวางกำลัง กอร.ถปภ.ประจำพื้นที่ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และการวางกำลัง ถปภ.ณ โรงเรียนบ้านโคกสยา อ.เมือง จว.นราธิวาส

                ๔.๕ ใน ๒๐๐๙๐๐ – ๒๐๑๐๐๐  ก.ย. ๕๔  ..วิชัย บุญล้ำ พร้อม ร...ชาญณรงค์ อำนวยสิทธิ์ หน.ชปส.ชค.ตชด.ลว.เส้นทาง รปภ.รอง ผบ.ชค.ตชด./รอง ผอ.กอ.ปถ.๙๑๐ ตชด. ร่วมประชุมเพื่อทราบการปฏิบัติภารกิจ ถปภ.ณ กอร.ถปภ.๙๑๐ ทักษิณ

                        - ใน ๒๐๑๑๐๐ ๒๐๑๒๐๐ ก.. ๕๔ ด..วิชัย บุญล้ำ พร้อม ร...ชาญณรงค์ อำนวยสิทธิ์ หน.ชปส.ชค.ตชด. ลว.เส้นทาง รปภ.รอง ผบ.ชค.ตชด./รอง ผอ.กอ.ปถ.๙๑๐ ตชด.ร่วมประชุมเพื่อรับทราบภารกิจ ถปภ.ณ กอ.ปถ.๙๑๐ ในเขตพระตำหนักทักษิณฯ

                  ๔.๖ ใน ๒๑๐๙๐๐ – ๒๑๑๐๐๐  ก.ย. ๕๔  ..วิชัย บุญล้ำ พร้อม ร...ชาญณรงค์ อำนวยสิทธิ์ หน.ชปส.ชค.ตชด.ลว.เส้นทาง รปภ.รอง ผบ.ชค.ตชด./รอง ผอ.กอ.ปถ.๙๑๐ ตชด. ร่วมประชุมเพื่อทราบการปฏิบัติภารกิจ ถปภ.ณ กอร.ถปภ

 

   

                          - ใน ๒๑๑๑๐๐ ๒๑๑๒๐๐ ก.. ๕๔ ด..วิชัย บุญล้ำ พร้อม ร...ชาญณรงค์ อำนวยสิทธิ์ หน.ชปส.ชค.ตชด. ลว.เส้นทาง รปภ.รอง ผบ.ชค.ตชด./รอง ผอ.กอ.ปถ.๙๑๐ ตชด.ร่วมประชุมเพื่อรับทราบภารกิจ ถปภ.ณ กอ.ปถ.๙๑๐ ในเขตพระตำหนักทักษิณฯ

                 

            - ใน ๒๑๑๒๐๐ ๒๑๑๘๐๐ ก.. ๕๔ ด..วิชัย บุญล้ำ พร้อม ร...ชาญณรงค์ อำนวยสิทธิ์ หน.ชปส.ชค.ตชด. ลว.เส้นทาง รปภ.รอง ผบ.ชค.ตชด./รอง ผอ.กอ.ปถ.๙๑๐ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการปฏิบัติ แก่ มว.ฉก.ตชด.๒๓๐๑ อ.สุไหโก-ลก,มว.ฉก.ตชด.๒๒๐๑ อ.เมือง จว.นราธิวาส

                ๔.๗ ใน  ๒๓ ก.. ๕๔  ด.ต.วิชัย บุญล้ำ พร้อม ด.ต.ประพันธ์ อนงค์ ,ด..สุพจน์ จันทร์หวาน ลว.เส้นทาง นำสิ่งของบริจาค จาก ผบ.ชค.ตชด.ในโครงการห่มบุญอุ่นรัก ไปมอบให้เจ้าอาวาสวัดถ้ำคูหาภิมุขยะลา,จนท.พยาบาลศูนย์แม่และเด็กยะลา,ครูโรงเรียนสลากกินแบ่งรัฐบาลฯยะลา  พื้นที่ จว.ยะลา

                          - ใน  ๒๓ ก.. ๕๔  ด.ต.วิชัย บุญล้ำ พร้อม ด.ต.ประพันธ์ อนงค์ ,ด..สุพจน์ จันทร์หวาน ลว.เส้นทาง ร่วมโครงการน้ำชายามเช้า ในพื้นที่ อ.เมือง ยะลา

                  ๔.๘ ใน ๒๔ ก.ย. ๕๔  ด.ต.วิชัย บุญล้ำ พร้อมพวก  พร้อม ด..สุพจน์ จันทร์หวาน ลว.เส้นทาง รปภ.ผช.ผบ.ชค.ตชด.ร่วมประชุมที่ ศชต.เมืองยะลา

                                                 เพื่อโปรดทราบ  

                                

                                                                                                                 ด.ต. วิชัย  บุญล้ำ

                                                                                                                    (  วิชัย   บุญล้ำ  )

                                                                                                             ผบ.หมู่ กก.๘ บก.กฝ.ฯ/ชปส.ชค.ตชด.

                                                                                                                                   /กย./๕๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ภารกิจ ครูฝึก กก.8 บก.กฝ.ฯใน ชค.ตชด.

โพสต์14 ต.ค. 2552 23:16โดยชุดควบคุม ตำรวจตระเวนชายแดน   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2557 00:50 ]


ผลการปฏิบัติของ ชปส.๑ ชค.ตชด. 

                        สรุปรายงานการปฏิบัติการบริจาคสิ่งของบริจาค ของ ชปส.ชค.ตชด.

1. การปฏิบัติ

         อ้างถึง ตามสั่งการด้วยวาจาของ พ.ต.อ.สมเกียรติ เนื้อทอง รอง ผบก.ตชด.ภาค 4 ขณะทำหน้าที่ รอง ผบ.ชค.ตชด.เมื่อ  4  พ.ย. 53 เรื่องให้ ชปส.ชค.ตชด.โดย ด.ต.วิชัย บุญล้ำ จนท.ชปส.ชค.ตชด.ให้ดำเนินการงานเกี่ยวกับการรับ การบริจาคสิ่งของจาค ชมรมต่างๆที่มีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของให้กับ ประชาชน หรือหน่วยราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

         1.1 อ้างถึง การปฏิบัติของ ชปส.ชค.ตชด.โดย ด.ต.วิชัยฯ ได้ใช้เวลาว่างส่วนตัวติดต่อกับประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ จนท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้การติดต่อสื่อสารทาง เว็บไซต์ต่างๆ และทางเมล์ส่วนตัว hotmail.com ,gmail.com, hi5.com และFacebook.com จนได้รับการตอบรับ และการแจ้งความประสงค์จากประชาชน หน่วยงาน และชมรมต่างๆ ที่จะบริจาคสิ่งของ ผ่าน ชค.ตชด. เพื่อพิจารณามอบให้ประชาชน และหน่วยราชการในพื้นที่  ตามความประสงค์ดังกล่าว

         อนึ่งการดำเนินรับของบริจาค และแจกจ่ายสิ่งของบริจาค ชปส.ชค.ตชด. ได้ร่วมกับ จนท.ชค.ตชด.และ ชค.ตชด.จว. ได้ดำเนินการติดต่อกันมา โดยผ่านความเห็นชอบจาก ผบ.ชค.ตชด. ตั้งแต่ ปี 2551,2552 และ 2553 เป็นต้นมา จากนั้น ชปส.ชค.ตชด.ได้นำไปมอบสิ่งของ ผ่าน มว.ฉก.ตชด. ตามแต่โอกาส

         1.2 ส่วนงานที่บริจาค

               1.2.2 ชมรมแบ่งบันน้ำใจ โดย คุณ กัลยารัตน์ รัตนะจิตร จาก หน่วยงาน สว.ทช. กทม.

             1.2.3 ชมรมใจสู่ใจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้      โดย คุณสโรชา          ทองสุวรรณ (ประเทศญี่ปุ่น)

                1.2.4 คุณ ฐิติยา เนียมเตียง และ เพื่อนๆ จาก จ.นนทบุรี

         1.3 สิ่งของที่ได้รับบริจาค ( ไม่ขอรับเป็นจำนวนเงิน )

                1.3.1 เวชภัณฑ์ ต่างๆ (ได้แจกจ่าย มว.ฉก.ตชด.3101 และประชาชนในพื้นที่ ไปแล้ว)

                1.3.2 เครื่องกีฬา,เครื่องเขียนแบบเรียน ( มอบให้ รร.ตชด.,รร.บ้านหน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา )

              1.3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ pc จำนวน 1 ชุด ( มอบให้ รร.ธารน้ำผึ้ง จ.ยะลา )

              1.3.4 เครื่องไมโครเว๊ป จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องเขียนแบบเรียน,เครื่องกีฬา ,เวชภัณฑ์ และเสื้อผ้า     ( คงเก็บไว้ที่ ชปส.ชค.ตชด.เพื่อรอแจกจ่ายต่อไป )

         1.4 การแจกจ่ายในปี 2551

     1.5 การแจกจ่ายปี 2552

     1.6 การแจกจ่ายในปี 2553

2. ผลการปฏิบัติ

         จากการปฏิบัติดังกล่าว เป็นผลทำให้ ชปส.ชค.ตชด. และ หน่วยงาน ของ ชค.ตชด.เป็นที่รู้จัก เกิดการยอมรับจากประชาชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ประชาชนทั้งในส่วนที่มอบสิ่งของบริจาค และประชาชนในส่วนที่ได้รับของบริจาค เกิดความเข้าใจและเห็นใจในการปฏิบัติงานของ หน่วยราชการ และ มว.ฉก.ตชด. ,ชค.ตชด.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะ โรงเรียนในพื้นที่ ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงในการแจกจ่ายสิ่งของบริจาค จากภาคเอกชน ที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี เพาะมีความมั่นใจในหน่วยงานของ ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน ดังที่ปรากฏเป็นผลงาน และผลการปฏิบัติต่างๆท่แล้วมา

         กระผม ด.ต.วิชัย  บุญล้ำ ผบ.หมู่ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด./จนท.ชปส.ชค.ตชด. ในฐานะผู้ดำเนินการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติดังกล่าวโดยตรง จึงได้สรุปผลการปฏิบัติงานที่แล้วมา เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทางผลงาน ผลการปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบผลการปฏิบัติที่แล้วมา และพิจารณาสั่งการในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด  ต่อหน่วยงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนต่อไป

3. ปัญหาข้อขัดข้อง

          การปฏิบัติยังขาดผู้ร่วมงานที่เป็นรูปธรรม ให้เป็นไปตามคำสั่งหรือการดำเนินการที่ถูกต้อง

4. ข้อเสนอแนะ  ไม่มี

                                   เพื่อโปรดทราบ

                                                                                                                          ด.ต.วิชัย  บุญล้ำ

                                                                                                                                   (  วิชัย  บุญล้ำ )

                                                                                                                ผบ.หมู่ กก.8 บก.กฝ.ฯ/จนท.ชปส.ชค.ตชด.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                       หนังสือขอขอบคุณ

                                                                         ( ครุฑ)

ที่ ๐๐๓๐(ชค.ตชด.)/                                                                             ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน

                                                                                                                                                 หมู่ที่ ๑ ตำบลบุดี อำเภอเมือง

                                                                                                                                                  จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

                                                                                                                   พฤษภาคม    ๒๕๕๓

เรื่อง       ขอขอบคุณ

 

เรียน       คุณสโรชา  ทองสุวรรณ (ชมรมใจสู่ใจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และเด็กๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)

 

                         ตามที่ ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งอยู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย  พันตำรวจเอก สมเกียรติ  เนื้อทอง  รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔  รักษาราชการแทนผู้บังคับชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน ได้มอบหมาย ให้ ดาบตำรวจ วิชัย  บุญล้ำ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ ๘ กองบังคับฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการประสานงาน และประสานการปฏิบัติกับท่าน ในการรับมอบสิ่งของบริจาคต่างๆ เพื่อมอบให้ ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน (ชค.ตชด.) ได้เป็นสื่อกลางในการมอบต่อสิ่งของบริจาคเหล่านั้นให้กับ เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส หรือ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้   

                        ที่ผ่านมานั้น สิ่งของบริจาคจากท่าน ได้นำไปเก็บไว้ที่ คลังพลาธิการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี ร้อยตำรวจโท อุเทน โพธิ์สร้อย  ผู้บังคับหมวดกองพลาธิการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้ประสานการปฏิบัติในการรับมอบสิ่งของบริจาคดังกล่าว

                          ในการนี้ ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน  เห็นว่าการดำเนินการของท่านเป็นการเสียสละ ทั้งแรงใจ แรงกาย และกำลังทรัพย์ ทั้งในนามส่วนตัว หรือในนามชมรม เป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละ เพื่อสังคมและเพื่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับรู้ถึงความเสียสละ ความหวังดีของท่าน และจะนำสิ่งของบริจาคเหล่านั้นไปมอบต่อให้เด็กๆ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

                                                                                                        ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                               พันตำรวจเอก  สมเกียรติ  เนื้อทอง

                                                                                                        (สมเกียรติ  เนื้อทอง )

                                                                                รองผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔

                                                                                รักษาราชการแทน ผู้บังคับการชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน

งานกิจการพลเรือน

โทร.๐๗๓ – ๒๘๘๒๕๕

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                         บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ         ชปส.ชค.ตชด.

ที่    0030.( ชปส.) /                                           วันที่      5   กรกฎาคม     2553  

เรื่อง   สรุปรายงานผลการปฏิบัติ การฝึกอบรม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

เรียน   ผบ.ชค.ตชด.,ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

           1. การปฏิบัติ

               1.1 อ้างถึง ว.ที่ 0030(ชค.ตชด.)/600 ลง 15 มิ.ย. 53 เรื่องให้ ร.ต.อ.อรรถพร ไวยนิภีและ ข้าฯด.ต.วิชัย บุญล้ำ กำลังพลของ ชค.ตชด. พร้อมพวก รวม 10 นาย เข้าร่วมสัมมนา โครงการฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง  ณ ห้องน่านเจ้า โรงแรม บีพีแกรนด์ทาวเวอร์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน  2553

                      1.1.1 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จาก  ชค.ตชด., กก.ตชด.44,ฉก.ตชด.44 และ นปพ.จว.ยะลา นราธิวาส ปัตตานี รวม 70 นาย

                  1.1.2 รายละเอียดวิชาที่ทำการฝึกอบรม

                                -  พิธีเปิดการฝึกอบรม   โดย  พ..ต.อ.ไพโรจน์  สุขี รอง ผบก.ตชด.ภาค 4  เป็นประธานพิธีเปิด

                                -  วิชาสถานการณ์ปัจจุบัน กับการเผชิญภัยคุกคามใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย  นายศิริพงศ์ มุ่งจำเป็น วิทยากร ศป.ข.ภาค 5  สขช. เป็นวิทยากร

                                 - วิชาโครงสร้างยุทธวิธี และขีดความสามารถของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ร.อ.ไพศาล โต๊ะจิ ขกท.กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็น วิทยากร

                                  -  วิชาข้าราชการไทยหัวใจคือประชาชน(การเอาชนะจิตใจปรชาชน) โดย พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โสภัย วิทยากร จาก ศชต. เป้นวิทยากร

                                  -  วิชายุทธวิธีเอาชนะการก่อการร้ายและการขจัดภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พ.อ.สมพล พลวัฒน์ วิทยากรจาก ฝยก.พตท. เป็นวิทยากร

                                  -  วิชาหลักการพัฒนาชุมชน และการเขียนโครงการ โดย ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากร

                                  -  พิธีปิดการฝึกอบรมและสัมมนา  โดย พล.ต.โชค  เพิกโสภณ รอง ผบ.พตท. เป็นประธานพิธีปิด

          1.2 อ้างถึง ว.ด่วนที่สุด ที่ 0030(ชค.ตชด.)กพ/658 ลง 26 มิ.ย. 53 เรื่อง มอบหมายให้ ข้าฯ ด.ต.วิชัย บุญล้ำ จนท.ชปส.ชค.ตชด.เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสื่อภาพและเสียง  ณ ห้อง 405 ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุยายน 2553

                     1.2.1 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จนท.จาก กก.ตชด.44,ฉก.ตชด.44 และ จนท.ชค.ตชด. รวม 25 นาย

                     1.2.2 รายละเอียดวิชาที่ทำการฝึกอบรม

                             -  วิชาหลักพื้นฐานการผลิตสื่อภาพและเสียง  โดย รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด  เป็น วิทยากร

                             -  วิชาการลำดับภาพและเสียงโดยโปรแกรม Premiere โดย ผศ.สุพร สุนทรนนท์ และคุณ ธนภัทร นาคิน  เป็น วิทยากร

                  -  วิชาการทำไตเติ้ล ด้วยโปรแกรม Premiere

                 -  วิชาการบันทึกเสียงและเสียงประกอบ โดย ผศ.สุพร สุนทรนนท์ และคุณธนภัทร นาคิน เป็น วิทยากร

                          -  วิชาการสร้างเทคนิคพิเศษด้วยโปรแกรม Premiere โดย รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด  เป็น วิทยากร

                          -  วิชาการตัดต่อภาพและเสียงด้วยโปรแกรม Premiere โดย รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด และคณะ วิทยากร

                          -  วิชาการการตัดต่อภาพและเสียงด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 3 โดย รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด,ผศ.สุพร สุนทรนนท์ และคณะ เป็น วิทยากร

                          -  วิชาการจัดผลงานเพื่อนำเสนอบนเว็บไซท์ โดย รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด,ผศ.สุพร สุนนทรนนท์ และคณะ

              2. ผลการฝึกอบรม และสัมมนา

                   2.1  ข้าฯ ด.ต.วิชัย  บุญล้ำ ได้เข้ารับการฝึกอบรม และการสัมมนาฯดังกล่าว สำเร็จทั้ง 2 หลักสูตร

                   2.2  คาดว่าจากการที่ ข้าฯผ่านการฝึกอบรม และการสัมมนา จะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับ ทั้งการบรรยาย การปฏิบัติการต่างๆ นำมาพัฒาตนเอง และแนะนำผู้อื่น ให้มีความเข้าใจในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้ได้นำไปปฏิบัติกับงานในหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังได้พัฒนางานเทคโนโลยี ซึ่งนับวันแต่จะมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน และต่อหน่วยได้ได้ถูกต้องรวดเร็ว ทันสมัยต่อเหตุการณ์บ้านเมืองได้ดี

              3.ข้อเสนอแนะ

                 3.1 เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดหาหลักสูตรที่ ดี มีประโยชน์ต่องานในหน้าที่ จัดให้กำลังพล ของหน่วยได้มีดอกาสได้ ศึกษาฝึกอบรมเพิ่มเติม และการพัฒนาตัวเองแบบนี้บ้างในแต่ละปีงบประมาณ  เพื่อให้กำลังพลได้พัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันต่อเหตุการณ์ และได้ผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับกำลังพลด้วย

                       เพื่อโปรดทราบ

                

                                                                                                                        ด.ต.วิชัย  บุญล้ำ

                                                                                                                          (  วิชัย  บุญล้ำ  )

                                                                                                       ผบ.หมู่ กก.8 บก.กฝ.ฯ/จนท.ชปส.ชค.ตชด.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                          บันทึกข้อความ           

ส่วนราชการ         ชปส.ชค.ตชด.

ที่             0030.( ชปส.) /                                                                                                                  วันที่      5            มี.ค.     2554 

เรื่อง    รายงานผลการปฏิบัติของ ชปส.ชค.ตชด.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

เรียน   ผบ.ชค.ตชด.

        1. การปฏิบัติ ของ ชปส.ชค.ตชด.

ตามคำสั่ง พ.ต.อ.ไพโรจน์  สุขี รอง ผบก.ตชด.ภาค 4/รอง ผบ.ชค.ตชด.(ด้วยวาจา) ให้ ชปส.ชค.ตชด. ที่ปฏิบัติงานอยู่ในชุดเตรียมพร้อมในแต่ละวัน  ให้ออกปฏิบัติงานเพื่อ ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ และ สสน.การปฏิบัติงานของ มว.ฉก.ตชด.ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจต่างๆในพื้นที่เมืองยะลา เพื่อแนะนำและหาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานมาร่วมกันวางแผน แก้ไขให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป

2. วัน เวลา ที่ปฏิบัติ    

    1,3  มี.ค.  54    เวลา  09.00 -  12.00 น.

3. ผู้ปฏิบัติ

   3.1  ด.ต.วิชัย  บุญล้ำ

   3.2  ด.ต.วิเชียร  จันทรัตน์

   3.3  ด.ต. สุภชัจจ์  ศรีเทพ

   3.4  จ.ส.ต.เอก  หงษ์ทอง

          4. รายละเอียดในการปฏิบัติ

              4.1  ได้ ลว.เส้นทาง สาย บ.บุดี – มลายูบางกอก - สะเตง  อ.เมืองยะลา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานการตั้ง จดตรวจ – จุดสกัด ของ มว.ฉก.ตชด.3101 (จุดตรวจป้อมมลายูบางกอก),มว.ฉก.ตชด.3201(จุดตรวจป้อมท่าสาป),และ มว.ฉก.ตชด.3401(จุดตรวจป้อมขุนไวย์)

               4.2  พบปะน้ำชายามเช้า และมวลชนกับประชาชนในพื้นที่ ต.บุดี  ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

           5. ข้อปกพร่อง

               5.1  ป้อมจุดตรวจมลายูบางกอก( มว.ฉก.ตชด.3101 ) พบเห็นการผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความพร้อม ไม่เต็มกำลังในการ รปภ.ตนเอง ในช่วงกำลังพลรับประทานอาหาร(ใม่มีกำลังพลมาอยู่แทน)  และจุดตรวจยังไม่มีจุดพักรถยน๖ ในกรณีต้องตรวจรถผู้ต้องสงสัย

                5.2 ป้อมจุดตรวจท่าสาป(มว.ฉก.ตชด.3201)พบเห็นการปฏิบัติงานไม่เกิดความพร้อม ไม่เต็มกำลังในการ รปภ.ตนเอง ในช่วงรับประทานอาหาร(ไม่มีกำลังพลมาอยู่แทน)

                5.3 ป้อมจุดตรวจขุนไวย์ จนท.ยังตรวจรถไม่เป็นไปตามขั้นตอน เช่น จะให้ ตรวจ ให้ รอ หรือให้ลงจากรถมาตรวจ

            6. ข้อดี

                6.1   จุดตรวจ ทั้ง 3 จุดตรวจ ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง อยู่ในระเบียบวินัย และการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ

                6.2  พบ พ.ต.ท.วิฑูรย์  ตั้งวุฒิสาร ผบ.ชค.ตชด.ยะลา และ ชปส.ชค.ยะลา ร่วมกันตรวจสอบ และพัฒนาจุดตรวจอย่าง

8. ผลการปฏิบัติ

    8.1 ได้ประสานด้วยวาจา กับ ผบ.ชค.ตชด.ยะลา และ ชปส.ชค.ตชด.ยะลา ถึงข้อบกพร่อง ที่ตรวจพบ เพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป

9. ปัญหาข้อขัดข้อง   ไม่มี

10. ข้อเสนอแนะ      จุดตรวจมลายูบางกอก น่าจะมีช่องจุดพักรถยนต์เพื่อตรวจรถต้องสงสัยในแต่ละคัน

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

                                                                                                                                      ด.ต.วิชัย  บุญล้ำ

                                                                                                                           ผบ.หมู่ กก.8 บก.กฝ./ชปส.ชค.ตชด.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                        

 ข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ใน ศชต.

 
1.ห้ามโจมตีเข้าไปยังสถานที่มีพลเรีอนอาศัย สถานที่ชุมนุมชน สถานที่ราชการ โรงเรียน หรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ยกเว้นฝ่ายผู้ก่อการร้ายใช้สถานที่ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ทางราชการทหารหรือเมื่อมีเหตุจำเป็น เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง
2.ห้ามทำลายทรัพย์สินของประชาชน หรือเอามาโดยพลการ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย
3.ห้ามเลือกปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่ด้วยเหตุแห่งความแตกต่างด้านเชื้อชาติหรือศาสนา
4.ห้ามซ้อมทรมาร การปฏิบัติอย่างไร้มนุษย์ธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีของผู้ต้องหา
5.ห้ามใช้วิธีการนอกกระบวนการยุติธรรม ต่อผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา หรือต่อผู้ใดก็ตาม อที การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม หรือการบังคับให้เกิดการหายสาบสูญ
6.ห้ามกักขังผู้ต้องหาตามอำเภอใจ และแยกแยะผู้ต้องหาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
7.ห้ามล่วงละเมิดทางเพศต่อสัตรีและเด็ก ทั้งทางกาย ทางวาจา หรือในลักษณะอื่นๆ ทุกกรณี

 

รวมภาพสถานการณ์ใน จชต.

โพสต์14 ต.ค. 2552 23:11โดยชุดควบคุม ตำรวจตระเวนชายแดน   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2556 21:31 ]

รวมภาพใน ๓ จชต.(ครูชัย)
 
              
 
                                                        

1-2 of 2