Web je v přestavbě
Mladý muž, který neumí plakat, je barbar. Starý muž, který se neumí smát, je hlupák.

Vážení návštěvníci, chlapi,

tento web, reprezentuje volné společenství chlapů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými by se jako muži mohli ztotožnit a celou svou bytostí je žít.

Nečekejte hotová řešení:
Zafixované katechismové poučky patří do 19. století, ne 21.. Dnešní duchovní život a boj je o hledání, ne o udržování.

Nečekejte organizační strukturu:
Chlapské hnutí v ČR zatím nedospělo (nebo nezdegenerovalo) do stavu definované organizační struktury. I tento web je odrazem tvůrčí mnohotvárnosti, která je obrazem poctivého hledání.

Jak to vzniklo:

Začátkem století nás svedla dohromady snaha najít duchovní život takový, který by "seděl" normálnímu chlapovi. Protože jsme Češi, se zkušenostmi s podzemní církve "udělej si sám" jsme začali organizovat setkání, řízené aktivity, publikace a mnoho jiného. Výsledkem je směs, kterou se tento web pokouší popsat.

Být Mužem,

který miluje... a má v úctě Stvoření, Boží tvorstvo a jeho krásu. Je současně vnímavý k bolesti druhých i celého Stvoření. A to navzdory tomu, že je to někdy velmi těžké.

který bojuje... s vědomím, že meč, který jako bojovník nosí u boku, slouží především k oddělení dobrého od zlého a že hlavní bitvu musí vyhrát především sám nad sebou. Nebojuje pro svou osobní slávu a boj vede tak, aby ve světě dobro přemáhalo zlo. Je si vědom toho, že tuto bitvu může i nevyhrát, ale to není důvodem k opuštění bojiště. Je připraven na to, že život na této straně řeky jednou skončí. A to vše přesto, že to často stojí krev, pot a slzy.

který je moudrý... a ví, že ne vše drží ve svých rukou. Učí se oddělovat dobro od zla a pravdu od lži a žije podle poznané pravdy. Umí naslouchat a rozumět nevyslovenému, ví kdy mlčet a kdy promluvit. A to vše přesto, že to někdy znamená zůstat nepochopen.

který bere na sebe odpovědnost krále... vědom si neustále potřeby Lásky, Statečnosti a Moudrosti pro zachování Života. Odpovídá za svá slova i skutky. Jako moudrý Vladař usiluje o harmonii a zná své hranice. Žije s vědomím, že vše je darem Boží lásky a zasluhuje péči a ochranu. Proto pohlíží na Svět jako na Chrám svěřený mu do laskavé a něžné péče. Je vnímavý k protikladům, které svou královskou mocí dokáže sjednotit. A to vše přesto, že pokušení ovládnout Svět i druhé je obrovské.

 ...není to vůbec snadná cesta.

Přesto je nutno jít touto neprošlapanou cestou. Protože, i když ji někdo přede mnou objevil a prošel, sám stojím každý den na jejím začátku, neboť zkušenost této cesty není snadné ani předávat ani přijímat a musím ji projít vlastníma nohama. Sám na ní mohu zbloudit, upadnout do extrému, rezignovat... podlehnout pokušení. Společenství chlapů je místem společného hledání, sdílení se v radosti i bolesti, místem vzájemné podpory, kde odpovědí na vyslovenou bolest je "Slyším Tě". Je to společenství těch, kteří již na cestu vyšli. Nadějí, že dojdou, je pro ně Kristus, který jde s nimi...

Anonym