Chuyên hiệu

“KỸ NĂNG ĐỘI VIÊN”

Hạng ba :

- Biết các dấu đi đường khi hành quân cắm trại.

- Biết hướng dẫn một số trò chơi.

- Đã tham gia chơi “ trò chơi lớn”.

- Biết sử dụng các nút: dẹt, thuyền chài, thợ dệt, thòng lọng...

Hạng nhì :        

- Sử dụng thành thạo các dấu đi đường khi hành quân cắm trại.

- Bíết tham gia dựng lều.

- Thuộc và biết sử dụng tín hiệu Morse.

- Biết viết và dịch 4 loại mật thư thường sử dụng cho các hoạt động tập thể của Đội.

Hạng nhất :      

- Biết và sử dụng thành thạo các kỹ năng truyền tin đã học.

- Biết truyền tin và nhận tin bằng còi, Semaphore và ánh sáng.

- Biết viết và dịch các loại mật thư sử dụng cho các hoạt động tập thể.

- Biết chọn một chỗ cắm trại và tự mình có thể dựng một cái lều, làm bếp và sống dưới lều một đêm.

- Có hộp thư điện tử riêng, biết trao đổi thông tin bằng email, biết tìm kiếm những thông tin bổ ích cho học tập và công tác Đội trên mạng internet.