โรงเรียนบ้านกองโพน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

                               
             
ประชาสัมพันธ์  ข่าวสาร   
                   25  มกราคม  2554  ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อการศึกษา  ผ้าป่าสามัคคี  ซึ่งจะจัดงานในวันที่  13  กุมภาพันธ์  2554
             จึงประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่า ครูอาจารย์ ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อซื้อรถ รับ-ส่งนักเรียน 
              11.00  น  ร่วมถวายภัตตาหารเพล ณ โรงเรียนบ้านกองโพน 
 
     การประเมินที่ผ่านมา  สมศ. รอบที่ 2   ผลการประเมิน ผ่าน
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน ( ประจำตำบลกองโพน ) ปี 54
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนห้องสมุด 3 ดี  ปี 54 
      สำหรับปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านกองโพน ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคฯ  1  ทักษะ  คือ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ระดับ ม.3
         
          
 
บรรยากาศรอบๆ อาคารเรียน
 
 
               
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
โครงการเรียนฟรี  15  ปี    
        โรงเรียนบ้านกองโพน  อำเภอนาตาล 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2    
 
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
          1.  จัดซื้อเครื่องแต่งกาย ( เครื่องแบบนักเรียน )
          2.  ซื้ออุปกรณ์การเรียน
          3.  ซื้อหนังสือเรียน
          4.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                -  กิจกรรมทัศนศึกษา
                -  กิจกรรมค่ายคุณธรรม
                -  กิจกรรมค่ายวิชาการ
                -  กิจกรรม ICT
 
   
 
 
                                            
            ผลงานทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง    ระดับ ม.ได้รับรางวัลเหรียญทอง                                            ระดับภาคตะวันเฉียงเหนือ
 
                   

                            บรรยากาศในโรงเรียน เปี่ยมด้วยความสนุกสนาน 

             

                         กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนขึ้นชั้นเรียน

 

 โรงเรียนบ้านกองโพน  อำเภอนาตาล
 
 โดย  ครูเชิดชัย  ลุยพิมพ์  ครูโรงเรียนบ้านกองโพน 
อำเภอนาตาล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
 
 โทร 087-9549118
 
 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
 
กิจกรรมทั้งหมด ปีการศึกษา 2551
 
 http://www.scc.ac.th/flashshow/60th/SE/se.html
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระราชดำริ
 
สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ท่องเที่ยวทั่วไปด้วยGoogle           
Comments