Recyclage water‎ > ‎

Mechanisch

 
 
Mechanische systemen:


1. Reclaimer


        • De beton reclaimer voor stortklaar en prefab betoncentrales om restbeton uit te wassen en te scheiden in herbruikbare componenten. 

        • Rest of afgewezen beton kan worden aangevoerd naar de reclaimer door truckmixers, betonpompen, schoonmaak bakken andere betonmachines. 

        • De machine scheidt de grove delen (aggregaten) van de kleine uit de resterende slurry die de machine verlaat, deze slurry bestaat dan nog uit 
          grijs waswater (mengsel van water en kleine deeltjes <0,2 mm en cement).


2. Filterpers voor het verwijderen van de resterende kleine deeltjes.

 
        • De resterende slurry wordt via een pomp naar de filterpers gebracht.

        • De pers transformeert de slurry in een harde filterkoek, dit restmateriaal kan worden afgevoerd naar een stortplaats. 


        • De pers is uitgerust met een trilinstallatie om de koeken uit de perskamers te helpen verwijderen bij het openen van de pers, zelfs wanneer de filterkoeken aan
          de perskamers kleven.3. Meting van de densiteit
        • Belangrijk bij het berekenen van de waterbehoefte in de beton productie voor prefab en Readymix betoncentrales. 

        • Snelle desiteitmeting van grijs water in de bassins. 

        • Automatisering van regenwaterniveau in de grijswaterbassins en activering van filterpers.

 
4.  Klaartoren voor grijs en gekleurd water


        • De installatie  is ontwikkeld aan de hand van de  lay-out gegevens. De hoeveelheid waswater, vaste stof en densiteit zijn bepaald.
        
 Deze gegevens worden gebruikt om de procedure en de capaciteit van de installatie te definiëren.

        • Het is meer dan aanbevolen om alle vaste stoffen  (aggregaten> 0,2 mm) met behulp van een reclaimer te verwijderen. 

        • Dit houdt in dat alleen de stoffen zoals cement, kleurpigmenten en fijn materiaal <0,2 mm van worden vervoerd naar het systeem.