Recyclage water‎ > ‎

Biologisch

 • Op de foto's een voorbeeld van waterrecyclage in een productieproces waar op jaarbasis +/-18 miljoen liter water
  gezuiverd wordt via een biologische waterzuivering met een rietveld.

 • De soort riet die hiervoor gebruikt wordt is Prachmytes Australis of riet voor brakwater.

 • Dit is een zeer milieuvriendelijk systeem die bij tal van toepassingen kan worden gebruikt.

 • Dergelijke toepassingen zijn: zuivering van huishoudelijk afvalwater, afvalwater in de agrarische industrie
   uit de aardappel-, groenten-, fruitverwerking en andere.

 • Riet voor waterzuivering

  Riet, Phragmites australis heeft een uitgebreid rhizoomstelsel. Een netwerk van holle, ondergrondse stengels, die zeer diep kaunnen gaan. Deze rhizomen dienen als substraat voor de bacteriën die het water ontdoen van verontreinigde stoffen. Hiervoor hebben de bacteriën uiteraard zuurstof nodig.Via de luchtstengels (een soort van holle kokers die in verbinding staan met de holle rhizomen) worden de ondergrondse plantendelen van zuurstof voorzien. Dit proces van zuurstofvoorziening moet het hele jaar door kunnen gaan. Men moet dan ook oppassen met maaien. Als de stengels met water of slip vollopen, kan het rietbestand zwaar en voor lange tijd beschadigd zijn. Er mag enkel gemaaid worden als het riet bijvoorbeeld zwaar geleden heeft onder de droogte. Een pas aangelegd rietveld groeit in het begin traag. De jonge rietstengels investeren eerst in de rhizoom- en wortelgroei en vormen pas daarna luchtstengels.

 • Andere geschikte moerasplanten voor waterzuivering zijn:
  • Scripus lacustris - mattenbies
  • Glyceria maxima - liesgras
  • Typha latifolia - grote lisdodde
  • Iris pseudoacorus - gele lis
Riet is echter de beste keuze.Wanneer men verscheidene soorten aanplant, gebeurt het vaak dat riet uiteindelijk toch de overhand neemt.
 •  Milieuvriendelijk

  Van alle kleinschalige systemen zijn de rietvelden wellicht de meest natuurlijke. Ze vragen geen intensief beheer of hoog energieverbruik (enkel een pomp die maar af en toe moet werken). Er zijn slechts weinig mechanische voorzieningen nodig. Met de nodige creativiteit kan een rietveld mooi worden ingepast in de tuin. Het grootste werk in zo´n rietveld wordt verzet door de bacteriën, zoals bij het gros van de conventionele of kleinschalige systemen. Daarbij komt nog de werking van de bodem: vorming van slecht oplosbare zouten, fosfaten worden tot onoplosbare ijzer- of calciumfosfaten omgezet. Stikstofverbindingen worden door het bacterieleven omgezet in het volkomen onschadelijke stikstofgas. De aanwezigheid van planten betekent eveneens een extra troef. Ze nemen voedingsstoffen (fosfor en stikstof) op uit het vervuilde water. De werking gaat tijdens de wintermaanden niet noemenswaardig achteruit. Deze rietvelden hebben ten opzichte van klassieke waterzuiveringsstations hebben het grote voordeel dat er geen slib dient te worden afgevoerd.

 • Verschillende types rietvelden

  1. Bij VLOEIRIETVELDEN vloeit het afvalwater in horizontale richting over het veld. Er is dus geen doorsijpeling van de bodem. Dit systeem heeft een veel lager rendement dan bij perkolatievelden en het veroorzaakt geurproblemen.


  2. Bij PERKOLATIEVELDEN perkoleert het afvalwater vertikaal doorheen het veld. Het gezuiverde water wordt door drains opgevangen, verzameld en weggevoerd. Het rendement ligt 4 à 5 maal hoger dan bij een vloeiveld.


  3. Bij WORTELZONEZUIVERING vloeit het water in horizontale richting doorheen de wortelzone van het rietveld. De in- en uitlaatzone van het rietveld wordt opgevuld met grind. De kans op verstopping aan het begin van het veld is echter zeer groot. Men komt dan ook terug van dit type rietveld.

 
 
Comments