Recyclage water

 • Bij steeds meer bedrijven groeit het milieubewustzijn. De keuze om te recycleren toont aan dat u als bedrijf niet enkel een milieubewuste keuze hebt gemaakt, maar tevens een economische.
   
 • Gezien de niet geringe stortkosten binnen een bedrijf hebben wij ook bij Chivado Projects aandacht voor dit aspect.
   
 • Voor bedrijven is rhet lozen van oppervlaktewater, hemelwater en vervuild water aan een strikte wetgeving onderworpen. Om hieraan te voldoen is recycleren een noodzaak.
   
 • Voor het recycleren van nat beton en het hierbij vrijgekomen te lozen of opnieuw te gebruiken afvalwater kunnen wij voor u een gepaste oplossing uitwerken en of adviseren.
   
 • Wij beschikken over de volgende mogelijkheden:
   
  • Biologische waterzuivering;
  • Mechanische waterzuivering.

 • Beide systemen zorgen ervoor dat nagenoeg alle materialen opnieuw te gebruiken zijn in het productieproces. Bij het gebruik van kleurstoffen in  het beton zijn een bezinkingstank en een filterpers een noodzaak om het gezuiverde water opnieuw te gebruiken.

 • Wij kunnen ook biologische waterzuiveringssystemen uitwerken voor allerhande toepassingen, voor privaat gebruik, landbouwtoepassingen, industrieële toepassingen, enz...