Maintenance management

 • Chivado Projects is gespecialiseerd in onderhoud en onderhoudsmanagement van nieuwe en bestaande industriële installaties.
  Het onderhoudsmanagement gebeurt a.d.h.v. een real Software product.
  Het opstellen van het onderhoudsbudget gebeurt in overleg met de cliënt en bevat het evenwicht tussen winst, bedrijfsrisico's en totale onderhoudskosten.
   
 • Algemeen kunnen wij zorgen voor het onderverdelen van het onderhoudsbudget in perioden alsook voor optimalisatie.
  Een maximaal te voorzien budget wordt opgemaakt en zal in functie van noodzaak en in overleg met de cliënt aangepast worden.
  Het onderhoud wordt voorzien op het behouden van een maximale productie.
  Elke actie wordt ondersteund via TPM methodieken (Total Productive Maintenance).
   
 • Het onderhoudsbudget wordt bepaald door volgende factoren: de kost van het preventieve en predictieve onderhoud en de kost om de onderdelen welke de faalkans op storing bereikt hebben te vervangen, evenwel voor ze in storing gaan.
  Het opstellen van het onderhoudsbudget gebeurt in overleg met de cliënt en bevat de consensus tussen winst, bedrijfsrisico's en totale onderhoudskosten.
  Niet vervangen onderdelen die in het budget waren opgenomen worden in mindering gebracht waardoor een win-win situatie ontstaat.
    
 • Samenwerking met de interne onderhoudsdienst van de klant is mogelijk en geniet zeker de voorkeur.
    
 • Ook voorzien we in een maintenance evaluatie en dit op het vlak van budgettering en rapportering.
  Het gaat om een gefaseerde aanpak bestaande uit volgende elementen:

  • Elementen voor het bepalen van het onderhoudsbudget.
  • Bepalen van het eerste jaarlijkse onderhoudsbudget.
  • Bijsturen van het jaarlijkse budget.

 • We maken gebruik van KPI's (Key Performance Indicatoren).
  De verschillende KPI's wat betreft veiligheid - milieu - beschikbaarheid van de installatie kunnen in partnership worden opgenomen.