Gerechtelijk Expert

         Aangesloten KGSO/CEJA

         Belgische Kamer van Deskundigen 

           gelast met Gerechtelijk & Scheidsrechterlijk OpdrachtenTaken van een gerechtelijk expert.
 • tegensprekelijke vaststellingen van de feiten opnemen.
 • observeren, analyseren en vaststellen tot volledige kennis zonder enige mate van vooringenomenheid.
 • de deskundige heeft de uiterst delicate en genuanceerde rol om de technische aspecten van het geschil te vertalen.
 • deze aspecten moeten gemakkelijk te begrijpen zijn door de partijen en de rechtbank toelaten te oordelen met kennis van zaken.
 • het is niet de taak van de deskundige om het gelijk of ongelijk van de partijen te bepalen, maar wel het advies te geven dat de Rechtbank toelaat zich
  een volledig en correct beeld te vormen over de technische elementen van het geschil.

SPECIALITEITEN 
3.06  Waterdichtheid
3.11  Gewone en speciale funderingen-Grondmechanica
3.12  Betonconstructies
 TREFWOORDEN
  • Beton omschrijving en kwaliteit
  • Betonconstructies, betonschade
  • Gewapend beton
  • Gewone en speciale funderingen - grond mechanica
  • Industriële betonvloeren
  • Waterdichtheid van betonconstructies
  • Zwembaden in beton
  • Beschadiging van beton, barsten, schilferen, scheuren,enz..
  • Kwaliteit van beton
  • Esthetische beoordelingen van zichtbeton.