Profil spoločnosti:

Spoločnosť CHIROS MEDICAL s.r.o. /pôsobiaca do augusta 2009 pod názvom CHIRANA-CHIROS s.r.o./ vznikla v roku 2001 ako oficiálny nástupca po postupnej reštrukturalizácii spoločnosti Chirana-Prema Humenné a Chiros Piešťany. Tieto spoločnosti patrili do zoskupenia materskej firmy Chirana-Prema Stará Tura , ktorej história vzniku a následný vývoj na jedného z najväčších výrobcov regulačnej a zdravotníckej techniky v Stredne Europe, siaha až do roku 1935.


Hlavná náplň činnosti:

-výroba, servis a predaj zdravotníckej techniky hlavne v oblasti stomatológie
-export a import zdravotníckej techniky, materiálov, prístrojov a zariadení
-predaj a servis prístrojov a zariadení na prekonávanie architektonických bariér pre invalidné, ZŤP, a nevládne osoby (schodolezy, schodiskové výťahy,  
 plošiny ....)
-výroba náhradných dielov
-sprostredkovateľská a poradenská činnosť
-veľkoobchod a maloobchod v oblasti voľných živnosti