ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2554

โพสต์1 ส.ค. 2554 03:47โดยจินดา มีสุข   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2554 04:23 ]
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
             ชนะเลิศ  เด็กหญิงกฤติมาภรณ์  พิตรพิบูลผล  ชั้น  ม.3/2
             รองชนะเลิศอันดับ  1  เด็กหญิงกุลธิดา  ภูมาตฝน  ชั้น  ม.3/2
            
Comments