การแกะสลักผัก / ผลไม้

ระดับช่วงชั้นที่ ๓ ( ม.๓ )
ผลการแข่งขัน ได้รางวัลเหรียญทอง
ผู้ร่วมทีม
  1. ..มุขนารี จันต๊ะนันท์
  2. ..วรัญญา แสงวรานนท์
  3. ..พัชรินทร์ ศรีสมสุข

Comments