การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ

ระดับช่วงชั้นที่ ๒ ( ป. ๕ )
ผลการแข่งขัน ได้รางวัลเหรียญทอง
ผู้ร่วมทีม
  1. ..เกรียงไกร อยู่ทอง
  2. ..อัญชลี อ่อนสาย
  3. ..ณัฐพร ศรีรินทร์

Comments