การแปรรูปอาหาร

ระดับช่วงชั้นที่ ๓ ( ม. ๓ )
ผลการแข่งขัน ได้รางวัลเหรียญทอง
ผู้ร่วมทีม
  1. ..กาญจนา ทองคง
  2. ..ชลธิชา น้อมสมบัติ
  3. ..อนุชา สมวงษ์
Comments