Hoạt động gần đây của trang web

19:49, 24 thg 9, 2018 Quan Gianghocong đã chỉnh sửa Trang chủ
19:32, 23 thg 9, 2018 Quan Gianghocong đã chỉnh sửa Sự kiện
19:32, 23 thg 9, 2018 Quan Gianghocong đã đính kèm 20180923_091312.jpg vào Sự kiện
19:32, 23 thg 9, 2018 Quan Gianghocong đã đính kèm 20180923_090117.jpg vào Sự kiện
19:32, 23 thg 9, 2018 Quan Gianghocong đã đính kèm 20180923_090024.jpg vào Sự kiện
19:31, 23 thg 9, 2018 Quan Gianghocong đã đính kèm 20180923_085619.jpg vào Sự kiện
19:26, 23 thg 9, 2018 Quan Gianghocong đã chỉnh sửa Trang chủ
18:41, 12 thg 9, 2018 Quan Gianghocong đã chỉnh sửa Thông báo
00:52, 4 thg 9, 2018 Quan Gianghocong đã chỉnh sửa Hội thảo - Đào tạo
00:52, 4 thg 9, 2018 Quan Gianghocong đã đính kèm Mau bao cao thanh tich Doanh nghiep TG tieu bieu 2018.doc vào Hội thảo - Đào tạo
00:51, 4 thg 9, 2018 Quan Gianghocong đã đính kèm Cong van de nghi bao cao xet khen thuong nhan dip Ky niem ngay Doanh nhan VN 13-10.jpg vào Hội thảo - Đào tạo
20:46, 27 thg 8, 2018 Quan Gianghocong đã chỉnh sửa Thông báo
18:09, 26 thg 8, 2018 Quan Gianghocong đã chỉnh sửa Hội thảo - Đào tạo
18:09, 26 thg 8, 2018 Quan Gianghocong đã đính kèm NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.pdf vào Hội thảo - Đào tạo
18:09, 26 thg 8, 2018 Quan Gianghocong đã đính kèm PHIEU DANG KY EU18 27-3-2018.doc vào Hội thảo - Đào tạo
18:09, 26 thg 8, 2018 Quan Gianghocong đã đính kèm CV 1643 PTM VA CN VN.PDF vào Hội thảo - Đào tạo
18:08, 26 thg 8, 2018 Quan Gianghocong đã đính kèm CV 1642 PTM VA CN VN.PDF vào Hội thảo - Đào tạo
00:32, 16 thg 8, 2018 Quan Gianghocong đã chỉnh sửa Thông báo
01:32, 10 thg 8, 2018 Quan Gianghocong đã chỉnh sửa Thành tựu phát triển doanh nghiệp
01:32, 10 thg 8, 2018 Quan Gianghocong đã chỉnh sửa THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
01:27, 10 thg 8, 2018 Quan Gianghocong đã chỉnh sửa Thông báo
01:27, 10 thg 8, 2018 Quan Gianghocong đã đính kèm CV de nghi 4 Chi hoi de xuat kien nghi linh vuc Ngan hang.jpg vào Thông báo
20:42, 8 thg 8, 2018 Quan Gianghocong đã chỉnh sửa Chưa có tiêu đề
18:08, 2 thg 8, 2018 Quan Gianghocong đã chỉnh sửa Thông báo
18:07, 2 thg 8, 2018 Quan Gianghocong đã đính kèm PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA DĐKNKD.jpg vào Thông báo

cũ hơn | mới hơn