Liên hệ

Quý Doanh nghiệp liên hệ qua Chi hội Doanh nghiệp
 huyện Gò Công Tây bằng các con đường như sau:
1. Trực tiếp tại trụ sở Chi hội Doanh nghiệp huyện Gò Công Tây, địa chỉ Đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 4, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang (Trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây);
2. Qua địa chỉ Wedsite: chdngct.cf;
3. Qua địa chỉ Email: chihoidoanhnghiepgct2017@gmail.com;
4. Qua điện thoại: 0973514418 (gặp Đ/c Quân thư ký Chi hội Doanh nghiệp).
Comments