Hội viên

DANH SÁCH HỘI VIÊN CỦA CHI HỘI 

DOANH NGHIỆP HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

Chi hội Doanh nghiệp huyện Gò Công Tây được thành lập vào ngày 21/8/2017 theo Quyết định số 105/QĐ-HHDN ngày 24/8/2017 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, gồm có 09 thành viên, trong đó có 04 thành viên nằm trong ban chấp hành Chi hội (Ông Lê Minh Thái, chức vụ Chủ tịch; Ông Huỳnh Hoàng Thái và Ông Nguyễn Viết Đành giữ chức vụ Phó chủ tịch; Ông Giảng Hồ Công Quân, chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch giữ chức vụ thư ký).

Qua quá trình vận động phát triển hội viên, thì đến nay Chi hội Doanh nghiệp huyện Gò Công Tây phát triển mới thêm 22 hội viên, nâng tổng số hội viên của Chi hội lên là 31 hội viên. 

(Có danh sách đính kèm theo tập tin mời quý doanh nghiệp xem thêm; danh sách doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gò Công Tây và đơn xin tham gia Chi hội Doanh nghiệp huyện Gò Công Tây).

Ĉ
Quan Gianghocong,
18:31, 30 thg 5, 2018
Ĉ
Quan Gianghocong,
18:59, 29 thg 7, 2018
ĉ
Quan Gianghocong,
00:03, 1 thg 6, 2018
Comments