Thành tựu phát triển doanh nghiệp

TRIỂN LÃM THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HUYỆN GÒ CÔNG TÂY
 TRONG HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018
****************
    Ngày 7-10/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Tiền Giang, để các doanh nghiệp giới thiệu các thành tựu sản phẩm của mình, trong đó có các doanh nghiệp huyện Gò Công Tây. Kính mời quý doanh nghiệp xem.

YouTube Video


ą
Quan Gianghocong,
05:44, 2 thg 6, 2018
ą
Quan Gianghocong,
05:45, 2 thg 6, 2018
ą
Quan Gianghocong,
05:46, 2 thg 6, 2018
ą
Quan Gianghocong,
05:45, 2 thg 6, 2018
ą
Quan Gianghocong,
05:47, 2 thg 6, 2018
ą
Quan Gianghocong,
05:47, 2 thg 6, 2018
ą
Quan Gianghocong,
05:47, 2 thg 6, 2018
Comments