Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ CHI HỘI DOANH NGHIỆP 

HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

       

Chi hội Doanh nghiệp huyện Gò Công Tây được thành lập vào ngày 21/8/2017 theo Quyết định số 105/QĐ-HHDN ngày 24/8/2017 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, là một tổ chức của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gò Công Tây, trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang (HHDN tỉnh), là đơn vị trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của Chi hội, đại diện và bảo vệ quyền lợi của các thành viên trong chi hội theo quy định của điều lệ HHDN tỉnh và Pháp luật có liên quan, đại diện cho các doanh nghiệp đa thành phần kinh tế và đa ngành nghề đang hoạt động trên địa bàn huyện, là “cầu nối” đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên trong các quan hệ kinh tế - xã hội với các tổ chức trong và ngoài nước, là đầu mối làm cầu nối trong mối quan hệ giữa các Hội viên với các cơ quan Đảng, Chính quyền, các cơ quan hữu quan, nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khuôn khổ Pháp luật quy định.

Chức năng, nhiệm vụ của Chi hội Doanh nghiệp huyện Gò Công Tây:

- Thực hiện việc thông tin các chính sách, pháp luật, thông tin xúc tiến thương mại, thông tin quảng bá hình ảnh kịp thời cho các Doanh nghiệp thông qua việc đưa thông tin lên Website, gửi thư, email, điện thoại…Giới thiệu các Doanh nghiệp hội viên tham dự các chương trình xúc tiến thương mại, các hội nghị, hội thảo, hội chợ,… theo yêu cầu, đề nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Tập hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp (nếu có) để kịp thời đề nghị  UBND huyện, các ban, ngành chuyên môn tháo gỡ. Nếu vượt quá thẩm quyền của huyện, thì tham mưu huyện kiến nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch và Chi cục thuế huyện tổ chức các hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp theo kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh, huyện đề ra

- Hỗ trợ về các thủ tục pháp lý cho các Doanh nghiệp khi có nhu cầu.

- Tham gia đóng góp các ý kiến về chính sách của Nhà nước làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp yên tâm hoạt động. Đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Kết hợp với Chi cục thuế và Phòng Nội vụ Đề xuất tỉnh, huyện khen thưởng các Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt. 

(Đính kèm Quyết định thành lập CHDN huyện Gò Công Tây và Điều lệ hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang).

ĉ
Quan Gianghocong,
00:01, 1 thg 6, 2018
ĉ
Quan Gianghocong,
00:00, 1 thg 6, 2018
Comments