חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה

Chidushim - Studies in the History of German and Central European Jewry"חידושים" הוא כתב עת בשפה העברית המציע לחוקרים צעירים ובכירים במה לפרסום מאמרים מקוריים, ומפגיש את הקהל הרחב ואת קהילת החוקרים עם חידושים אחרונים במחקר. המאמרים המתפרסמים בסדרה עוברים הליך שיפוט כמקובל בעולם האקדמי.

ISSN 2218-8177


קול קורא

כתב העת "חידושים" מזמין חוקרים להגיש מאמרים לפרסום.  יש להגיש את המאמרים על פי ההנחיות כאן.


המערכת:

עורכת: ד"ר שרון גורדון

מערכת: פרופ' שמואל פיינר - יו"ר, ד"ר שרון גורדון, ד"ר אניה זיגמונד, פרופ' גיא מירון, ד"ר רחל ליבנה-פרוידנטל

מועצת המערכת: פרופ' סטיבן אשהיים, פרופ' מארק גלבר, ד"ר שטפן ליט, פרופ' יוסף מאלי, פרופ' עמוס מוריס-רייך, פרופ' פול מנדס פלור, פרופ' דב קולקה


צור קשר: 

כתב העת: chidushim@gmail.com  

המוציא לאור:  leobaeck@leobaeck.org

                    מכון ליאו בק ירושלים, ת.ד. 8298 ירושלים 9322928

                    טלפון 02-5633790, פקס 02-5669505

                    www.leobaeck.org