Trang chủ

         
 

MỘT SỐ HÌNH  ẢNH 

                                 
                 


Tin tức Trong nướcvà Đơn vị

Hiển thị bài đăng 1 - 7trong tổng số 74. Xem nội dung khác »

Văn bản mới

 • Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020                                                    CHI BỘ T T. PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                              *                                                               Khánh Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2017   NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM PHỤC ...
  Được đăng 18:50, 24 thg 10, 2017 bởi Nam Lê Hoài
 • Nghị quyết Đảng ủy Quý IV  xem tại đây: http://www.ntu.edu.vn/Portals/98/Nghi%20quyet%20cong%20tac%20quy%20IV-2017.pdf
  Được đăng 00:09, 10 thg 10, 2017 bởi Nam Lê Hoài
 • Nghị quyết công tác quy III-2017 của Đảng ủy Xem tại đây: http://ntu.edu.vn/Portals/98/Nghi%20quyet%20cong%20tac%20quy%20III-2017.pdf
  Được đăng 19:32, 6 thg 9, 2017 bởi Nam Lê Hoài
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 17. Xem nội dung khác »

Thông báo

 • Sinh hoạt chi bộ tháng 10/2017 Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020vào lúc 14h ngày 23/10/2017Tại PH Số 1Mời toàn thể Đảng viên chi bộ tham dựKhi đi ...
  Được đăng 02:00, 18 thg 10, 2017 bởi Nam Lê Hoài
 • Sinh hoạt chi bộ tháng 9/2017 Mời toàn Thể Đảng viên của Chi bộ  đúng 14h00 ngày Ngày 28/9/2017 ( thứ 5)Có mặt tai: Phòng làm việc đ/c Nguyễn Đình KhươngĐể: Sinh ...
  Được đăng 02:07, 11 thg 10, 2017 bởi Nam Lê Hoài
 • sinh hoạt chi bộ tháng 7+8/2017 Mời toàn Thể Đảng viên của Chi bộ  đúng 14h00 ngày Ngày 20/8/2017 Có mặt tai: Phòng làm việc đ/c Nguyễn Đình KhươngĐể: Sinh hoạt chi ...
  Được đăng 00:20, 10 thg 10, 2017 bởi Nam Lê Hoài
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 45. Xem nội dung khác »


Comments